Tallinja Ferry Service

Valletta Ferry Service

Il-Valletta Ferry Services u l-Malta Public Transport nedew servizz ġdid fejn kull min għandu t-tallinja card jista’ jieħu vantaġġ minn prezzijiet orħos meta jħallas bil-card tiegħu għal vjaġġ fuq il-Valletta Ferry Services.

Aktar minn 270,000 detentur tat-tallinja card jista’ issa jitla fuq il-lanċa u jgawdi għadd ta' benefiċċji li qabel kienu biss jiffaċilitaw l-esperjenza tal-klijent fuq il-karozza tal-linja. Dawn jinkludu ħin tal-imbarkazzjoni iqsar, il-konvenjenza li ma jkollokx għalfejn iġġorr flus kontanti għall-biljetti u, aktar importanti, nollijiet orħos. Fil-fatt, id-detenturi tat-tallinja card għall-Adulti, Għawdxin u Studenti jħallsu biss € 1.30 għal vjaġġ wieħed fuq il-lanċa u b'hekk jiffrankaw € 0.20c. Dawk li għandhom il-‘Concession’ card jew tat-Tfal ser iħallsu biss € 0.45 għal vjaġġ wieħed minflok € 0.50.

Ir-rotta 133, li topera fil-Belt Valletta, issa ser tgħaqqad iż-żewġ mollijiet tal-laneċ u b'hekk ittejjeb il-mobilità bejn il-mollijiet u ċ-ċentru tal-Belt Valletta.

It-tallinja ferry service ser topera tul ir-rotot elenkati hawn taħt:

  • Sliema – Valletta – Sliema
  • Cospicua – Valletta – Cospicua

Is-servizz huwa provdut matul il-ġurnata kif ukoll bil-lejl (ara l-iskeda tal-lanċa għad-dettalji).

Meta tivvjaġġa minn Cospicua lejn il-Belt Valletta fuq il-lanċa, jinħariġlek biljett għal-lift tal-Barrakka ta’ Fuq. Dan ser ikun b'xejn u joffri alternattiva aktar konvenjenti biex il-klijent jasal saċ-ċentru tal-Belt Valletta.

Nollijiet

Id-detenturi tat-tallinja card jibbenefikaw minn nollijiet orħos kull meta jħallsu bil-card tagħhom. Il-noll jiddependi mit-tip ta’ card li qed tintuża. It-tariffi applikabbli huma indikati hawn taħt:

Tallinja Card PersonalizzataNoll ta’ binnharNoll ta’ billejl
Adulti, Studenti or Għawdxin €1.30 €1.65
Tfal u Concessions €0.45 €1.65

In-nollijiet li ġejjin japplikaw kull meta wieħed iħallas bi flus kontanti:

KategorijaNoll
Adult Day Single €1.50
Adult Day Return 2.80
   
Adult Night Single €1.75
Adult Night Return €3.30
   
Children Single €0.50
Children Return €0.90
   
60+ ID card holder or Blue badge holder Single €0.50
60+ ID card holder or Blue badge holder Return €0.90

Huwa importanti li wieħed jinnota li t-tfal li għandhom età bejn 4-10 snien (iż-żewġ etajiet inklużi) jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card tat-Tfal filwaqt li l-parametri tal-età tal-Valletta Ferry Services għal din il-kategorija jvarjaw minn 5 sa 12-il sena.

Aktar informazzjoni dettaljata dwar it-tallinja ferry services tinsab fil-paġna tat-Termini u l-Kundizzjonijiet tagħna.