CopyRight - Malta Public Transport

Copyright

Il-propjeta’ intelletwali tal-materjal li jinstab fuq dan is-sit (inkluż kliem, diżinn, stampi, grafika, kif inhuma irranġati u “source code”) jappartjenu lil Malta Public Transport Service (Operations) Limited. Ma tistax tibdel, ixxandar, tikkopja jew terġa’ tibgħat materjal mingħajr il-permess bil-miktub tagħna. Pero tista’ żżomm jew tistampa kopja waħda għal skop personali u mhux kummerċjali.

Liġi li tiggverna

Kull problema li tista’ tinqala’ minn jew b’relazzjoni għall-użu ta’ Malta Public Transport, tallinja card u servizzi oħra relatati sa jigu riżolti skont il-liġijiet ta’ Malta.