Replacing your tallinja Card - Malta Public Transport

Kards mitlufa, misruqa skaduti, bil-ħsara

Jekk titlef it-tallinja card tiegħek, tinsteraqlek jew ikollha xi ħsara, tista’ tagħmel talba għal card oħra billi żżur wieħed mill-Uffiċċji tal-Bejgħ u Informazzjoni tagħna, tħallas it-tariffa amministrattiva ta’ €15.00 u tinħariġlek card ġdida dak il-ħin. Huma aċċettati biss ħlasijiet b'karti ta' kreditu/debitu fil-kabini tal-biljetti tagħna.

Il-bilanċ fuq il-card mitlufa, misruqa jew bil-ħsara  jiġi trasferit fuq il-card il-ġdida. 

Hu importanti li tirrapporta każijiet bħal dawn minnufih biex tnaqqas ir-riskju li l-card mitlufa, misruqa jew bil-ħsara tintuża minn ħaddieħor. La darba it-tallinja card tiġi rraportata mitlufa, misruqa jew bil-ħsara, din tiġi blacklisted u ma tkunx tista' terga' tintuża', anke jekk tinstab wara li tkun blacklisted.

Jekk tallinja card tiskadi, minħabba li l-utent ma jkunx iktar eliġibbli għal dik it-tip ta' card, l-utent jista' jitlob card oħra minn kwalunkwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna bi ħlas ta' €5.00 f'tariffa amministrattiva.

Cards mhux personalizzati ma jistgħux jinbidlu u l-klijenti ma jingħatawx rifużjoni f’każ li jitilfu cards mhux personalizzati.