Termini u Kundizzjonijiet

Kontenut

 1. Definizzjonijiet
 2. Introduzzjoni
 3. Nollijiet u Biljetti
 4. Skeda tan-nollijiet, tariffi u kundizzjonijiet tal-card
 5. Tariffa tal-Applikazzjoni u l-Ammonti Minimi tat-Top up ta’ tallinja card
 6. Proċess ta’ Applikazzjoni u Tipi ta’ Cards
 7. Informazzjoni fuq il-Klijent
 8. Tivvalida l-card tiegħek fuq il-karozza tal-linja
 9. Capping
 10. Kif jaħdem il-capping?
 11. Skadenza tal-Card
 12. Tittoppja
 13. Bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card
 14. Kreditu ta’ Emerġenza
 15. Rifjut tal-Card
 16. Ispezzjoni
 17. Sostituzzjoni tal-Cards
 18. Refużjonijiet tal-kreditu
 19. Użu u trasferiment tal-card
 20. Tirrapporta serq jew telfien ta’ card
 21. Blacklisted Cards
 22. Tallinja Online Account
 23. Termini oħra
 24. Vjaġġar B'xejn Għal ta' 18

1. Definizzjonijiet

Adulti’ jirreferi għal detenturi tat-tallinja card ta' bejn is-17 u d-59 sena (it-tnejn inklużi) li ma jaqgħu taħt ebda kategorija speċjali oħra kif definiti f'dawn it-Termini u Kundizzjonijiiet.

Detenturi tal-Special ID Card’ jirreferi għal persuni li għandom Special ID Card maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità.

Capping’ jirreferi għall-ammont ta' infiq massimu jew limitu f'perjodu speċifiku għal kull kategorija ta' card.

Card’ tirreferi għat-tallinja card.

Tfal’ tirreferi għal detentur ta'' bejn l-4 u l-10 snin (it-tnejn inklużi).

Kreditu’ jirreferi għall-ammont ta'' kreditu mħallas u disponibbli fit-tallinja card.

Day Fare’ jirreferi għan-noll applikabbli fuqtar- rotot ta'' binhar.

Day Route’ jirreferi għar-rotot ta'' binhar li ġeneralment joperaw bejn il-05:00 u l-22:59

Kreditu ta' Emerġenza’ jirreferi għall-ħlas awtomatiku ta'' noll li jiġri f''każ li utent jipprova juża l-Card b''bilanċ ta'' kreditu pożittiv (ta'' aktar minn €0.01) iżda li ma jkunx biżżejjed biex iħallas in-noll kollu. Dan il-ħlas jiġi mnaqqas mill-bilanċ tal-card b''mod awtomatiku meta l-Ccard terġa'' tiġi ttoppjata. Il-kumpanija tista'' tiddeċiedi li timponi penali għal dan l-użu u li timblokka l-utenti f''każ ta'' tentattivi ripetuti ta'' użu ripetuti tat-tallinja card li ma jkollhiex biżżejjed kreditu.

Residenti f'Għawdex ’ jirreferi għall-utenti li għandhom imniżżel il-gżira ta'' Għawdex bħala post ewlieni tar-residenza fuq il-Karta tal-Identità tagħhom.

Karta tal-Identitàa'’ jirreferi għall-Karta tal-Identità kif definita fl-Att dwar Il-Karta tal-Identità u Dokumenti oħra tal-Identità, Kap 258 tal-Liġijiet ta' Malta.

Kartanzjan’ tirreferi għall-utenti li għandhom il-Kartanzjan jew Karta tal-Identità Maltija 60+, jew Residence Document 60+ maħruġa mil (can do without it, no?)l-Gvern ta' Malta.

Xahar’ jirreferi għal xahar kalendarju, mill-ewwel sal-aħħar jum ta' kull xahar.

Night Route’ tirreferi għar-rotot ta' billejl li ġeneralment joperaw bejn il-23:00 u l-04:59 tal-ġurnata ta' wara.

Night Fare’ tirreferi għan-nollijiet applikabbli għtar-rotot ta' billejl.

Single Journey Fare’ tirreferi għan-noll li jkopri vjaġġ minn kwalunkwe punt fital-pajjiż għal kwalunkwe destinazzjoni, inklużi bidliet fil-linji neċċessarji, li jsir f''perjodu ta' sagħtejn. Single Journey Fare jista' jinkludi wkoll l-użu ta'' aktar minn karozza tal-linja waħda jew iktaraktar minn vjaġġ wieħ]ed biex il-passiġġier jasal fid-destinazzjoni finali. Is-Single Journey Fare ma jinkludix (i) il-vjaġġ ta'' ritorn fuq l-istess rotta anke jekk dan isir fi żmien sagħtejn.

Student’ tirreferi għall-utenti kollha ta'' bejn il-11 u s-16-il sena u passiġġieri oħra ta' bejn is-17 u d-59 sena li huma reġistrati bħala studenti full -time f'kors edukattiv ta' aktar minn tliet (3) xhur f'istitutuzzjoni edukattiva rikonoxxuta umill-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni f'Malta.

tallinja card’ tirreferi għall-card tal-plastik intelliġenti li żżomm fiha kreditu tal-ivvjaġġar b''mod elettronikamentu biex tħallas in-nollijiet.

Topping Up’ jirreferi għall-proċcess li permezz tiegħu l-utent jista' jħallas biex iżid il-kreditu fuq il-card.

Ġimgħa’ tirreferi għal ġimgħa kalendarjua, mit-Tnejn sal-Ħadd.

Mur lura għal bidu   

2. Introduzzjoni

 1. It-tallinja card hi card tal-plastik li żżomm fiha kreditu tal-ivvjaġġar b''mod elettronikuament biex tħallas in-nollijiet tal-karozzi tal-linja tal-Malta Public Transport f''Malta u Għawdex.
 2. It-tallinja card trid tiġi ttoppjata bil-kreditu tal-ivjaġġar mill-utent u l-prezz tan-noll jiġi mnaqqas mill-kreditu tal-card kull darba li l-utent juża l-card. Meta l-utenti jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti jkun qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu biex in-noll jitħallas mill-kreditu tal-card. Jekk ma jkunx hemm kreditu biżżejjed fil-card, il-card ma tistax tintuża iżjed biex isir vjaġġar sakemm ma tiġix ittopjata. Dan huwa suġġett għall-faċilità ta'' 'kKreditu ta'' eEmerġenza'.
 3. It-tallinja card tinkludi:
  • L-isem u l-kunjom tal-utenti għal fini ta'' identifikazzjoni;
  • Ritratt tal-utenti (ma japplikax għal tal-linja cards għat-tfal);
  • Numru tal-utent;
  • Barcode;
 4. It-tallinja cards għandhom kuluri differenti skont il-kategorija tal-utent.
 5. Numru ta' nollijiet iskontatimraħħsa huma disponibbli għall-kategoriji speċjali li jinkludu Tfal, Studenti, Adulti, persuusni li għandhom Kartanzjan / Karta tal-Identità Maltija 60+, Special ID Card maħruġa mil-KNPD, u Residenti f'Għawdex.

Mur lura għal bidu   

3. Nollijiet u Biljetti

 1. Il-biljett Single Journey Fare hu l-unika biljett li jista'' jinxtara bi flus kontanti direttament mingħand ix-xuffier u jintuża mal-ewwel. L-utenti kemm jista' għandu jkun iħallas eżatt għan-noll kull meta jtista'' – ix-xufiera jistgħu jirrifjutaw karti tal-flus li jaqbżu l-€20.
 2. Noll tar-rotot ta' binhar Day Fares japplikaw għar-rotot ta'' binhar u Noll tar-rotot ta' billejl Night Fares japplikaw għar-rotot ta'' billejl.
 3. Single Journey Fares jistgħu jinxtraw għall-prezzijiet t''hawn taħt:
  TipCash ticket
  Single Day Journey sa massimu ta' sagħtejn (staġun tax-xitwa) €1.50
  Single Day Journey sa massimu ta' sagħtejn (staġun tas-sajf) €2.00
  Single Night Journey sa massimu ta' sagħtejn €3.00

 4. Il-bidu u t-tmiem tal-istaġuni tas-sajf u tax-xitwa huma definiti mill-Malta Public Transport minn żmien għal żmien. L-istaġun tas-sajf normalment jibda f''Ġunju u jasal fi tmiemujintemm f'Ottubru.
 5. Tfal taħt l-4 snin jivvjaġġaw b''xejn u m''għandhomx bżonn ta'' tallinja card biex jivvjaġġaw.
 6. Ebda ħlas addizzjonali ma jista'' jiġi impost biex passiġġieri jużaw strumenti li jgħinuhom fil-mobbilità (li jinkludu, imma mhux limitati, għal wheelchairs, pushchairs u prams, imma li ma jinkludux roti) skont il-policies u l-kundizzjonijiet ta'' ġarr ippubblikati minn żmien għal żmien mill-Malta Public Transport.
 7. Ebda ħlas addizzjonali ma jista'' jiġi impost fuq passiġġieri li jkollhom klieb ta'' assistenza skont il-policies u l-kundizzjonijiet ta'' ġarr ippubblikati minn żmien għal żmien mill-Malta Public Transport..

Mur lura għal bidu   

4. Skeda tan-nollijiet, tariffi u kundizzjonijiet tal-card

KaratteristiciCards PersonalizzatiCards mhux personalizzati
AdultStudentConcession & TfalResident f'Għawdex12 Day Journeys CardExplore AdultExplore Child (<11)
Nollijiet €0.75 €0.75 €0.25 €0.75 12 Single Day Trips @ €1.25-il wieħed.Vjaġġ bis-servizz ta' billejl jiswa ddoppju ta' dak ta' binhar (jitnaqqasu 2 vjaġġi ta' binhar) Vjaġġar iIllimitat (Bbinhar u Bbillejl)
Capping ta' infiq (esklużi s-servizzi ta' billejl) €26.00 għal kull xahar kalendarju €21.00 għal kull xahar kalendarju €0.50 kuljum €2.00 kull ġgimgħa (Mit-Tnejn sal- Ħadd) €€26.00 għal kull xahar kalendarju(Malta u Għawdex) €10.00 għal kull xahar kalendarju(Għawdex) N/A
Offerta Speċjali għall-Istudenti                    

€55.00 għal kull 90 ġurnata*

 

Ħlas għall-card €5 f'tariffa amministrattiva u €1.14 għall-posta rreġistrata lokali jew €6 għall-posta internazzjonali. Din it-tariffa amministrattiva mhux rimborsabbli f'kaz li l-applikazzjonijiet huma miċħuda. Top up minimu ta' €20 japplika (imnaqqas għal €10 għal Concession u tallinja card għat-tfal). €15 €21 €15
Tiskadi Sal-aħħar tal-konċessjoni 31/12/2029 Bl-età sakemm l-istudent jagħlaq 16-il sena, wara kull sena fil-31/08/YYYY billi jiġi ppreżentat id-dokument Għat-tfal sakemm jaqħlqu 11-il sena l-oħrajn 31/12/2029 Tiġġedded kull sentejn fuq wara verifikazzjoni tar-residenza Għawdxija fuq il-Karta tal-Identità 12-il xahar 7 ijiem mill-ewwel validazzjoni 7 ijiem mill-ewwel validazzjoni
Refużjoni tal-kreditu li ma ntużax Iva (tal-bilanċ tal-kreditu fuq il-card). Tariffa amministrattiva ta'' €5 hi applikabbli. Ma tingħatax refużjoni
Disponibbli mal-ewwel Le – trid timla l-applikazzjoni. Il-card tasallek bil-posta biss. Iva – għall-użu immedjat.
Ritratt u Isem Meħtieġ (Ebda ritratt ma jkun preżenti fuq tallinja card għat-fal.) Mhux meħtieġ

*Dawk l-istudenti li jixtiequ jiksbu l-offerta tal-€55 għandhom l-ewwel jilloggjaw fl-online account tagħhom.

Mur lura għal bidu   

5. Tariffa tal-Applikazzjoni u l-Ammonti Minimi tat-Top up ta'' tallinja card

 1. Il-klijenti jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card bl-applikazzjoni li tiswa €5.00. Ma jsir l-ebda rimbursar f'kaz li l-applikazzjoni tiġi miċħuda. Madankollu, il-ħlasijiet tal-posta reġistrata tapplika u tiġi imposta fil-mument tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni (kemm jekk onlajn, bil-posta jew f''xi Uffiċċju tas-Sales and Information). Hemm ħlas ta'' ammont ta'' top up minimu ta'' € 20, liema ammont jiġi akkreditat fuq it-tallinja card tal-klijenti. F'il-każ ta' tallinja card Concession u għat-tTfal, dan l-ammont huwa mnaqqas għal top up minimu ta' € 10. Dan jiżgura li d-dententur tal-card ikollu biżżejjed kreditu biex jivvjaġġaw ladarba jirċievi l-biljettcard.
 2. L-istess tariffa tapplika wkoll meta tiskadi l-card u meta jintlaħaq il-limitu ta' età ta' tallinja card.
 3. F'każ li l-utent ta' ħtieġaikollu bżonn ta'' tallinja card ġdida minħabba li tkun intilfet ġiet mitlufa jew ġarrbet xi ħsara, dan għandhom ukoll ikunu soġġettit għall-istess tariffi (eskluż it-top up minimu).

Mur lura għal bidu   

6. Proċcess ta' Applikazzjoni u Tipi ta' Cards

 1. Il-konsumaturi jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card tagħhom onlajn fuq www.publictransport.com.mt/register-now.
 2. Biex jtapplikaw għat-tallinja card, il-konsumatur irid jipprovdi d-dettalji personali tiegħu, li jinkludu n-l-numru ta' dockument ta' identifikazzjoni (Karta tal-Identità, Dokument ta' Residenza jew Liċenza tas-Sewqan f'każ ta' resident Malti, jew Passaport jew Numru tal-Identità Internazzjonali f'każ ta'' Resident mhux Malti.), u evidenza tal-identità flimkien mal-isem, kunjom, numru tat-telefwown tad-dar, numru tal-mowbajl u indirizz tal-imejl, kif ukoll evidenza.
 3. Tfal taħt l-4 snin jivvjaġġaw b'xejn u m'għandhomx bżonn ta' tallinja card biex jivvjaġġaw.
 4. It-tipi ta' cards li ġejjin huma disponnibli:
  • tallinja card għat-tfal ta' bejn l-4 u l-10 snin.
  • tallinja għall-istudenti għall-konsumaturi kollha ta' bejn il-11 u s-16-il sena u konsumaturi oħra ta' bejn is-17 u d-59 sena li qedgħin jattendu kors full time ma' istituzzjoni edukattiva approvata mill-Ministeru responsabbli mill-Edukazzjoni f'Malta. Il-kors għandu jkun itwal minn 3 xhur u l-konsumatur għandu jissottometti evidenza li hu student, li tista'' tinkludi kopja valida tal-Student ID/evidenza tar-reġistrazzjoni għall-kors/kont tal-iskola. Ġenituri jew kustodji legali ta' tfal u studenti bejn l-4 u t-18-il sena jridu jagħtu l-kunsens tagħhom għall-applikazzjoni u jtellgħu/s-sottojimissjonissottomettu ta' ritratti f'isem il-minorenni li jirrapreżentaw. Il-ġenituri jew l-kustodji legali jridu jtellgħu/jissottomettu ritratt tat-tfal tagħhom jew tat-tfal fil-kustodja tagħhom.
  • tallinja card għall-adulti għall-konsumaturi ta' bejn is-17 u d-59 sena li ma jaqgħu taħt ebda katergorija oħra.
  • tallinja card għar-residenti f'Għawdex għall-konsumaturi li għandhom imniżżel il-gżira ta' Għawdex bħala post ewlieni tar-residenza fuq il-Karta tal-Identità tagħhom.
  • Concession tallinja card għall-(i) konsumaturi li għandhom Kartanzjan jew ta' Karta tal-Identità Maltaija 60+ li qed jirrisjeduresidenti fil-gżejjer Maltin (ii) u persuni bi problemi ta'' mobilità li għandhom l-iSpecial ID Card maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b''Dizabilità (KNPD) u li huma residenti tafil-gżejjer Maltin.

Mur lura għal bidu   

7. Informazzjoni fuq il-Klijent

 1. SabBiex niffaċilitaw il-proċess tal-applikazzjoni, il-konsumaturi jistgħu jagħzlu li jagħtu l-kunsens espliċitu tagħhom biex isir użu mill-informazzjoni personali u mir-ritratt tagħhom użzat fl-aktar Karta tal-Identità riċenti, li jinsabu fin-National Identity Management System (''NIDMS'').
 2. Dan il-kunsens jista' jingħata billi (i) il-konsumaturi li jirreġistraw onlajn jimmarkaw fejn indikat; jew (ii) il-mili tal-timtela formola ta' reġistrazzjoni li tinkludi firma.
 3. Konsumaturi bi Special ID Ccard li japplikaw għall-Concession Ccard jistgħu wkoll jagħtu l-kunsens lill- Malta Public Transport biex jikkonfermaw l-istat tagħhom mal-KNPD billi jissottomettu n-numru tal-iSpecial ID Card tagħhom. Konsumaturi li ma jagħtux il-kunsens biex issir din il-verifika mal-KNPD ikollom bżonn itellgħu jew jissottomettu kopja tal-iSpecial ID Card tagħhom.
 4. Konsumaturi li ma jagħtux il-kunsens tagħhom biex tintuża l-informazzjoni personali tagħhom miżmumżha fin-NIDMS jew fid-DLS, kif ukoll barranin li mhumiex f'pussess ta' Karta tal-Identità Maltija, iridu jissottomettu (i) kopja tar-ritratt tagħhom u (ii) evidenza tal-identità u data tat-twelid, onlajn jew f''wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information jew bil-posta lill-Malta Public Transport. Lista tal-Uffiċċji tas-Sales and Information tista' tinstab hawn.

Mur lura għal bidu   

8. Tivvalida l-card tiegħek fuq il-karozza tal-linja

 1. Biex tjivvalida l-card, l-utent irid jgħaddiha minn fuq minn fuq il-magna tal-biljetti fuq quddiem tal-karozza kull darba li jitla'. Meta l-utenti jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna, il-bozza tixgħel aħdar u li tisma' jinstema' ħoss li juri li l-card ġiet validata u aċċettata. Ara li dan jiġri hekk biex il-card tkun validata.
 2. F'każż li l-bozza tixgħel aħmar u tisma' ħoss differenti jkun ifisser li l-card ma ġietx aċċettata għal waħda mir-raġunijiet imsemmija fis-sezzjoni card rifjutata ta' hawn taħt, b'hekk ikollok il-konsumatur jikollu jixtri biljetti biex ikompli bil-vjaġġ.
 3. L-utent mhux se jingħata rċevuta (jew biljett tal-karti) meta juża t-tallinja card sakemm ma jkunx hemm problema teknika bil-card, u f''dan il-każż l-utent jista'' jiġi mitlub jħallas bi l-flus kontanti u wara jippreżenta l-irċevuta f''wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information, fejn Customer Service Agents jinvestigaw l-inċident u jagħtu refużjoni fejn ikun meħtieġ.
 4. L-Uutenti jistgħu jħallsu biss għan-noll ta'' passiġġier wieħed f''kull vjaġġ b''tallinja card personalizzata jew Explore card personalizzata. Jekk l-utenti qeiegħedin jivvjaġġaw fi grupp, kull passiġġier għandu juża tallinja card separata jew metodu ta'' ħlas differenti. F''każ ta'' 12 Single Day Journey card, din tista'' tintuża għal aktar minn passiġġier wieħed f''kull vjaġġ sakemm tiġi vvalidata għal kull persuna li qed tivvjaġġa.

Mur lura għal bidu  

9. Capping (eskluż is-servizzi ta'' billejl)

 1. It-tallinja card tinkludi wkoll capping li tħalli lill-utenti jagħmlu vjaġġi illimitati f'perjodu ta' ħinżmien speċifiku li jista' jkun ta' ġurnata, ġimgħa (mit-Tnejn sal-Ħadd) jew xahar kalendarju. Jeżistu tipi differenti ta' capping għal kull kategorija ta' tallinja cards, bħal dik għat-Tfal, għall-Adulti, cConcession u għar-rResidenti f'Għawdex.
 2. Il-capping għandhau l-għan li tjillimita n-nollijiet imħallsa mill-klijent hu u jivvjaġġa f'perjodu ta' żmien ħin speċifiku, li jiżgura li l-utenti jiksbujħallsu l-irħas noll possibbli billi u ma jonfqux aktar milnn l-ammont indikat f'ġimgħa jew xahar. Biex jibbenefika mill-capping Ll-utent għandu jgħaddi l-card minn fuq il-magna tal-biljetti kull darba li jitla' biex jibbenefika mill-capping.

Mur lura għal bidu  

10. Kif jaħdem il-capping?

 1. Kull darba li l-utenti jużaw it-tallinja card, is-sistema tal-capping iżżomm rekord b''mod awtomatiku ta':
  • Data u ħin meta l-utent jivvalida t-tallinja l-card (dan jiddetermina kemm in-noll kif ukoll il-capping tal-ġurnata);
  • In-nollijiet kollha mħallsa f'ġurnata waħda;
  • In-nollijiet kollha mħallsa bejn kull nhar ta' Tnejn u Ħadd ta' wara;
  • In-nollijiet kollha mħallsa bejn l-ewwel tax-xahar u l-aħħar ġurnata ta' x-xahar kalendarju.
 2. Meta l-infieq totali tal-vjaġġi bit-tallinja card jilħaq il-limitu predeterminat, il-capping tiġi applikata għan-nollijiet applikabbli. B''hekk, meta l-utenti jilħqu l-capping predeterminata, ma jsirujitnaqqsu ebda ħlasijiet oħra mill-card.
  Pereżempju: in-noll għal Single Journey bil-Concession card huwa ta'' €0.25. Utenti tal-cConcession card jistgħu jibbenefikaw minn capping ta'' ġurnata ta'' €0.50 u capping ta' ġimgħa ta'' €2.00, u dan jara li l-utenti ma jħallsux aktar mill-capping predeterminat.
 3. Minkejja l-capping, l-utenti huma obbligati jgħaddu l-card minn fuq il-magna tal-biljetti kull darba li jitilgħu fuq il-karozza. Utenti li jonqsu milli jgħaddu l-card minn fuq il-magna tal-biljetti jistgħu jeħlu penali ta' €50.
 4. Capping japplika għall-vjaġġi li ġejjin:
  Capping ta' ġimgħaCapping ta'xahar
  Japplika għall-vjaġġi magħmula fuq rotot ta' binhar, bejn it-Tnejn u l-Ħadd. Vjaġġi magħmula wara li l-capping tal-ġurnata jkun intlaħaq ma jgħoddux għall-capping tal-ġimgħa. Japplika għal -vjaġġi magħmula fuq rotot ta' binhar bejn l-ewwel u l-aħħar ġurnata tax-xahar kalendarju.

Mur lura għal bidu  

11. Skadenza tal-Card

 1. It-tallinja cards jiskadu hekk kif ġej:
  TfalStudentiAdultiConcession CardsResidenti f'Għawdex
  Meta l-utenti jagħlqu 11-il sena. Meta l-utenti jagħlqu 17-il sena jew fi żmien sena minn meta nħarġet ilc-card f'każ ta' utenti ta'' bejn is-17 u d-59 sena Meta l-utenti jagħlqu 60 sena Concession Ccards mogħtija lil persuni li għandhom il-Kartanzjan / 60+ Cards ma jiskadux. Concession Cards mogħtija lil perusuni li għandhom Special ID Card jiskadu meta tiskadi l-iSpecial ID Card tal-utent. Fi żmien sentejn mill-ħrug tal-Ccard, soġġetta għall-verifika tar-residenza tal-utenti f'Għawdex tal-utenti.

 2. Utenti ta' tallinja card li jkunu pprovdew l-indirizz tal-imejl tagħhom meta rrreġistraw se jiġu mfakkra biex iġeddu l-card tagħhom, soġġetti għat-tariffi applikabbliti.

Mur lura għal bidu   

12. Tittoppja

 1. L-utenti jridu jkunu ċerti li t-tallinja card tagħhom ikun fiha dejjem il-kreditu meħtieġ qabel ma jużawha.
 2. L-utenti jistgħu jittopjaw b''wieħed mill-metodi li ġejjin:
  Online L-Utenti jridu :

  i.jidħlu fuq l-account tagħhom fuq www.publictransport.com.mt, jagħfsu fuq "Ittoppja l-card tiegħek" u jsegwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin, jew

  ii. b'mod billi sempliċementi ijdaħħlu n-numru tal-klijent tagħhom, flimkien mal-ammont li jixtiequ jittoppjaw. L-utenti għandhom jittoppjaw l-account tagħhom billi jagħżlu l-ammont ta'' kreditu li jridu jżzidu fuq it-tallinja card tagħhom flimkien mad-dettalji tad-debit/credit card.

  L-Utenti jistgħu jużaw dan il-metodu wkoll biex jittopjaw tallinja cards ta'' utenti oħra.
  Top Up Voucher L-Utenti jistgħu jixtru Top Up Voucher mingħand għażla vastawiesgħaa ta'' ħwienet mifruxa mal-gżejjer Maltin. Wara, l-utenti jridu jigirfu parti mit-Top Up Voucher fejn jinstab il-kodiċi uniku. L-utenti għandhom iċemplu fuq 2122 2000 u jsegwi l-istruzzjonijiet awtomatiċi biex jagħmlu t-Top Up.
  Il-Vouchers huma disponibbli fil-valur li ġej: €5, €10 u €20.
  Uffiċċji tas-Sales and Information Booths, u Fergħat tal-MaltaPost Utenti jistgħu jagħmlu Ttop Uup tat-tallinja card tagħhom fejn indikat:
  1. Fl-Uffiċċji tas-Sales and Information li bħalissa jistgħu jinstabu f'Tas-Sliema, il-Belt, Buġibba, l-Università ta' Malta, fl-Ajruport iInternazzjonali ta' Malta, fir-Rabat,(Għawdex) u l-Isptar Mater Dei.
  2. Mill-fergħat postali tal-MaltaPost. L Lista sħiħa tal-fergħat u tal-ħinijiet ta' ftuħ hija disponibbli fuq maltapost.com

Mur lura għal bidu  

13. Bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card

 1. Il-konsumaturi jistgħu jiċċekjaw il-bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card tagħhom mill-account onlajn ta' tallinja card, mill-Uffiċċji Sales and Information jew mill-fergħat tal-MaltapPost.
 2. Il-magna tal-biljetti fuq il-karozzi tal-linja turi l-bilanċ tat-tallinja card b'mod awtomatiku kull darba li tintuża.

Mur lura għal bidu  

14. Kreditu tal-Emerġenza

 1. Jekk meta f'każ li l-utent jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti fuq il-karozza tal-linja, u t-tallinja card jkollha bilanċ ta' kreditu pożittiv (ta' aktar minn €0.01 jew aktar) iżda li ma jkunx biżżejjed biex jitħallas in-noll kollhu, l-utent xorta waħda se jitħalla jitla' fuq il-karozza tal-linja u jingħata vjaġġ wieħed bi Kreditu tal-Emerġenza biex b'hekk ikun jista' jasal fid-destinazzjoni tiegħu. 
 2. L-Utent jista' jibbenifika mill-Kreditu tal-Emerġenza darba waħda biss meta dan jittopja.  Wieħed għandu jittopja t-tallinja card fi żmien seba' tijiem u ma jkunx jista' juża t-tallinja card qabel ma' jerġa jittopja. Il-kumpanija tirriżerva d-dritt li twaqqaf it-tallinja card tal-klijent jekk it-top up ma jsirx fi żmien seba' tijiem mill-ġurnata li l-klijent jibbenifika mill-Kreditu tal-Emerġenza. 
 3. L-utent jista' jibbenifika mill-kreditu ta' emerġenza darba biss għal kull top up. L-utent ma jkunx jista' jerġa' juza t-tallinja card tiegħu sakemm jagħmel top up ieħor. Ladarba t-tallinja card tigi ttoppjata, il-kreditu ta' emerġenza jitnaqqas mill-kreditu tal-utenti b''mod awtomatiku. Il-kumpanija żżommtirriżervażżomm id-dritt li żżomm penali nominali f'każ li l-faċilità tal-kreditu ta' emerġenza tkun użata bta' sikwiet mill-istess card. Il-kumpanija tirriżerva ukoll id-dritt li ma tipprovdix aktar dan is-servizz fi kwalunkwe ħin, mingħajr il-ħtieġa ta' ebda avviż.

Mur lura għal bidu  

15. Rifjut tal-Card

It-tallinja card tista' tiġi rifjutata għar-ragunijiet li ġejjin:

 1. Il-card ġarrbet xi ħsara: f'każ li tallinja card ġarrbet xi ħsara l-utent għandu jżur wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information tagħna biex jitlob card oħra u dan bi ħlas ta' tariffa amministrattiva ta' €5.00.
 2. Il-card ma jkollhiex biżżejjed kreditu: f'każ li card tiġi rifjutata minħabba nuqqas ta' kreditu, il-magna tal-biljetti fuq il-karozza tal-linja tixgħel aħmar u turi error message. F'dan il-każ li l-utent irid jixtri biljett mingħand ix-xuffier bi flus kontanti. Ix-xuffier jagħti rċevuta lill-utenti li fiha tkuntinkludi r-raġuni għar-rifjut tal-card. L-utent huwa mħeġġeġ jikkuntattja lill-Customer Care biex jingħata refużjoni.

Mur lura għal bidu   

16. Ispezzjoni

 1. L-Utenti jistgħu jiġu obbligati jgħaddu l-card tagħhom mill-portable reader tal-ispettur biex isiru l-verifiċi meħtieġa. Jekk l-utent jinqabad li ma jkunx ivvalida l-card tiegħu meta tela'' fuq il-karozza, u tiġi imposta fuqu penali ta'' €50 li għandha titħallas fi flus kontanti dak il-ħin stess. Failure to pay the penalty imposed by the Inspector will result in the Police being called on site and the taking of any criminal action against the Cardholder if necessary. The company may also blacklist any card-holder which will result in the refusal to issue any future personalized cards.
 2. F'kaz li utent jonqos milli jħallas il-penali impost mill-ispettur, twassal biex tittieħed tissejjaħ il-pulizija fuq il-post, u f'każ ta' ħtieġa, jittieħdu azzjonijiet kriminali kontra l-utent. Il-kumpanija tista' wkoll tirrifjuta kwalunkwe talba ġejjiena tal-utent u b'hekk tirrifjuta milli toħroġlu tallinja card ppersonalizzata.

Mur lura għal bidu  

17. Sostituzzjoni tal-Cards

 1. Jekk tallinja card iġġarrab xi ħsara jew tintilef, l-utent jista' jitlob card oħra minn kwalunkwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna bi ħlas ta'' €5.00 f''tariffa amministrattiva + €1.14 (ħlas tal-Posta reġistrata).
 2. Meta wieħed jibdel card ta' bla ritratt għal waħda bir-ritratt irid iħallas €5.00.
 3. L-utenti jgawdi minn sena garanzija fuq it-tallinja card, li matulha l-utenti hu intitolat għal card ġdida b'xejn , f'każ li l-ħsara ma tkunx saret minħabba użu skorrett jew traskurat tal-utent.
 4. Kwalunkwe kreditu disponnibli fil-card mitlufa jew bil-ħsara għandu jiġi trasferit fil-card il-ġdida tal-utenti.
 5. Cards mhux personalizzati, bħal t-12-day Journey Cards u l-Explore Cards, ma jistgħux jiġui sostitwiti u l-utenti ma jistgħux jingħataw refużjonijiet għal cards mitlufin mhux personalizzati mitlufin.

Mur lura għal bidu  

18. Refużjonijiet tal-kreditu

 1. L-utenti jistgħu jitolbu għal refużjoni minn kwalunwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna, fejn jintalbu jimlew applikazzjoni. Jintalab ħlas ta' tariffa amministrattiva ta' €5 u l-cartd għandha tiġi ritornata lill-persuna tal-Uffiċċju tas-Sales and Information. Il-ħlas lill-klijent igħandu isir permezz ta' ċekk f''isem id-detentur tal-card, mibgħuta bil-posta fl-indirizz skont id-dettalji reġistrati mill-klijnetklijent u miżmuma fid-database tagħna. Il-proċess ta'' refużjoni ma jieħux aktar minn xahar.
 2. Anke jekk it-tallinja card ikun fiha biljett, il-bilanċ tal-kreditu tal-ivvjaġġar biss jista' jingħata lura. L-utent mhux intitolat għal refużjoni tal-ġranet li baqgħu mhux użati fil-biljetti ta' One Month jew Three Month.
 3. L-utenti mhumiex intitolati għal refużjoni ta' bilanċ ta'' cards mhux personalizzati, kemm f''kontanti kif ukoll bi tpartit ma'' servizzi oħra.

Mur lura għal bidu  

19. Użu u trasferiment tal-card

 1. Tallinja cards personalizzati u mhux personalizzati ma jistgħux jiġu trasferiti minn persuna għal oħra u jistgħu jiġu użati biss mill-persuna identifikata fuq il-card.
 2. It-12 Day Journey Card tista'' tintuża minn aktar minn persuna waħda iżda trid tiġi vvalidata għal kull mill-konsumatur kull darba li jitla'' fuq il-karozza fl-istess waqt.
 3. L-utenti mhumiex intitolati għal refużjoni ta' bilanċ ta'' cards mhux personalizzati, kemm f''kontanti kif ukoll bi tpartit ma'' servizzi oħra.

Mur lura għal bidu  

20. Tirrapporta serq jew telfien ta' card

 1. Hi responsabbiltà tal-utent li jirrapporta telfien jew serq ta' card misruqa jew mitlufa.
 2. Inċidenti simili jridu jiġu rrapportati minnfih biex jiġi evitat l-użu ħażin tat-tallinja card u tal-kreditu tal-card.abbinat magħha.
 3. Is-sostituzzjoni tat-tallinja card issir bi ħlas ta'' €5.00 flimkien mal-ħlas tma'' tariffa ta'' €1.14 għall- posta reġistrata, liema ħlas jista'' isir f''wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information tagħna. Il-bilanċ fuq il-card mitlufa/ misruqa, hekk kif ikun fil-ħin tar-rapport, għandu jiġi trasferit fuq il-card il-ġdida. Jekk tallinja card tinstab fil-pussess ta'' persuna oħra li mhix id-detentriċi tal-card, u dik il-card tkun ġiet ivvalidata u ma tkunx rapportata bħala mitlufa/misruqa fi żmien 24 siegħa, tingħatatiġi applikata penali ta'' € 50 fuq ilid-detentur tal-card. Rapport dwar card mitlufa/misruqa għandu jsir billi ċċempel fuq 21 22 2000.

Mur lura għal bidu  

21. Blacklisted Cards

Tallinja Cards ikunu blacklisted meta:

  1. it-tallinja card tkun ġiet irappurtata misruqa u tinħareġ tallinja card ġdida minflokha;
  2. card oħra tkun inħarġet minħabba li l-ewwel waħda tkun ġarrbet xi ħsara, u f'dan il-każ l-ewwel card tiġi blacklisted.;
  3. id-detentur tal-card għandu numru ta' cards f'ismu, u f'dan il-każ il-cards mhux attivi jiġu blacklisted u l-card attiva hija l-unika waħda li għandha tintuża;

Cards Ikkonfiskati:

   1. Jekk spettur jitla' fuq il-karozzai tal-linja u jikkonfiska tallinja card għal xi raġuni, l-istess card tkun tista' tinġabar l-għada mill-Uffiċċju tas-Sales and Information tal-Belt bi ħlas ta' penali ta'' €50. Il-card għandha tinġabar mis-sid li għandu jippreżenta dokument tal-identità.
   2. Jekk id-detentur ta'' tallinja card irid jikkontesta l-penali, għandu jibgħat imejl jew ittra fuq enquiries@publictransport.com.mt fejn jispjega r-raġuni, wara li jkun ħallas il-penali.

Malta Public Transport tista' wkoll tiddeċiedi li tpoġġi fi blacklist lil kwalunkwe persuna li kellha l-card tagħha konfiskata. Dan ikun ifisser li din il-persuna ma tkunx tista' tapplika għal kwalunkwe tallinja card personalizzata sakemm joħroġ avviż ieħor, liema avviż huwa għad-diskrezzjoni unika tal-kumpanija.

Mur lura għal bidu   

22. Tallinja Online Account

 1. L-utent huwa responsabbli li jżomm il -kunfidenzjalità tad-dettalji tal-login tiegħu (username u password) biex jipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-account tiegħu.
 2. L-utent jaċċetta r-responsabbiltà għall-attivitajiet kollha li jsiru bit-tallinja online account tiegħu. L-utent għandu jinfourmana jekk id-dettalji tal-login tiegħu qiegħdin jew jistgħu jkunu użati b'mod mhux awtorizzat.

Mur lura għal bidu  

23. Termini oħra

 1. L-informazzjoni kollha trasferita u sottomessa mill-utenti għall-iskopijiet tat-tallinja card se tiġi pproċessata, maħżuna u miżmuma f'konformità sħiħa mal-Privacy Policy tal-kumpanija u l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, Kap 440 tal-Liġijiet ta' Malta.
 2. Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet huma regolati u interpretati skont il-Liġijiet ta' Malta.
 3. Kull disputa, talba jew azzjoni li toħroġ minn dawn it-Termini u Kundizzjonijiet tkun soġġetta għall-ġurisdizzjoni tat-Tribunali u tal-Qrati kompetenti ta'' Malta.

Mur lura għal bidu  

24. Vjaġġar B’Xejn għal ta’ 18

1. Introduzzjoni

L-iskema ta’ 18-il sena (“l-iskema”) hija inizjattiva li ħabbar il-Gvern ta’ Malta u hija waħda mill-miżuri tal-baġit għall-2017.

Permezz ta’ din l-iskema l-klijenti li se jgħalqu tmintax matul l-2017 se jibbenifikaw minn sena ta’ vjaġġar b’xejn bit-trasport pubbliku offrut minn Malta Public Transport.

Il-Klijenti se jingħataw lura l-kreditu tal-ivjaġġar użat matul ix-xahar ta’ qabel.

Kull individwu waħdu mhux se jibbenifika minn aktar minn €312 fi kreditu.

Il-Gvern alloka fond ta’ €500,000 għal din l-iskema.

L-iskema tista’ titwaqqaf b’mod permanenti jekk il-klijent jaqbez il-limitu ta’€312 jew jekk il-fond ta’ €500,000 ikun  ikkunsmat kollhu qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ allokazzjoni.

2. Eligibiltà

2.1. Kull persuna li tgħalaq 18-il sena bejn l-1 ta’ Jannar 2107 u l-31 Diċembru 2017 (iż-żewġ ġranet inklużi) huwa eleġibbli għall-iskema.

2.2. Il-Klijenti għandu jkollu tallinja card personalizzata li tinkludi waħda minn dawn li ġej: Student, Adult, Gozo jew Concession Card sabiex ikun jista’ jibbenifika minn l-iskema. Persuni li m’għandhomx tallinja card personalizzata u normalment jixtru biljett minn fuq il-karozza tal-linja ma jistgħux jibbenefikaw minn din l-iskema.

2.3. Benefiċjari ta’ din l-iskema se jivjaġġaw b’xejn permezz tas-servizz tat-trasport pubbliku li jibda mill-jum ta’ għeluq it-18-il sena u jispiċċa waqt is-sena li fiha jgħalqu 18, jum 364 fil-ħin 23.59.59.

2.4. Ir-rotot kollha jikkwalifikaw għal din l-iskema, dawn jinkludu (imma mhux limitati għal) rotot ta’ matul il-jum, dawk ta’ matul il-lejl, rotot speċjali u rotot msejjħa tallinja direct.

2.5. Klijenti ġodda (li m’għandhomx tallinja card) xorta jistgħu jibbenefikaw mill-iskema iżda l-ewwel għandhom jireġistraw għal tallinja card ġdida billi jagħmlu l-istess proċess ta’ meta isir registrazzjoni normali. Dan iwassal biex kull klijient ġdid jibbenifika minn din l-iskema. Mhu se jingħata l-ebda flus lura bejn id-data ta’ għeluq snin il-klijent u meta l-klijent jirċevi t-tallinja card.

2.6. Ir-registrazzjonijiet li jsir f’wieħed mill-Uffiċji tagħna ma tatirax il-fee ta’ €5.00. Il-fee ta’ €5.00 li tapplika awtomatikament meta tapplika onlajn se jkun se tingħata lura lill-klijenti bħala kreditu ta’ vjaġġar fuq il-card tagħhom. Il-fee tal-posta u t-top up minimu jibqa japplika.

3. Applikazzjoni għall-iskema

3.1. Il-klijenti eleġibbli li għandhom tallinja card jibdew jibbenifkaw awtomatikament minn din l-iskema b’effett mill-jum għeluq it-tmintax-il sena. Il-jum li jkun sottomess mill-klijent meta japplika għat-tallinja card.

4. Kreditu lura tal-ivjaġġar

4.1. Il-klijent se jingħata l-flus lura fi kreditu għal dak li jkun nefaq matul ix-xahar ta’ qabel. Dan jingħata lura fl-ewwel 7 ġranet fuq il-kalendarju tax-xahar li jkun imis.

4.2. F’dan ir-rigward, il-klijent jingħata l-flus lura fi kreditu minn jum għeluq snin il-persuna sal-aħħar tal-istess xahar partikolari.

4.3. Fir-rigward tal-aħħar flus li jingħataw f’din l-iskema, il-klijent jingħata l-kreditu mill-bidu tax-xahar sat-18-il sena, jum 364 fil-ħin 23.59.59.

4.4. Il-Klijent jingħata lura l-kreditu fuq vjaġġi li jkunu tħallsu. Transfers ta’ vjaġġi li jkunu saru waqt il-perjodu tal-capping jew vjaġġar b’xejn ieħor ma jiġix imħallas lura.

4.5. Il-Klijeny huwa responsabbli li jisgura li l-card tiegħu għandha fondi biżejjed biex wieħed jivjaġġa biha.

5. Meta tiskadi

5.1. L-iskema tiskadi awatomatikament fl-aħħar tat-tminax-il sena, fil-jum 364 fil-23.59.59 kif spejgat fi klawżola 5.3. hawn taħt.

5.2. Wara li tiskadi l-iskema, kull vjaġġ li sar se jitħallas skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu tat-tallinja card. Il-Klijent se jkun magħruf b’SMS li se jintbgħat lin-numru tal-mowbajl reġistrat (jekk dan in-numru jkun sottomess) u b’Email (jekk l-email ikun sottomess).

5.3. L-iskema tista titwaqqaf f’waħda minn dawn il-każ:

1. Il-Klijenti jonfoq iżjed minn €312.

2. Il-fond ta’ €500,000 allokati mill-Gvern ikun inħella.

6. Ħlasijiet oħrajn li jingħataw lura

6.1. Il-Klijent li jista’ jitlob il-ħlas lura meta t-tallinja card tiegħu jkollha xi ħaġa ħażina li ma tħallihx jibbenefika mill-iskema u, b’riżultat, il-klijent ikollu jixtri biljett minn fuq il-karozza tal-linja jew jixtru tallinja card mhux personalizzata. Dawn il-biljetti jew il-cards mhux personalizzati jingħataw lura f’card li tibdel lil waħda ta’ qabel. Il-ħlas lura jingħata bħala kreditu fuq it-tallinja card. Ma jingħataw l-ebda flus kontanti. F’każi bħal dawn, ma jingħata l-ebda kumpens.

6.2. Il-Klijent ma jistax jitlob il-ħlas lura fuq biljetti jew tallinja cards mhux personalizzati f’dawn il-każi li ġejjien:

Jekk it-tallinja card tikawżala xi tip ta’ ħsara minħabba użu ħażin jew jekk din tintilef jew tinsteraq.

Jekk il-klijent għandu tallinja card tal-istudenti u attiva l-Pass tal-€55 tal-istudenti fiż-żmien li jkun applika għall-iskema U ma jkunx eleġibbli aktar għall-card tal-istudenti wara li tiskadi l-iskema, il-klijent mhux eleġibbli li jingħata flus lura fuq bażi pro-rata fuq in-numru ta’ġranet li jkun għadt fadalu sakemm tiskadi l-Pass tal-€55.

Jekk klijent għandu tallinja card tal-istudenti li għandha il-Pass tal-€55 tal-istudenti attivata, il-bilanċ fuq il-ġranet li jkun għadt fadal minnha sakemm tiskadi l-istess pass jintilef u l-flus tiegħux ma jingħatawx lura.

Jekk l-iskema titwaqqaf b’mod prematur.

7. Oħra

7.1. Malta Public Transport mhiex responsabbli għal SMSes li ma jaslux u/jew Emails għand il-klijent, liema SMSes u Emails ikollhom infomrazzjoni importanti fuq l-iskema.

Mur lura għal bidu