Malta Public Transport

Stqarrija minn Malta Public Transport dwar il-każ ta’ liċenzja

14/10/2022

Qed issir referenza għas-semma ta’ xufier tal-linja fl-allegat każ li jinvolvi l-ħruġ ta’ liċenzji tas-sewqan minn uffiċjali ta’ Transport Malta.

Malta Public Transport tiċċara li, sa fejn taf, l-ebda xufier tal-karozza tal-linja impjegat mill-kumpanija mhu involut jew kien involut f’dan l-allegat każ peress li ma kien hemm l-ebda kuntatt mal-kumpanija mill-pulizija jew xi Awtorità b’rabta ma’ dan l-allegat każ.

Malta Public Transport iżżomm ir-rwol tax-xufiera tagħha għal standards għoljin ħafna ta’ professjonaliżmu u sigurtà. Ix-xufiera kollha jsegwu programm ta’ taħriġ obbligatorju meta jiġu reklutati, anki jekk diġà għandhom liċenzja tas-sewqan biex isuqu karozzi tal-linja. Barra minn hekk, bis-sigurtà bħala l-ogħla prijorità tal-kumpanija, l-ebda xufier tal-karozzi tal-linja impjegat minn Malta Public Transport ma jintbagħt għall-eżami tal-liċenzja tas-sewqan sakemm l-għalliem tas-sewqan ma jkunx konvint li kisbu l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jippreżentaw ruħhom għal dak l-eżami.

B’tim ta’ taħriġ iddedikat ta’ 10 għalliem tas-sewqan kwalifikati u b’esperjenza, Malta Public Transport hi impenjata li tipprovdi livell ta’ standard internazzjonali ta’ taħriġ lix-xufiera kollha qabel ma jiġu skjerati fis-servizz tal-pubbliku. Kull xufier jgħaddi minn programm intens ta’ taħriġ ta’ 8 ġimgħat qabel ma jgħaddi fis-servizz u jibda jsuq karozza tal-linja mal-passiġġieri. Dan it-taħriġ huwa obbligatorju għax-xufiera kollha tal-karozzi tal-linja reklutati mill-kumpanija, irrispettivament mil-livell ta' esperjenza, u jekk ix-xufier huwiex Malti, mill-UE jew minn Pajjiżi Terzi (TCN).

Kull xufier ġdid jibda b'eżami tal-kapaċità, li r-riżultati tiegħu mbagħad jintużaw biex jistabbilixxu liema oqsma jeħtieġ li jiġu ffukati fuqhom. It-taħriġ ipprovdut minn Malta Public Transport jikkonsisti fi programm ta’ taħriġ ta’ ġimgħa bbażat fil-klassi għax-xufiera prospettivi biex jiksbu ċ-Ċertifikat ta’ Kompetenza Professjonali (CPC) tagħhom mingħand Transport Malta. Dan hu segwit minn sitt ġimgħat ta’ sewqan prattiku fit-toroq Maltin mal-għalliema tas-sewqan, u ġimgħa oħra ta’ taħriġ għal tagħlim relatat speċifikament mar-rotot. Matul dan il-perjodu, ix-xufiera tal-karozzi tal-linja jiġu mħarrġa wkoll fuq is-simulatur tal-karozzi tal-linja ta’ Malta Public Transport, li huwa l-uniku wieħed f’Malta, fejn huma mħarrġa għal sitwazzjonijiet speċifiċi li ma jistgħux jiġu mgħallma b’mod effettiv fit-triq għal raġunijiet ta’ sikurezza iżda jiġu simulati f’ambjent sigur.

Ladarba jkunu temmew b’suċċess il-programm ta’ taħriġ sħiħ, ix-xufiera tal-karozzi tal-linja prospettivi jgħaddu mit-testijiet tas-sewqan minn Transport Malta sabiex jingħataw il-liċenzja meħtieġa biex isuqu karozzi tal-linja bil-passiġġieri. Ladarba x-xufiera jiġu skjerati fis-servizz, huma jiġu assenjati bi ‘buddy driver’ għal tlett ijiem għal aktar gwida u superviżjoni, u wara jitqiesu lesti li jipprovdu s-servizz waħedhom.

Barra minn hekk, kull xufier fit-tim attwali ta’ Malta Public Transport jagħmel eżami tal-kapaċità darba fis-sena li jsir minn għalliema kwalifikati u, jekk ikun meħtieġ, jiġi affettwat it-taħriġ mill-ġdid. L-għalliema tas-sewqan ta’ Malta Public Transport iwettqu wkoll Osservazzjonijiet Diretti regolari. Dan ifisser li l-għalliema jitilgħu fiżikament fuq il-karozza tal-linja tar-rotta u jivvalutaw lis-sewwieq waqt li jkunu fit-triq. Jiġi pprovdut taħriġ mill-ġdid jekk is-sewwieq ma jgħaddix minn dan it-test ta' osservazzjoni.

L-investiment tal-kumpanija fit-taħriġ u l-iżvilupp kontinwu tas-sewwieqa tal-karozzi tal-linja tagħha huwa evidenza ċara li s-sikurezza hi l-ogħla prijorità tagħha. Filwaqt li konxji li dejjem se jkun hemm lok għal titjib fit-taħriġ u l-iżvilupp, il-kumpanija tieħu l-kwistjoni tat-taħriġ tas-sewwieqa u l-liċenzjar bis-serjetà ħafna u tiddiżassoċja ruħha kompletament minn kwalunkwe allegazzjoni bħal din.

Lura għall-aħbarijiet