Terms & Conditions - Malta Public Transport

Termini u Kundizzjonijiet

Kontenut

 1. Definizzjonijiet
 2. Introduzzjoni
 3. Nollijiet u Biljetti
 4. Skeda tan-nollijiet, tariffi u kundizzjonijiet tal-card
 5. Tariffa tal-Applikazzjoni u l-Ammonti Minimi tat-Top up ta’ tallinja card
 6. Proċess ta’ Applikazzjoni u Tipi ta’ Cards
 7. Informazzjoni fuq il-Klijent
 8. Tivvalida l-card tiegħek fuq il-karozza tal-linja
 9. Capping
 10. Kif jaħdem il-capping?
 11. Skadenza tal-Card
 12. Tittoppja
 13. Bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card
 14. Kreditu ta’ Emerġenza
 15. Card tista' tiġi rrifjutata
 16. Spezzjoni
 17. Sostituzzjoni tal-Cards
 18. Refużjonijiet tal-kreditu
 19. Użu u trasferiment tal-card
 20. Tirrapporta serq jew telfien ta’ card
 21. Blacklisted Cards
 22. Tallinja Online Account
 23. Termini oħra
 24. Skema li tagħti vjaġġar b'xejn lill-klijenti li jagħlqu 18-il sena fl-2017 għal 12-il xahar minn għeluq it-18-il sena
 25. Auto Top-Up
 26. Tallinja Ferry Service
 27. Freshers' Week 2017
 28. Road Safety Trip Campaign
 29. Vjaġġar b'xejn għal min għandu minn 16-20 sena

1. Definizzjonijiet

Adulti’ jirreferi għal detenturi tat-tallinja card ta' bejn is-17 u d-59 sena (it-tnejn inklużi) li ma jaqgħu taħt ebda kategorija speċjali oħra kif definiti f'dawn it-Termini u Kundizzjonijiiet.

Detenturi tal-Special ID Card’ jirreferi għal persuni li għandom Special ID Card maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità.

Capping’ jirreferi għall-ammont ta' infiq massimu jew limitu f'perjodu speċifiku għal kull kategorija ta' card.

Card’ tirreferi għat-tallinja card.

Tfal’ tirreferi għal detentur ta' bejn l-4 u l-10 snin (it-tnejn inklużi).

Kreditu’ jirreferi għall-ammont ta' kreditu mħallas u disponibbli fit-tallinja card.

Day Fare’ jirreferi għan-noll applikabbli fuq ir-rotot ta' binhar.

Day Route’ jirreferi għar-rotot ta' binhar li ġeneralment joperaw bejn il-05:00 u l-22:59

Kreditu ta' Emerġenza’ jirreferi għall-ħlas awtomatiku ta' noll li jiġri f'każ li utent jipprova juża l-Card b'bilanċ ta' kreditu pożittiv (ta' aktar minn €0.01) iżda li ma jkunx biżżejjed biex iħallas in-noll kollu. Dan il-ħlas jiġi mnaqqas mill-bilanċ tal-card b'mod awtomatiku meta l-card terġa' tiġi ttoppjata. Il-kumpanija tista' tiddeċiedi li timponi penali għal dan l-użu u li timblokka l-utenti f'każ ta' tentattivi ripetuti ta' użu ripetuti tat-tallinja card li ma jkollhiex biżżejjed kreditu.

Residenti f'Għawdex ’ jirreferi għall-utenti li għandhom imniżżel il-gżira ta' Għawdex bħala post ewlieni tar-residenza fuq il-Karta tal-Identità tagħhom.

Karta tal-Identità’ jirreferi għall-Karta tal-Identità kif definita fl-Att dwar Il-Karta tal-Identità u Dokumenti oħra tal-Identità, Kap 258 tal-Liġijiet ta' Malta.

Kartanzjan’ tirreferi għall-utenti li għandhom il-Kartanzjan jew Karta tal-Identità Maltija 60+, jew Residence Document 60+ maħruġa mill-Gvern ta' Malta.

Xahar’ jirreferi għal xahar kalendarju, mill-ewwel sal-aħħar jum ta' kull xahar.

Night Route’ tirreferi għar-rotot ta' billejl li ġeneralment joperaw bejn il-23:00 u l-04:59 tal-ġurnata ta' wara.

Night Fare’ tirreferi għan-nollijiet applikabbli għar-rotot ta' billejl.

Single Journey Fare’ tirreferi għan-noll li jkopri vjaġġ minn kwalunkwe punt tal-pajjiż għal kwalunkwe destinazzjoni, inklużi bidliet fil-linji neċċessarji, li jsir f'perjodu ta' sagħtejn. Single Journey Fare jista' jinkludi wkoll l-użu ta' aktar minn karozza tal-linja waħda jew aktar minn vjaġġ wieħed biex il-passiġġier jasal fid-destinazzjoni finali. Is-Single Journey Fare ma jinkludix (i) il-vjaġġ ta' ritorn fuq l-istess rotta anke jekk dan isir fi żmien sagħtejn.

Student’ tirreferi għall-utenti kollha ta' bejn il-11 u s-16-il sena u passiġġieri oħra ta' bejn is-17 u d-59 sena li huma reġistrati bħala studenti full -time f'kors edukattiv ta' aktar minn tliet (3) xhur f'istitutuzzjoni edukattiva rikonoxxuta u mill-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni f'Malta.

tallinja card’ tirreferi għall-card tal-plastik intelliġenti li żżomm fiha kreditu tal-ivvjaġġar b'mod elettroniku biex tħallas in-nollijiet.

Topping Up’ jirreferi għall-proċcess li permezz tiegħu l-utent jista' jħallas biex iżid il-kreditu fuq il-card.

Ġimgħa’ tirreferi għal ġimgħa kalendarja, mit-Tnejn sal-Ħadd.

Mur lura għal bidu   

2. Introduzzjoni

 1. It-tallinja card hi card tal-plastik li żżomm fiha kreditu tal-ivvjaġġar b'mod elettroniku biex tħallas in-nollijiet tal-karozzi tal-linja tal-Malta Public Transport f'Malta u Għawdex.
 2. It-tallinja card trid tiġi ttoppjata bil-kreditu tal-ivjaġġar mill-utent u l-prezz tan-noll jiġi mnaqqas mill-kreditu tal-card kull darba li l-utent juża l-card. Meta l-utent jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti jkun qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu biex in-noll jitħallas mill-kreditu tal-card. Jekk ma jkunx hemm kreditu biżżejjed fil-card, il-card ma tistax tintuża iżjed biex isir vjaġġar sakemm ma tiġix ittopjata. Dan huwa suġġett għall-faċilità ta' 'Kreditu ta' Emerġenza'.
 3. It-tallinja card tinkludi:
  • L-isem u l-kunjom tal-utent għal fini ta' identifikazzjoni;
  • Ritratt tal-utent (ma japplikax għal tallinja cards għat-tfal);
  • Numru tal-utent;
  • Barcode;
 4. It-tallinja cards għandhom kuluri differenti skont il-kategorija tal-utent.
 5. Numru ta' nollijiet mraħħsa huma disponibbli għall-kategoriji speċjali li jinkludu Tfal, Studenti, Adulti, persuni li għandhom Kartanzjan / Karta tal-Identità Maltija 60+, Special ID Card maħruġa mil-KNPD, u Residenti f'Għawdex.

Mur lura għal bidu   

3. Nollijiet u Biljetti

 1. Il-biljett Single Journey Fare hu l-unika biljett li jista' jinxtara bi flus kontanti direttament mingħand ix-xuffier u jintuża mal-ewwel. Denominazzjonijiet ta €10, €20 u €50 jistgħu jiġu rrifjutati. L-utent kemm jista' jkun għandu jkollu ħlas eżatt għan-noll.
 2. Noll tar-rotot ta' binhar Day Fares japplikaw għar-rotot ta' binhar u Noll tar-rotot ta' billejl Night Fares japplikaw għar-rotot ta'' billejl.
 3. Single Journey Fares jistgħu jinxtraw għall-prezzijiet t''hawn taħt:
  TipCash ticket
  Single Day Journey sa massimu ta' sagħtejn (staġun tax-xitwa) €1.50
  Single Day Journey sa massimu ta' sagħtejn (staġun tas-sajf) €2.00
  Single Night Journey sa massimu ta' sagħtejn €3.00

 4. Il-bidu u t-tmiem tal-istaġuni tas-sajf u tax-xitwa huma definiti mill-Malta Public Transport minn żmien għal żmien. L-istaġun tas-sajf normalment jibda f''Ġunju u jasal fi tmiem u jintemm f'Ottubru.
 5. Tfal taħt l-4 snin jivvjaġġaw b'xejn u m''għandhomx bżonn ta'' tallinja card biex jivjaġġaw.
 6. Ebda ħlas addizzjonali ma jista' jiġi mpost biex passiġġieri jużaw strumenti li jgħinuhom fil-mobbilità (li jinkludu, imma mhux limitati, għal wheelchairs, pushchairs u prams, imma li ma jinkludux roti) skont il-policies u l-kundizzjonijiet ta'' ġarr ippubblikati minn żmien għal żmien mill-Malta Public Transport.
 7. Ebda ħlas addizzjonali ma jista' jiġi impost fuq passiġġieri li jkollhom klieb ta' assistenza skont il-policies u l-kundizzjonijiet ta' ġarr ippubblikati minn żmien għal żmien mill-Malta Public Transport..

Mur lura għal bidu   

4. Skeda tan-nollijiet, tariffi u kundizzjonijiet tal-card

KaratteristiciCards PersonalizzatiCards mhux personalizzati
AdultStudentConcession & TfalResident f'Għawdex12 Day Journeys CardExplore AdultExplore Child (<11)
Nollijiet €0.75 €0.75 €0.25 €0.75 12 Single Day Trips @ €1.25-il wieħed.Vjaġġ bis-servizz ta' billejl jiswa ddoppju ta' dak ta' binhar (jitnaqqasu 2 vjaġġi ta' binhar) Vjaġġar iIllimitat (Bbinhar u Bbillejl)
Capping ta' infiq (esklużi s-servizzi ta' billejl) €26.00 għal kull xahar kalendarju €21.00 għal kull xahar kalendarju €0.50 kuljum €2.00 kull ġgimgħa (Mit-Tnejn sal- Ħadd) €€26.00 għal kull xahar kalendarju(Malta u Għawdex) €10.00 għal kull xahar kalendarju(Għawdex) N/A
Offerta Speċjali għall-Istudenti                    

€55.00 għal kull 90 ġurnata*

 

Ħlas għall-card €10 f'tariffa amministrattiva u €1.14 għall-posta rreġistrata lokali jew €6 għall-posta internazzjonali. Din it-tariffa amministrattiva mhux rimborsabbli f'kaz li l-applikazzjonijiet huma miċħuda. Top up minimu ta' €20 japplika (imnaqqas għal €10 għal Concession u tallinja card għat-tfal). €15 €21 €15
Tiskadi Sal-aħħar tal-konċessjoni 31/12/2029 Bl-età sakemm l-istudent jagħlaq 16-il sena, wara kull sena fil-31/08/YYYY billi jiġi ppreżentat id-dokument Għat-tfal sakemm jgħalqu 11-il sena l-oħrajn 31/12/2029 Tiġġedded kull sentejn fuq wara verifikazzjoni tar-residenza Għawdxija fuq il-Karta tal-Identità 12-il xahar 7 ijiem mill-ewwel validazzjoni 7 ijiem mill-ewwel validazzjoni
  Tariffa amminitrattiva ta’ €5 tapplika sabiex tinbidel card li skadiet
Refużjoni tal-kreditu li ma ntużax Iva (tal-bilanċ tal-kreditu fuq il-card). Tariffa amministrattiva ta'' €10 hi applikabbli. Ma tingħatax refużjoni
Disponibbli mal-ewwel Le – trid timla l-applikazzjoni. Il-card tasallek bil-posta biss. Iva – għall-użu immedjat.
Ritratt u Isem Meħtieġ (Ebda ritratt ma jkun preżenti fuq tallinja card għat-fal.) Mhux meħtieġ

*Dawk l-istudenti li jixtiequ jiksbu l-offerta tal-€55 għandhom l-ewwel jilloggjaw fl-online account tagħhom.

Mur lura għal bidu   

5. Tariffa tal-Applikazzjoni u l-Ammonti Minimi tat-Top up ta' tallinja card

 1. Il-klijenti jistgħu jirreġistraw għal tallinja card bl-applikazzjoni li tiswa €10.00. Ma jsir l-ebda rimbursar f'kaz li l-applikazzjoni tiġi miċħuda. Madankollu, il-ħlasijiet tal-posta reġistrata tapplika u tiġi imposta fil-mument tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni (kemm jekk onlajn, bil-posta jew f'xi Uffiċċju tas-Sales and Information). Hemm ħlas ta' ammont ta' top up minimu ta' €20, liema ammont jiġi akkreditat fuq it-tallinja card tal-klijenti. F'il-każ ta' tallinja card Concession u għat-tfal, dan l-ammont huwa mnaqqas għal top up minimu ta' €10. Dan jiżgura li dak li jkun se jagħmel użu mill-card ikollu biżżejjed kreditu biex jivvjaġġaw ladarba jirċievi l-card.
 2. L-istess tariffa tapplika wkoll meta tiskadi l-card u meta jintlaħaq il-limitu ta' età ta' tallinja card.
 3. F'każ li l-utent jkollu bżonn tallinja card ġdida minħabba li tkun intilfet jew ġarrbet xi ħsara, dawn għandhom ukoll ikunu suġġetti għall-istess tariffi (eskluż it-top up minimu).

Mur lura għal bidu   

6. Proċcess ta' Applikazzjoni u Tipi ta' Cards

 1. Il-konsumaturi jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card tagħhom onlajn fuq www.publictransport.com.mt/register-now.
 2. Biex japplika għat-tallinja card, il-konsumatur irid jipprovdi d-dettalji personali tiegħu, li jinkludu n-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni (Karta tal-Identità, Dokument ta' Residenza jew Liċenza tas-Sewqan f'każ li resident Malti, jew Passaport jew Numru tal-Identità Internazzjonali f'każ ta' Resident mhux Malti), u evidenza tal-identità flimkien mal-isem, kunjom, numru tat-telefown tad-dar, numru tal-mowbajl u email, kif ukoll evidenza.
 3. Tfal taħt l-4 snin jivvjaġġaw b'xejn u m'għandhomx bżonn ta' tallinja card biex jivvjaġġaw.
 4. It-tipi ta' cards li ġejjin huma disponnibli:
  • tallinja card għat-tfal ta' bejn l-4 u l-10 snin.
  • tallinja għall-istudenti għall-konsumaturi kollha ta' bejn il-11 u s-16-il sena u konsumaturi oħra ta' bejn is-17 u d-59 sena li qedgħin jattendu kors full time ma' istituzzjoni edukattiva approvata mill-Ministeru responsabbli mill-Edukazzjoni f'Malta. Il-kors għandu jkun itwal minn 3 xhur u l-konsumatur għandu jissottometti evidenza li hu student, li tista'' tinkludi kopja valida tal-Student ID/evidenza tar-reġistrazzjoni għall-kors/kont tal-iskola. Ġenituri jew kustodji legali ta' tfal u studenti bejn l-4 u t-18-il sena jridu jagħtu l-kunsens tagħhom għall-applikazzjoni u jtellgħu/s-sottojimissjonissottomettu ta' ritratti f'isem il-minorenni li jirrapreżentaw. Il-ġenituri jew l-kustodji legali jridu jtellgħu/jissottomettu ritratt tat-tfal tagħhom jew tat-tfal fil-kustodja tagħhom.
  • tallinja card għall-adulti għall-konsumaturi ta' bejn is-17 u d-59 sena li ma jaqgħu taħt ebda katergorija oħra.
  • tallinja card għar-residenti f'Għawdex għall-konsumaturi li għandhom imniżżel il-gżira ta' Għawdex bħala post ewlieni tar-residenza fuq il-Karta tal-Identità tagħhom.
  • Concession tallinja card għall-(i) konsumaturi li għandhom Kartanzjan jew ta' Karta tal-Identità Maltija 60+ li qed jgħixu fil-gżejjer Maltin (ii) u persuni bi problemi ta' mobilità li għandhom l-iSpecial ID Card maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b''Dizabilità (KNPD) u li huma residenti ta' Malta.

Mur lura għal bidu   

7. Informazzjoni fuq il-Klijent

 1. Bil-għan li niffaċilitaw il-proċess tal-applikazzjoni, il-konsumaturi jistgħu jagħzlu li jagħtu l-kunsens espliċitu tagħhom biex isir użu mill-informazzjoni personali u mir-ritratt tagħhom użat fl-aktar Karta tal-Identità riċenti, li jinsabu fin-National Identity Management System (''NIDMS'').
 2. Dan il-kunsens jista' jingħata billi (i) il-konsumaturi li jirreġistraw onlajn jimmarkaw fejn indikat; jew (ii) il-mili tal-timtela formola ta' reġistrazzjoni li tinkludi firma.
 3. Konsumaturi bi Special ID card li japplikaw għall-Concession card jistgħu wkoll jagħtu l-kunsens lill-Malta Public Transport biex jikkonfermaw l-istat tagħhom mal-KNPD billi jissottomettu n-numru tal-iSpecial ID Card tagħhom. Konsumaturi li ma jagħtux il-kunsens biex issir din il-verifika mal-KNPD ikollom bżonn itellgħu jew jissottomettu kopja tal-iSpecial ID Card tagħhom.
 4. Konsumaturi li ma jagħtux il-kunsens tagħhom biex tintuża l-informazzjoni personali tagħhom miżmuma fin-NIDMS jew fid-DLS, kif ukoll barranin li mhumiex f'pussess ta' Karta tal-Identità Maltija, iridu jissottomettu (i) kopja tar-ritratt tagħhom u (ii) evidenza tal-identità u data tat-twelid, onlajn jew f''wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information jew bil-posta lill-Malta Public Transport. Lista tal-Uffiċċji tas-Sales and Information tista' tinstab hawn.

Mur lura għal bidu   

8. Tivvalida l-card tiegħek fuq il-karozza tal-linja

 1. Biex tivvalida l-card, l-utent irid jgħaddiha minn fuq il-magna tal-biljetti fuq quddiem tal-karozza kull darba li jitla'. Meta l-utenti jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna, il-bozza tixgħel aħdar u li tisma' jinstema' ħoss li juri li l-card ġiet validata u aċċettata. Ara li dan jiġri hekk biex il-card tkun validata.
 2. F'każ li l-bozza tixgħel aħmar u tisma' ħoss differenti jkun ifisser li l-card ma ġietx aċċettata għal waħda mir-raġunijiet imsemmija fis-sezzjoni card rifjutata ta' hawn taħt, b'hekk il-konsumatur jkollu jixtri biljetti biex ikompli bil-vjaġġ.
 3. L-utent mhux se jingħata rċevuta (jew biljett tal-karti) meta juża t-tallinja card sakemm ma jkunx hemm problema teknika bil-card, u f'dan il-każ l-utent jista' jiġi mitlub jħallas bi l-flus kontanti u wara jippreżenta l-irċevuta f'wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information, fejn Customer Service Agents jinvestigaw l-inċident u jagħtu refund fejn ikun meħtieġ.
 4. L-Utenti jistgħu jħallsu biss għan-noll ta' passiġġier wieħed f'kull vjaġġ b'tallinja card personalizzata jew Explore card personalizzata. Jekk il-vjaġġ isir fi grupp, kull passiġġier għandu juża tallinja card separata jew metodu ta' ħlas differenti. F'każ ta' 12 Single Day Journey card, din tista' tintuża minn aktar minn passiġġier wieħed.

Mur lura għal bidu   

 

9. Capping (eskluż is-servizzi ta' billejl)

 1. It-tallinja card tinkludi wkoll capping li tħalli lill-utenti jagħmlu vjaġġi bla limitu f'perjodu speċifiku li jista' jkun ta' ġurnata, ġimgħa (mit-Tnejn sal-Ħadd) jew xahar. Jeżistu tipi differenti ta' capping għal kull kategorija ta' tallinja cards, bħal dik għat-Tfal, għall-Adulti, Concession u għar-residenti f'Għawdex.
 2. Il-capping għandu l-għan li jillimita n-nollijiet imħallsa mill-klijent hu u jivvjaġġa f'perjodu ta' żmien / ħin speċifiku, li jiżgura li l-utenti jiksbu l-irħas noll possibbli billi u ma jonfqux aktar milnn l-ammont indikat f'ġimgħa jew f'xahar. Biex jibbenefika mill-capping l-utent għandu jgħaddi l-card minn fuq il-magna tal-biljetti kull darba li jitla' biex jibbenefika mill-capping. 
 3. Il-capping ma jinkludiex 'night routes', 'special services', 'ferry services' and 'TD routes'.

Mur lura għal bidu  

10. Kif jaħdem il-capping?

 1. Kull darba li l-utenti jużaw it-tallinja card, is-sistema tal-capping iżżomm rekord b'mod awtomatiku ta':
  • Data u ħin meta l-utent jivvalida t-tallinja l-card (dan jiddetermina kemm in-noll kif ukoll il-capping tal-ġurnata);
  • In-nollijiet kollha mħallsa f'ġurnata waħda;
  • In-nollijiet kollha mħallsa bejn kull nhar ta' Tnejn u Ħadd ta' wara;
  • In-nollijiet kollha mħallsa bejn l-ewwel tax-xahar u l-aħħar ġurnata tax-xahar.
 2. Meta l-infieq totali tal-vjaġġi bit-tallinja card jilħaq il-limitu predeterminat, il-capping tiġi applikata għan-nollijiet applikabbli. B'hekk, meta l-utenti jilħqu l-capping predeterminat, ma jitnaqqsu ebda ħlasijiet oħra mill-card.
  Pereżempju: in-noll għal Single Journey bil-Concession card huwa ta' €0.25. Utenti tal-Concession card jistgħu jibbenefikaw minn capping ta' ġurnata ta' €0.50 u capping ta' ġimgħa ta' €2.00, u dan jara li l-utenti ma jħallsux aktar mill-capping predeterminat.
 3. Minkejja l-capping, l-utenti huma obbligati jgħaddu l-card minn fuq il-magna tal-biljetti kull darba li jitilgħu fuq il-karozza tal-linja. Utenti li jonqsu milli jgħaddu l-card minn fuq il-magna tal-biljetti jistgħu jeħlu penali ta' €50.
 4. Capping japplika għall-vjaġġi li ġejjin:
  Capping ta' ġimgħaCapping ta'xahar
  Japplika għall-vjaġġi magħmula fuq rotot ta' binhar, bejn it-Tnejn u l-Ħadd. Vjaġġi magħmula wara li l-capping tal-ġurnata jkun intlaħaq ma jgħoddux għall-capping tal-ġimgħa. Japplika għall-vjaġġi magħmula fuq rotot ta' binhar bejn l-ewwel u l-aħħar ġurnata tax-xahar.

Mur lura għal bidu   

 

11. Skadenza tal-Card

 1. It-tallinja cards jiskadu hekk kif ġej:
  TfalStudentiAdultiConcession CardsResidenti f'Għawdex
  Meta l-utenti jagħlqu 11-il sena. Meta l-utenti jagħlqu 17-il sena jew fi żmien sena minn meta nħarġet il c-card f'każ ta' utenti ta'' bejn is-17 u d-59 sena Meta l-utenti jagħlqu 60 sena

  Concession cards mogħtija lil persuni li għandhom il-Kartanzjan / 60+ Cards ma jiskadux. Concession Cards mogħtija lil persuni li għandhom Special ID Card jiskadu meta tiskadi l-iSpecial ID Card tal-utent.

  Fi żmien sentejn mill-ħrug tal-card, suġġetta għall-verifika tar-residenza tal-utenti f'Għawdex.

 2. Utenti ta' tallinja card li jkunu pprovdew l-indirizz tal-imejl tagħhom meta rrreġistraw se jiġu mfakkra biex iġeddu l-card tagħhom, soġġetti għat-tariffi applikabbliti.

Mur lura għal bidu   

12. Tittoppja

 1. L-utenti jridu jkunu ċerti li t-tallinja card tagħhom ikun fiha dejjem il-kreditu meħtieġ qabel ma jużawha.
 2. L-utenti jistgħu jittopjaw b''wieħed mill-metodi li ġejjin:
  Online L-utenti jridu :

  i.jidħlu fuq l-account tagħhom fuq www.publictransport.com.mt, jagħfsu fuq "Ittoppja l-card tiegħek" u jsegwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin, jew

  ii. billi sempliċementi jdaħħlu l-customer number tagħhom, flimkien mal-ammont li jixtiequ jittoppjaw. L-utenti għandhom jittoppjaw l-account tagħhom billi jagħżlu l-ammont ta' kreditu li jridu fuq it-tallinja card tagħhom flimkien mad-dettalji tad-debit/credit card.

  L-Utenti jistgħu jużaw dan il-metodu wkoll biex jittopjaw tallinja cards ta' utenti oħra.
  Top Up Voucher L-utenti jistgħu jixtru Top Up Voucher mingħand għażla vasta ta' ħwienet mifruxa mal-gżejjer Maltin. Wara, l-utenti jridu jigirfu parti mit-Top Up Voucher fejn jinstab il-kodiċi uniku. L-utenti għandhom iċemplu fuq 2122 2000 u jsegwi l-istruzzjonijiet awtomatiċi biex jagħmlu t-Top Up.
  Il-Vouchers huma disponibbli fil-valur li ġej: €5, €10 u €20.
  Uffiċċji tas-Sales and Information Booths, u Fergħat tal-MaltaPost Utenti jistgħu jagħmlu Ttop Uup tat-tallinja card tagħhom fejn indikat:
  1. Fl-Uffiċċji tas-Sales and Information li bħalissa jistgħu jinstabu f'Tas-Sliema, il-Belt, Buġibba, l-Università ta' Malta, fl-Ajruport iInternazzjonali ta' Malta, fir-Rabat,(Għawdex) u l-Isptar Mater Dei.
  2. Mill-fergħat postali tal-MaltaPost. L-lista sħiħa tal-fergħat u tal-ħinijiet ta' ftuħ hija disponibbli fuq maltapost.com

Mur lura għal bidu   

 

13. Bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card

 1. Il-konsumaturi jistgħu jiċċekjaw il-bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card tagħhom mill-online account, mill-Uffiċċji Sales and Information jew mill-fergħat tal-MaltapPost.
 2. Il-magna tal-biljetti fuq il-karozzi tal-linja turi l-bilanċ tat-tallinja card b'mod awtomatiku kull darba li tintuża.

Mur lura għal bidu   

 

14. Kreditu tal-Emerġenza

 1. Jekk meta f'każ li l-utent jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti fuq il-karozza tal-linja, u t-tallinja card jkollha bilanċ ta' kreditu pożittiv (ta' aktar minn €0.01 jew aktar) iżda li ma jkunx biżżejjed biex jitħallas in-noll kollhu, l-utent xorta waħda se jitħalla jitla' fuq il-karozza tal-linja u jingħata vjaġġ wieħed bi Kreditu tal-Emerġenza biex b'hekk ikun jista' jasal fid-destinazzjoni tiegħu. 
 2. L-utent jista' jibbenifika mill-Kreditu tal-Emerġenza darba waħda biss meta dan jittopja.  Wieħed għandu jittopja t-tallinja card fi żmien seba' tijiem u ma jkunx jista' juża t-tallinja card qabel ma' jerġa jittopja. Il-kumpanija tirriżerva d-dritt li twaqqaf it-tallinja card tal-klijent jekk it-top up ma jsirx fi żmien seba' tijiem mill-ġurnata li l-klijent jibbenifika mill-Kreditu tal-Emerġenza. 
 3. L-utent jista' jibbenifika mill-kreditu ta' emerġenza darba biss għal kull top up. L-utent ma jkunx jista' jerġa' juza t-tallinja card tiegħu sakemm jagħmel top up ieħor. Ladarba t-tallinja card tigi ttoppjata, il-kreditu ta' emerġenza jitnaqqas mill-kreditu tal-utenti b'mod awtomatiku. Il-kumpanija tirriżerva id-dritt li żżomm penali nominali f'każ li l-faċilità tal-kreditu ta' emerġenza tkun użata ta' sikwiet mill-istess card. Il-kumpanija tirriżerva ukoll id-dritt li ma tipprovdix aktar dan is-servizz fi kwalunkwe ħin, mingħajr il-ħtieġa ta' ebda avviż.

Mur lura għal bidu   

 

15. Card tista' tiġi rrifjutata 

It-tallinja card tista' tiġi rrifjutata għar-ragunijiet li ġejjin:

 1. Il-card ġarrbet xi ħsara: f'każ li tallinja card ġarrbet xi ħsara l-utent għandu jżur wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information tagħna biex jitlob card oħra bi ħlas ta' tariffa amministrattiva ta' €10.00.
 2. F'każ li card tiġi rifjutata minħabba nuqqas ta' kreditu, il-magna tal-biljetti fuq il-karozza tal-linja tixgħel aħmar u turi error message. F'dan il-każ li l-utent irid jixtri biljett mingħand ix-xuffier bi flus kontanti. Ix-xuffier jagħti rċevuta lill-utenti li fiha tkuntinkludi r-raġuni għar-rifjut tal-card. L-utent huwa mħeġġeġ jikkuntattja lill-Customer Care biex jingħata refużjoni.

Mur lura għal bidu   

16. Ispezzjoni

 1. L-utenti jistgħu jiġu obbligati jgħaddu l-card tagħhom mill-portable reader tal-ispettur biex isiru l-verifiċi meħtieġa. Jekk l-utent jinqabad b'card mhux ivvalidata, tiġi imposta fuqu penali ta' €50 li għandha titħallas fi flus kontanti lill-ispettur immedjatament.
 2. Kemm dawk li għandhom it-tallinja cards kif ukoll dawk li xtraw biljetti bi flus kontanti huma obbligati li jipprovdu l-card tagħhom jew il-biljett kull meta jintalab mill-ispettur. Il-passiġieri li ma jkollhomx il-card ivvalidata tagħhom jew li m'għandhomx biljett validu jintalbu jħallsu penali ta' €50 fi flus kontanti lill-ispettur immedjatament.
 3. F'kaz li utent jonqos milli jħallas il-penali imposti lilu, tiġi kkonfiskata l-card f'każ ta' card mhux ivvalidata, tiġi kkonfiskata l-card jekk l-utent jagħmel użu minn card ta' persuna oħra, jew tissejjaħ il-Puluzija sabiex tittieħed l-azzjoni kriminali meħtieġa. Il-kumpanija tista' wkoll tirrifjuta kwalunkwe talba tal-utent u b'hekk tirrifjuta milli toħroġlu tallinja card ppersonalizzata oħra.

Mur lura għal bidu   

 

17. Sostituzzjoni tal-Cards

 1. Jekk tallinja card iġġarrab xi ħsara jew tintilef, l-utent jista' jitlob card oħra minn kwalunkwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna bi ħlas ta' €10.00 f'tariffa amministrattiva.
 2.  Jekk tallinja card tiskadi, minħabba li l-utent ma jkunx iktar eliġibbli għal dik it-tip ta’ card, l-utent jista' jitlob card oħra minn kwalunkwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna bi ħlas ta' €5.00 f'tariffa amministrattiva.

 3. Meta wieħed jibdel card ta' bla ritratt għal waħda bir-ritratt irid iħallas €10.00.
 4. L-utenti jgawdi minn sena garanzija fuq it-tallinja card, li matulha l-utenti hu intitolat għal card ġdida b'xejn , f'każ li l-ħsara ma tkunx saret minħabba użu skorrett jew traskurat tal-utent.
 5. Kwalunkwe kreditu disponnibli fil-card mitlufa jew bil-ħsara għandu jiġi trasferit fil-card il-ġdida tal-utenti.
 6. Cards mhux personalizzati, bħal t-12-day Journey Cards u l-Explore Cards, ma jistgħux jiġui sostitwiti u l-utenti ma jistgħux jingħataw refużjonijiet għal cards mitlufin mhux personalizzati mitlufin.

Mur lura għal bidu   

 

18. Refużjonijiet tal-kreditu

 1. L-utenti jistgħu jitolbu għal refużjoni minn kwalunwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna, fejn jintalbu jimlew applikazzjoni. Jintalab ħlas ta' tariffa amministrattiva ta' €10 u l-cartd għandha tiġi ritornata lill-persuna tal-Uffiċċju tas-Sales and Information. Il-ħlas lill-klijent igħandu isir permezz ta' ċekk f''isem id-detentur tal-card, mibgħuta bil-posta fl-indirizz skont id-dettalji reġistrati mill-klijnetklijent u miżmuma fid-database tagħna. Il-proċess ta'' refużjoni ma jieħux aktar minn xahar.
 2. Anke jekk it-tallinja card ikun fiha biljett, il-bilanċ tal-kreditu tal-ivvjaġġar biss jista' jingħata lura. L-utent mhux intitolat għal refużjoni tal-ġranet li baqgħu mhux użati fil-biljetti ta' One Month jew Three Month.
 3. L-utenti mhumiex intitolati għal refużjoni ta' bilanċ ta'' cards mhux personalizzati, kemm f''kontanti kif ukoll bi tpartit ma'' servizzi oħra.

Mur lura għal bidu   

 

19. Użu u trasferiment tal-card

 1. Tallinja cards personalizzati u mhux personalizzati ma jistgħux jiġu trasferiti minn persuna għal oħra u jistgħu jiġu użati biss mill-persuna identifikata fuq il-card.
 2. It-12 Day Journey Card tista'' tintuża minn aktar minn persuna waħda iżda trid tiġi vvalidata għal kull mill-konsumatur kull darba li jitla'' fuq il-karozza fl-istess waqt.
 3. L-utenti mhumiex intitolati għal refużjoni ta' bilanċ ta'' cards mhux personalizzati, kemm f''kontanti kif ukoll bi tpartit ma'' servizzi oħra.

Mur lura għal bidu   

 

20. Tirrapporta serq jew telfien ta' card

 1. Hi responsabbiltà tal-utent li jirrapporta telfien jew serq ta' card misruqa jew mitlufa.
 2. Inċidenti simili jridu jiġu rrapportati minnfih biex jiġi evitat l-użu ħażin tat-tallinja card u tal-kreditu tal-card.abbinat magħha.
 3. Is-sostituzzjoni tat-tallinja card issir bi ħlas ta' €10.00, liema ħlas jista' isir f'wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information tagħna. Il-bilanċ fuq il-card mitlufa/ misruqa, hekk kif ikun fil-ħin tar-rapport, għandu jiġi trasferit fuq il-card il-ġdida. Jekk tallinja card tinstab fil-pussess ta' persuna oħra li mhix id-detentriċi tal-card, u dik il-card tkun ġiet ivvalidata u ma tkunx rapportata bħala mitlufa/misruqa fi żmien 24 siegħa, tingħatatiġi applikata penali ta' € 50 fuq ilid-detentur tal-card. Rapport dwar card mitlufa/misruqa għandu jsir billi ċċempel fuq 21 22 2000.

Mur lura għal bidu   

 

21. Blacklisted Cards

Tallinja Cards ikunu blacklisted meta:

  1. it-tallinja card tkun ġiet irappurtata misruqa u tinħareġ tallinja card ġdida minflokha;
  2. card oħra tkun inħarġet minħabba li l-ewwel waħda tkun ġarrbet xi ħsara, u f'dan il-każ l-ewwel card tiġi blacklisted.;
  3. id-detentur tal-card għandu numru ta' cards f'ismu, u f'dan il-każ il-cards mhux attivi jiġu blacklisted u l-card attiva hija l-unika waħda li għandha tintuża;

Cards Ikkonfiskati:

   1. Jekk spettur jitla' fuq il-karozzai tal-linja u jikkonfiska tallinja card għal xi raġuni, l-istess card tkun tista' tinġabar l-għada mill-Uffiċċju tas-Sales and Information tal-Belt bi ħlas ta' penali ta'' €50. Il-card għandha tinġabar mis-sid li għandu jippreżenta dokument tal-identità.
   2. Jekk id-detentur ta'' tallinja card irid jikkontesta l-penali, għandu jibgħat imejl jew ittra fuq enquiries@publictransport.com.mt fejn jispjega r-raġuni, wara li jkun ħallas il-penali.

Malta Public Transport tista' wkoll tiddeċiedi li tpoġġi fi blacklist lil kwalunkwe persuna li kellha l-card tagħha konfiskata. Dan ikun ifisser li din il-persuna ma tkunx tista' tapplika għal kwalunkwe tallinja card personalizzata sakemm joħroġ avviż ieħor, liema avviż huwa għad-diskrezzjoni unika tal-kumpanija.

Mur lura għal bidu   

22. Tallinja Online Account

 1. L-utent huwa responsabbli li jżomm il -kunfidenzjalità tad-dettalji tal-login tiegħu (username u password) biex jipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-account tiegħu.
 2. L-utent jaċċetta r-responsabbiltà għall-attivitajiet kollha li jsiru bit-tallinja online account tiegħu. L-utent għandu jinfourmana jekk id-dettalji tal-login tiegħu qiegħdin jew jistgħu jkunu użati b'mod mhux awtorizzat.

Mur lura għal bidu   

 

23. Termini oħra

 1. L-informazzjoni kollha trasferita u sottomessa mill-utenti għall-iskopijiet tat-tallinja card se tiġi pproċessata, maħżuna u miżmuma f'konformità sħiħa mal-Privacy Policy tal-kumpanija u l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, Kap 440 tal-Liġijiet ta' Malta.
 2. Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet huma regolati u interpretati skont il-Liġijiet ta' Malta.
 3. Kull disputa, talba jew azzjoni li toħroġ minn dawn it-Termini u Kundizzjonijiet tkun soġġetta għall-ġurisdizzjoni tat-Tribunali u tal-Qrati kompetenti ta' Malta.

Mur lura għal bidu  

24. Skema li tagħti vjaġġar b'xejn lill-klijenti li jagħlqu 18-il sena fl-2017 għal 12-il xahar minn għeluq it-18-il sena

1. Introduzzjoni

L-iskema ta’ 18-il sena (“l-iskema”) hija inizjattiva li ħabbar il-Gvern ta’ Malta u hija waħda mill-miżuri tal-baġit għall-2017.

Permezz ta’ din l-iskema l-klijenti li se jgħalqu tmintax matul l-2017 se jibbenifikaw minn sena ta’ vjaġġar b’xejn bit-trasport pubbliku offrut minn Malta Public Transport.

Il-Klijenti se jingħataw lura l-kreditu tal-ivjaġġar użat matul ix-xahar ta’ qabel.

Kull individwu waħdu mhux se jibbenifika minn aktar minn €312 fi kreditu.

Il-Gvern alloka fond ta’ €500,000 għal din l-iskema.

L-iskema tista’ titwaqqaf b’mod permanenti jekk il-klijent jaqbez il-limitu ta’€312 jew jekk il-fond ta’ €500,000 ikun  ikkunsmat kollhu qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ allokazzjoni.

2. Eligibiltà

2.1. Kull persuna li tgħalaq 18-il sena bejn l-1 ta’ Jannar 2107 u l-31 Diċembru 2017 (iż-żewġ ġranet inklużi) huwa eleġibbli għall-iskema.

2.2. Il-Klijenti għandu jkollu tallinja card personalizzata li tinkludi waħda minn dawn li ġej: Student, Adult, Gozo jew Concession Card sabiex ikun jista’ jibbenifika minn l-iskema. Persuni li m’għandhomx tallinja card personalizzata u normalment jixtru biljett minn fuq il-karozza tal-linja ma jistgħux jibbenefikaw minn din l-iskema.

2.3. Benefiċjari ta’ din l-iskema se jivjaġġaw b’xejn permezz tas-servizz tat-trasport pubbliku li jibda mill-jum ta’ għeluq it-18-il sena u jispiċċa waqt is-sena li fiha jgħalqu 18, jum 364 fil-ħin 23.59.59.

2.4. Ir-rotot kollha jikkwalifikaw għal din l-iskema, dawn jinkludu (imma mhux limitati għal) rotot ta’ matul il-jum, dawk ta’ matul il-lejl, rotot speċjali u rotot msejjħa tallinja direct.

2.5. Klijenti ġodda (li m’għandhomx tallinja card) xorta jistgħu jibbenefikaw mill-iskema iżda l-ewwel għandhom jireġistraw għal tallinja card ġdida billi jagħmlu l-istess proċess ta’ meta isir registrazzjoni normali. Dan iwassal biex kull klijient ġdid jibbenifika minn din l-iskema. Mhu se jingħata l-ebda flus lura bejn id-data ta’ għeluq snin il-klijent u meta l-klijent jirċevi t-tallinja card.

2.6. Ir-registrazzjonijiet li jsir f’wieħed mill-Uffiċji tagħna ma tatirax il-fee ta’ €10.00. Il-fee ta’ €10.00 li tapplika awtomatikament meta tapplika onlajn se jkun se tingħata lura lill-klijenti bħala kreditu ta’ vjaġġar fuq il-card tagħhom. Il-fee tal-posta u t-top up minimu jibqa japplika.

3. Applikazzjoni għall-iskema

3.1. Il-klijenti eleġibbli li għandhom tallinja card jibdew jibbenifkaw awtomatikament minn din l-iskema b’effett mill-jum għeluq it-tmintax-il sena. Il-jum li jkun sottomess mill-klijent meta japplika għat-tallinja card.

4. Kreditu lura tal-ivjaġġar

4.1. Il-klijent se jingħata l-flus lura fi kreditu għal dak li jkun nefaq matul ix-xahar ta’ qabel. Dan jingħata lura fl-ewwel 7 ġranet fuq il-kalendarju tax-xahar li jkun imis.

4.2. F’dan ir-rigward, il-klijent jingħata l-flus lura fi kreditu minn jum għeluq snin il-persuna sal-aħħar tal-istess xahar partikolari.

4.3. Fir-rigward tal-aħħar flus li jingħataw f’din l-iskema, il-klijent jingħata l-kreditu mill-bidu tax-xahar sat-18-il sena, jum 364 fil-ħin 23.59.59.

4.4. Il-Klijent jingħata lura l-kreditu fuq vjaġġi li jkunu tħallsu. Transfers ta’ vjaġġi li jkunu saru waqt il-perjodu tal-capping jew vjaġġar b’xejn ieħor ma jiġix imħallas lura.

4.5. Il-Klijeny huwa responsabbli li jisgura li l-card tiegħu għandha fondi biżejjed biex wieħed jivjaġġa biha.

5. Meta tiskadi

5.1. L-iskema tiskadi awatomatikament fl-aħħar tat-tminax-il sena, fil-jum 364 fil-23.59.59 kif spejgat fi klawżola 5.3. hawn taħt.

5.2. Wara li tiskadi l-iskema, kull vjaġġ li sar se jitħallas skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu tat-tallinja card. Il-Klijent se jkun magħruf b’SMS li se jintbgħat lin-numru tal-mowbajl reġistrat (jekk dan in-numru jkun sottomess) u b’Email (jekk l-email ikun sottomess).

5.3. L-iskema tista titwaqqaf f’waħda minn dawn il-każ:

1. Il-Klijenti jonfoq iżjed minn €312.

2. Il-fond ta’ €500,000 allokati mill-Gvern ikun inħella.

6. Ħlasijiet oħrajn li jingħataw lura

6.1. Il-Klijent li jista’ jitlob il-ħlas lura meta t-tallinja card tiegħu jkollha xi ħaġa ħażina li ma tħallihx jibbenefika mill-iskema u, b’riżultat, il-klijent ikollu jixtri biljett minn fuq il-karozza tal-linja jew jixtru tallinja card mhux personalizzata. Dawn il-biljetti jew il-cards mhux personalizzati jingħataw lura f’card li tibdel lil waħda ta’ qabel. Il-ħlas lura jingħata bħala kreditu fuq it-tallinja card. Ma jingħataw l-ebda flus kontanti. F’każi bħal dawn, ma jingħata l-ebda kumpens.

6.2. Il-Klijent ma jistax jitlob il-ħlas lura fuq biljetti jew tallinja cards mhux personalizzati f’dawn il-każi li ġejjien:

Jekk it-tallinja card tikawżala xi tip ta’ ħsara minħabba użu ħażin jew jekk din tintilef jew tinsteraq.

 

Jekk il-klijent għandu tallinja card tal-istudenti u attiva l-Pass tal-€55 tal-istudenti fiż-żmien li jkun applika għall-iskema U ma jkunx eleġibbli aktar għall-card tal-istudenti wara li tiskadi l-iskema, il-klijent mhux eleġibbli li jingħata flus lura fuq bażi pro-rata fuq in-numru ta’ġranet li jkun għadt fadalu sakemm tiskadi l-Pass tal-€55.

Jekk klijent għandu tallinja card tal-istudenti li għandha il-Pass tal-€55 tal-istudenti attivata, il-bilanċ fuq il-ġranet li jkun għadt fadal minnha sakemm tiskadi l-istess pass jintilef u l-flus tiegħux ma jingħatawx lura.

Jekk l-iskema titwaqqaf b’mod prematur.

7. Oħra

7.1. Malta Public Transport mhiex responsabbli għal SMSes li ma jaslux u/jew Emails għand il-klijent, liema SMSes u Emails ikollhom infomrazzjoni importanti fuq l-iskema.

Mur lura għal bidu   

 

 25. Auto Top-Up

1. Introduzzjoni

1.1 L-Auto Top-Up huwa servizz li qed ikun offrut lill-klijienti biex jibbukjaw Top-Up, skont kriterji definiti minn qabel. Dan se jippermetti lill-klijenti serħan tal-moħħ hekk kif it-tallinja card tagħhom se tkun ittopjata awtomatikament mingħajr ma ikollhom għalfejn jużaw vouchers jew jittopjaw online. Huwa mod konvenjenti kif tittopja speċjalment għal dawk li jużaw it-trasport pubbliku b’mod regolari.

1.2 L-Auto Top-Up jista’ jiġi bbukjat billi wieħed iżur www.publictransport.com.mt.

1.3 Top-ups awtomatiċi huma bbażati fuq żewġ kriterji, jew li wieħed jiddetermina minn qabel il-bilanċ milħuq, jew inkella f’ġurnata speċifika fix-xahar. L-Auto Top-Up jista’ jiġi kkanċellat u bbukjat meta jrid l-utent, għal numru ta’ drabi mingħajr limitu.

2. Eliġibbiltà

2.1 Kwalunkwe persuna li tagħmel użu mit-tallinja card (irrispettivament jekk tagħmilx użu minn Adult, Student, Concession jew Gozo card) u li għandha online account hija eleġibbli biex tuża’ l-Auto Top-Up.

2.2 L-Auto Top-Up huwa disponibbli wara li tilloggja fuq l-account tal-klijent.

2.3 Il-klijenti li m’għandhomx online account għandhom japplikaw għal wieħed online qabel jagħmlu użu mill-Auto Top-Up.

2.4 M’hemm l-ebda ħlas biex wieħed juża din il-funzjonalità.

3. Issettja l-Auto Top-Up

3.1 Dawk il-klijenti li għandhom online account jistgħu jilloggjaw fl-account tagħhom billi jużaw il-customer number u l-password li jkunu stabbilixxew. Dawk il-klijenti li m’għandhomx online account għandhom l-ewwel jgħaddu mill-proċess biex joħolqu wieħed qabel isir l-Auto Top-Up.

3.2 Il-klijent jista’ iżid karti ta’ kreditu/ karti ta’ debitu ta’ kemm irid. Dan jista’ isir billi wieħed jaċċessa s-sezzjoni Emenda l-Profil wara li jkun illoggja fl-online account. Il-klijent jista’ iżid jew iħassar il-cards li jrid.

3.3 Sabiex wieħed iżid card ta’ kreditu/debitu ġdida, il-klijent għandu jagħżel it-tip ta’ card minn dawk li ġejjien: BOV Cashlink; HSBC Quickcash; Visa Card; Mastercard; jew APS Premier. Imbagħad il-klijent għandhu jdaħħal in-numru tal-card tal-kreditu/debitu, l-isem, id-data ta’skadenza u s-CVV li jinsabu fuq l-istess card.

3.4 Minkejja li numru ta’ cards ta’ kreditu/debitu jistgħu jiġu ssevjati, l-ewwel 4 numri tal-card, u d-data tal-iskadenza se jidhru fuq il-websajt. L-ebda data ma tiġi ssevjata fuq is-servers ta’ Malta Public Transport.

3.5 Meta d-dettalji jkunu ssevjati, transazzjoni ta’ €1 tiġi debitata fuq l-account tal-klijent, u din tingħata lura. Dan isir biex ikun ivverifikata u vvalidata il-card tal-kreditu/debitu, liema account jingħata lura l-flus kollha. Wara li wieħed jissevja d-dettalji b’suċċess, din il-card ta’kreditu/debitu se tibqa’ tidher fuq il-profile tal-klijent.

3.6 Meta wieħed joħloq Auto Top-Up għall-ewwel darba, il-klijent jintalab biex idaħħal id-dettalhi tal- card ta’kreditu/debitu, liema card ta’kreditu/debitu tibqa’ tidher fuq il-profile tal-klijent sakemm wieħed jiddeċidi li jibdilha fil-futur.

3.7 L-ammont minimu ta’Auto Top-Up huwa ta’ €5, u l-klijent jista’ jkollu metodu wieħed ta’ Auto Top-Up attivat.

4. Auto Top-Up b’Ġurnata fix-Xahar

4.1 L-Auto Top-Up b’Ġurnata fix-Xahar jaħdem billi l-klijent jagħżel ġurnata speċifika li fiha għandu jsir l-Auto Top-Up. Il-klijent jintalab jagħżel il-ġurnata fix-xahar, kif ukoll ammont li bih l-card għandha tiġi ttoppjata. Eżempju: “Fl-XX ta’ kull xahar, ittopja b’€XX.”

4.2 Wara li jsir dan, il-klijent għandu jissevja din l-għażla, liema għażla isir il-metodu kurrenti tat-Top-Up għal klijent u telimina l-għażliet l-oħra.

4.3 Jekk il-klijent jagħżel li jagħmel Top-Up f’ġurnata fl-aħħar tax-xahar li ma tkunx tisponibbli f’dak ix-xahar partikolari, bħal eżempju l-31 tax-xahar, imbagħad it-Top-Up isir fil-jum ta’ qabel. Eżempju jekk klijent jagħżel jum 31, u t-Top Up li jmiss ikun f’April, dan isir fit-30 ta’April.

5. Auto Top-Up bil-Bilanċ

5.1 L-Auto Top-Up bil-Bilanċ jaħdem billi wieħed jiddetermina minn qabel il-bilanċ fuq it-tallinja card tiegħu. Il-klijent ikun mitlub jagħżel il-bilanċ minimu li t-tallinja card tiegħu għandu jkollha, u l-ammont li bih it-tallinja card għandha tkun ittopjata. Eżempju: “Meta l-bilanċ jilħaq €XX ittoppja b’€XX.”

5.2 Wara li isiru dawn l-għażliet, il-klijent jista’ jissevja l-għażla, liema għażla isir il-metodu tat-Top-Up kurrenti tal-klijent, u telimina l-għażliet l-oħra.

6. L-Għażla tal-ħlas

6.1 Il-klijent għandu jħallas b’karta ta’ kreditu jew b’dik ta’ debitu. Wieħed ikun jista’ jaħżen in-numru tal-kreditu/debitu fl-online account, u juża dan liema jrid b’xejn. Il-klijent ikun jista’ jispeċifika liema hija l-card li qed juża, u jkun jista’ jara liema karta ta’kreditu/debitu qed tkun użat biex isir l-Auto Top-Up.

6.2 Għalissa wieħed jista’ juża biss karta ta’kreditu/debitu.

6.3 Meta karta ta’kreditu/debitu tkun se tiskadi, jintbgħat imejl biex wieħed ikun jaf b’dan, u biex ikunu aġġornati d-dettalji tal-card billi jilloggja fl-online account. Wieħed għandu imbagħad jgħaddi mill-proċess kollhu kif huwa imniżżel f’3 hawn fuq.

7. Sabiex wieħed jikkanċella l-Auto Top-Up

7.1 L-Auto Top-Up jista’ jiġi kkanċellat fi kwalunkwe ġurnata fix-xahar, meta jagħżel il-klijent.

7.2 Dan isir billi wieħed jilloggja fl-online account, jaċċessa l-link tal-Auto Top-Up, u jagħżel il-Funzjoni ‘Ikanċella l-Auto Top-Up’.

7.3 Ma jkun hemm l-ebda ħlas għal din l-għażla

8. Notifikazzjoni

8.1 Meta jinħoloq Auto Top-Up fis-sistema, skont l-istruzzjonijet li jkunu ssevjati mill-klijent fuq l-online account, jintbgħat email biex javża lill-klijent b’żewġ istanzi, jew li t-Top-Up ikun twettaq b’suċċess, jew li t-Top-Up ma kienx ta’ suċċess.

Mur lura għal bidu   

 

26. Tallinja Ferry Service

 1. Il-klijent għandu jivvalida l-card fil-bidu ta' kull vjaġġ. Multa ta' € 50.00 tapplika kull meta l-passiġier jonqos milli jivvalida l-card tiegħu.
 2. Il-biljetti tar-ritorn offrut mill-Valletta Ferry Services ma japplikax għad-detenturi tat-tallinja cards.
 3. "Trip" jew "Journey" fuq il-lanċa huma definiti bħala vjaġġ wieħed f'direzzjoni waħda. Dan ifisser li l-klijent ikun meħtieġ iħallas in-nol ta' kwalunkwe vjaġġ ieħor anke jekk dan iseħħ f’perijodu ta' sagħtejn.
 4. Meta jkun hemm trasferiment bejn is-servizz tal-karozza tal-linja u s-servizz tal-lanċa, il-klijenti għandhom jivvalidaw il-biljett tagħhom mill-ġdid u jħallsu n-nol applikabbli.
 5. Il-pass ta’ tliet xhur għall-iStudenti, li jista’ jitħallas bit-tallinja card għall-iStudenti, mhuwiex validu fuq il-lanċa. Id-detenturi ta’ dan il- pass għandhom iħallsu n-nol applikabbli.
 6. It-‘12 Single Day Journeys’ card ma tistax tintuża għas-servizz tat-talinja ferry.
 7. Il-capping applikabbli meta t-tallinja cards jintużaw fuq il-karozza tal-linja ma jgħoddx fuq il-laneċ tal-Valleta Ferry Services. Għalhekk id-detenturi tat-tallinja card xorta jridu jħallsu għal kull vjaġġ fuq il-lanċa anke jekk ikunu laħqu l-capping tal-jum, tal-ġimgħa jew tax- xahar.
 8. M'għandhomx isiru refużjonijiet fuq ħlas, kreditu mnaqqas jew penali mitluba.

Mur lura għal bidu   

 

27. Freshers’ Week 2017

 1. 1. Reġistrazzjoni b’xejn

  1.1 Reġistrazzjoni b’xejn tista’ tinkiseb biss minn studenti li jżuru l-istand tal-Malta Public Transport waqt Freshers’ Week mit-Tnejn 2 t’Ottubru sal-Gimgħa 6 t’ Ottubru (08:30-16:00).

  1.2 Ma tistax tinkiseb reġistrazzjoni b’xejn mill-uffiċċji l-oħra tal-Bejgħ u l-Informazzjoni.

  1.3 Studenti jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card għall-istudenti biss.

  1.4 L-istudenti kollha huma mitluba jipprovdu prova tanġibbli tal-applikazzjoni tagħhom għal kors akkademiku. Reġistrazzjonijiet ma jistgħux jiġu pproċessati jekk din il-prova ma tingħatax lill-aġenti tal-Malta Public Transport li ser ikunu preżenti.

 2. 2. Ebda ammont minimu ta’ top up

  2.1 Tariffa ta’ reġistrazzjoni ta’ €10 tapplika għall-cards kollha, flimkien mat-tariffi tal-posta rreġistrata u l-ammont minimu ta’ top up ta’ €20 biex tattiva l-card. L-istudenti ser ikunu eżentati minn dawn it-trariffi jekk jirreġistraw għat-tallinja card għall-istudenti mill-Freshers Week.

  2.2 L-istudenti ħa jkollhom iħallsu €10 rimborżabbli wara li jgħaddu l-applikazzjoni tagħhom lil wieħed mill-aġenti tagħna.

  2.3 Wara li jirċievu t-tallinja card bil-posta, l-istudenti huma mitluba li jiftħu online account billi jżuru https://www.publictransport.com.mt/en/create-account.

  2.4 Wara li jattivaw l-online account tagħhom, l-istudenti jridu jinfurmaw lil Malta Public Transport billi jċemplu fuq +356 21222000 jew billi jibgħatu email fuq enquiries@publictransport.com.mt sabiex jingħataw ir-refużjoni ta’ €10.

Mur lura għal bidu   

28. Road Safety Trip Campaign

Deskrizzjoni

Mit-Tlieta 31 ta' Ottubru 2017, Malta Public Transport, b'kollaborazzjoni ma’ Fundación Mapfre, se tniedi r-Road Safety Trip Campaign. Malta Public Transport ser iżżur diversi skejjel primarji sabiex tati preżentazzjonijiet informattivi dwar l-importanza tas-sigurtà fit-toroq.

L-istudenti fl-iskejjel primarji se jkollhom l-opportunità li jirreġistraw b'xejn għat-tallinja card għat-tfal il-ġdida. Dawk l-istudenti li diġà għandhom tallinja card għat-tfal tista' tinbidlilhom għal dik bid-disinn il-ġdid.


Reġistrazzjonijiet ġodda

 1. Dawk l-istudenti ta' bejn 4 u 10 snin (iż-żewg etajiet inklużi) jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card il-ġdida għat-tfal. L-istudenti jistgħu jgawdu biss minn reġistrazzjoni b’xejn jekk il-formoli tar- reġistrazzjoni mimlijin jingħataw l-ewwel lill-awtoritajiet tal-iskola.
 2. It-tallinja cards għat-tfal jintbagħtu lill-applikanti kollha bil-posta.
 3. Għalkemm ir-reġistrazzjoni hija mingħajr ħlas, kull min ħa jirċievi l-card il-ġdida għandu jittoppjaha qabel ma jipprova jużaha.
 4. L-istudenti li jżuru s-sales offices tal-Malta Public Transport mhux ser igawdu minn reġistrazzjoni b’xejn; l-istudent mhux biss huwa mistenni li jagħti l-formola tar-reġistrazzjoni lill-awtorijtajiet tal-iskola iżda jrid ikun qed jattendi waħda mill-iskejjel primarji parteċipanti li ġejjin:
  • St Margaret College Vittoriosa Primary
  • Kalkara Primary
  • St Nicholas College, Mgarr Primary School
  • St Nicholas College Rabat Primary
  • St Thomas More College Marsaxlokk Primary
  • Mater Boni Consilii St. Joseph School Paola
  • St. Margaret College, Senglea Primary School
  • St Edwards College
  • GC Għarb Primary School
  • SBC MQABBA PRIMARY
  • De La Salle College
  • St Benedict Ghaxaq Primary
  • ST THERESA SCHOOL (Primary Church School)
  • ST JOAN ANTIDE PRIMARY SCHOOL
  • The Archbishop’s Seminary
  • sbc kirkop primary
  • St. Francis School Cospicua
  • San Gorg Preca College Marsa Primary School
  • Our Lady Immaculate Hamrun
  • SMC Xghajra Primary
  • St Francis School Gozo
  • St Clare College Sliema Primary school
  • Paola Primary A
  • St Venera Primary
  • St Nicholas College – Dingli Primary
  • Xewkija Primary School
  • Gozo College Qala Primary
  • Marsaskala Primary


Bdil tal-Card

 1. L-istudenti li diġà għandhom tallinja card għat-tfal u qed japplikaw għall-kard il-ġdida permezz ta' waħda mill-iskejjel elenkati hawn fuq għandhom jimmarkaw l-applikazzjoni bħala 'SOSTITUZZJONI' fuq il-parti ta' fuq tal-formola tar-reġistrazzjoni.
 2. Immedjatament mal-ħruġ tat-tallinja card il-ġdida, il-card l-antika tiġi diżattivata, u kull min għandu l-card l-antika ma jkunx jista’ jużaha. L-ebda rifużjoni mhi applikabbli għal kwalunkwe użu fil-perijodu interim sakemm il-card l-ġdida tkun qed tinħareġ.
 3. It-tallinja cards il-ġodda jintbagħtu lill-applikanti kollha permezz ta' posta rreġistrata.
 4. L-istudenti li jixtiequ jbiddlu t-tallinja card għat-tfal il-qadima iżda ma jattendux waħda mill-iskejjel primarji elenkati hawn fuq xorta jistgħu jagħmlu dan billi jħallsu tariffa ta' €5 f'wieħed mis-sales offices tagħna.

Mur lura għal bidu   

29. Vjaġġar b'xejn għal min għandu minn 16-20 sena

1. Introduzzjoni

L-Iskema ta "Vjaġġar B’Xejn għal persuni b’eta minn 16 sa 20 Sena" (l-"Iskema") hija inizjattiva mnedija mill-Gvern ta' Malta u hija waħda mill-miżuri tal-baġit tal-Gvern għall-2018.

Permezz tal-Iskema dawk il-klijenti li jagħlqu minn 16 sa 20 matul l-2018 ser igawdu minn vjaġġar b'xejn fuq is-servizz tat-trasport pubbliku offrut mill-Malta Public Transport matul l-2018.

Il-klijenti jiġu rimborżati għall-kreditu tal-ivvjaġġar użat fix-xahar preċedenti.

Kwalunkwe individwu ma jistax igawdi minn iktar minn €312 f’rifużjonijiet ta’ kreditu.

Il-klijent ma jibqax eliġibbli għall-Iskema ladarba l-infiq totali tal-klijent jilħaq €312, jew jagħlaq 21 fl-2018.

2. Eligibiltà

2.1 Dawn l-utenti tat-Tallinja Card ser ikunu eleġibbli għal din l-iskema:

a. Klijenti li għandhom 16, 17, 18 u 19-il sena

b. Klijenti li ser jagħlqu 16-il sena fl-2018 - L-eliġibilità tibda mis-16-il sena, u għandha tkompli għal perjodu ta' 12-il xahar minn meta tagħlaq 16.

c. Klijenti li għandhom 20 sena – l-eliġibiltà tagħhom tintemm f’għeluq il-21 sena tagħhom

2.2. Il-klijenti għandhom ikunu fil-pussess ta’ tallinja card personalizzata li tinkludi waħda minn dawn li ġejjin: Student, Adult, Għawdex jew Concession Card biex jibbenefikaw mill-iskema. Dak li jkun għandu jinnota, li klijenti li għandhom card mhux personalizzata (Explore Adult, Explore Child u 12 Single Day Journeys) u klijents li jużaw cash ticket ma jgawdux mill-Iskema.

2.3. Il-benefiċjarji tal-Iskema se jivvjaġġaw fuq is-servizz tat-trasport pubbliku b'xejn mill-jum tal-għeluq tas-16-il sena tagħhom (dawk li diġà għandhom 16 ser jibdew jibbenefikaw mill-1 ta' Jannar 2018) sal-għeluq tal-20 sena, 364 jum fit-23.59.59.

2.4. It-rotot kollha jikkwalifikaw għall-Iskema u jinkludu (imma mhux limitati għal) rotot tal-ġurnata, rotot bil-lejl u rotot speċjali iżda jeskludu rotot tat-Tallinja Direct u vjaġġi fuq il-Valletta Ferry Services.

2.5 Klijenti ġodda, dawk li għad m'għandhomx tallinja card, jistgħu jibbenefikaw mill-Iskema iżda għandhom l-ewwel jirreġistraw għal tallinja card ġdida billi jsegwu l-istess proċess bħalli kieku ser jagħmlu reġistrazzjoni normali. Il-klijent il-ġdid huwa intitolat biss li jivvjaġġa mingħajr ħlas meta jkun fil-pussess tat-tallinja card il-ġdida. Għandu jiġi allokat perijodu ta’ żmien qabel il-klijent jirċievi t-tallinja card tiegħu. L-ebda rifużjoni fi flus jew kreditu ma tista' tintalab għall-perijodu bejn għeluq is-16-il sena tal-klijent u l-wasla tat-tallinja card.

2.6. Ir-reġistrazzjonijiet magħmula f'wieħed mill-Uffiċċji tal-Bejgħ ser jikkonsistu minn tariffa amministrattiva ta' €10.00. Il-ħlas tal-pustaġġ, it-top-up minimu u l-ħlas tat-tariffa amministrattiva tar-reġistrazzjoni għandhom japplikaw ukoll.

3. Applikazzjoni għall-Iskema

3.1. Il-klijenti eliġibbli li jkunu fil-pussess ta’ tallinja card jibdew igawdu mill-Iskema minn għeluq is-16-il sena tagħhom, jew inkella mill-1 ta' Jannar 2018 jekk ikollhom diġà 16 iżda inqas minn 21 sena. Ser tgħodd id-data ta’ għeluq is-snin li tinsab fid-'database’ tal-Malta Public Transport u li l-klijent niżżel fl-applikazzjoni għat-tallinja card tiegħu.

4. Rifużjoni ta' kreditu użat waqt li wieħed qed jivvjaġġa

4.1. It-tariffa tar-reġistrazzjoni ta' €10 imħallsa minn klijenti li fl-2018 applikaw għat-tallinja card għall-ewwel darba, tiġi rimborżata bħala kreditu fuq il-card tagħhom matul ix-xahar ta' wara.

4.2. Il-klijent jingħata lura l-kreditu użat matul ix-xahar ta' qabel. Il-kreditu użat se jiġi rimborsat fil-card tal-klijent fl-ewwel 7 ijiem tax-xahar ta' wara.

4.3. Rigward l-ewwel rifużjoni fil-każ li l-klijent ser jagħlaq 16 fl-2018, il-card tal-klijent tiġi rimborżata mill-għeluq tas-snin tal-klijent sa u inkluż l-aħħar jum tax-xahar. Dan għandu jibqa’ jseħħ sa għeluq is- 17-il sena, il-364 jum fit-23.59.59, dejjem jekk din id-data tiġi fl-2019.

4.4. Rigward l-aħħar rifużjoni fil-każ ta' dawk li għandhom 20 sena, il-kreditu fil-card tal-klijent għandu jitħallas lura mill-bidu tax-xahar sa għeluq l-20 sena, 364 jum fit-23.59.59, liema rifużjoni għandha isir sa l-ewwel 7 ijiem tax-xahar ta' wara.

4.5. Il-klijent għandu jirċievi rifużjoni biss għal vjaġġi li jistgħu jitħallsu. Trasferimenti jew vjaġġi magħmula waqt il-limiti massimi jew vjaġġi oħra ħielsa ma jiġux rimborżati. L-istess japplika għal dawk l-Istudenti li jgawdu mir-rata mnaqqsa ta' € 55 għal 3 xhur. L-ebda rifużjoni ma tapplika f'każijiet bħal dawn.

4.6. Il-klijent huwa responsabbli biex jiżgura li l-card ikollha biżżejjed kreditu sabiex ikun jista’ jivvjaġġa.

5. Skadenza

5.1. L-Iskema tispiċċa awtomatikament fil-jum ta' qabel li l-klijent jagħlaq 21 sena, sakemm ma jkunx terminat qabel iż-żmien kif spjegat fil-Klawżola 5.3. hawn taħt.

5.2. Wara l-iskadenza tal-Iskema, kwalunkwe vjaġġ magħmul mill-klijent ser jitħallas skond it-termini u l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tat-tallinja card. Il-klijent jiġi avżat permezz ta' SMS li se jintbagħat lin-numru tal-mobile reġistrat (jekk dak in-numru jkun ġie sottomess) u permezz ta’ Email lill-indirizz elettroniku rreġistrat (jekk dak l-email ġie sottomess).

5.3. L-Iskema tista' tintemm qabel iż-żmien f'wieħed mill-każijiet li ġejjin:

1. Il-klijent jonfoq €312.

2. Il-klijent huwa meqjus li qed jagħmel tranżazzjonijiet frawdolenti bit-tallinja card tiegħu / tagħha.

6. Rifużjonijiet oħra

6.1. Il-klijent jista' jitlob rifużjoni jekk il-tallinja card ikollha xi ħsara li ma tħallix lill-klijent milli jibbenefika mill-Iskema u, bħala riżultat, il-klijent ikollu jixtri cash ticket minn fuq il-karozza tal-linja. Dawn il-biljetti jiġu rimborżati kompletament wara l-bdil tat-tallinja card difettuża. Ir-rifużjonijiet jiġu kkreditati lit-tallinja card tal-klijent. L-ebda rifużjoni ta’ flus kontanti ma tingħata. F'każijiet bħal dawn, ma jingħata l-ebda kumpens ieħor.

6.2. Il-klijent ma jistax jitlob rifużjoni tal-cash ticket mixtri fil-każijiet li ġejjin:

1. Jekk it-tallinja card tiżviluppa ħsara bħala riżultat ta' użu ħażin jew il-card tintilef jew il-card tkun misruqa jew il-klijent jinżamm milli jibbenefika mill-Iskema.

2. Jekk il-klijent ikollu tallinja card tal-Istrudenti tal-Istudenti bi Student Pass ta’ €55 attiv fiż-żmien tal-applikazzjoni għall-Iskema U l-klijent ma jibqax eliġibbli għal card tal-istudent wara l-iskadenza tal-Iskema, il-klijent mhuwiex intitolat għal rifużjoni fuq bażi pro-rata bbażata fuq in-numru ta' ġranet li jibqgħu sa l-iskadenza tal-Istudent Pass.

3. Jekk klijent għandu tallinja card għall-Istudenti bi Student Pass ta’ €55 attiv, jintilef il-bilanċ tal-ġranet li fadal sal-iskadenza tal-pass u ma jiġix imħallas lura.

4. Jekk l-Iskema tintemm qabel iż-żmien.

Sabiex tapplika għal rifużjoni, il-cash ticket mixtri fuq il-karozza tal-linja għandu jew jitħalla f'wieħed mill-Uffiċċji tal-Bejgħ tagħna f'Victoria Terminus, Bugibba Terminus, Airport Arrivals Hall, Valletta Terminus, Mater Dei (Foyer)  jew f’Uffiċċju tal-Bejgħ tas-Sliema, jew inkella jintbagħat lil:

Customer Care Dept.

Malta Public Transport Services (Operations) Ltd.,

Mdina Road,

Qormi

7. Iktar informazzjoni

7.1. Malta Public Transport ma terfa' l-ebda responsabbiltà jekk ma jasalx SMS u / jew Email li jintbagħat lill-klijenti minn żmien għal żmien fejn l-SMS / Email ikun fih informazzjoni importanti dwar l-Iskema. Il-Malta Public Transport se juża d-dettalji li ġew ippreżentati flimkien mal-Formola oriġinali tar-Reġistrazzjoni.

Mur lura għal bidu