Tallinja Card Gozo Residents - Malta Public Transport

tallinja card ghar-residenti f'Għawdex

Gozo card

Gozo card

It- tallinja card għar-residenti f’Għawdex hi vjola u jista’ japplika għaliha kull min għandu l-indirizz tal-Karta tal-Identità Maltija tiegħu f’Għawdex.

Il-card hi personalizzata bir-ritratt tiegħek u b’ismek fuqha u tkun tista’ żżid il-kreditu fiha b’mod faċli.

Sat-30 ta' Settembru

Meta tuża t-tallinja card tiegħek tibbenefika minn nollijiet irħas milli meta tħallas fuq il-karozza tal-linja. Kull darba li titla’ fuq il-karozza kulma għandek tagħmel hu li tgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti. In-noll ta’ kull vjaġġ ta’ 75 ċenteżmu jitnaqqaslek b’mod awtomatiku mill-kreditu disponibbli tiegħek sa massimu ta’ €26 fix-xahar jew €10 fix-xahar jew (servizzi ta’ billejl esklużi) jekk tivvjaġġa f’Għawdex.

Dan ifisser li ladarba tonfoq total tal-vjaġġi kollha tiegħek li jilħaq dan l-ammont partikolari, ma tħallasx aktar għal vjaġġi li tagħmel għall-kumplament ta’ dak ix-xahar. Daqshekk faċli. Aktar ma tivvjaġġa, aktar tiffranka!

Mill-1 t'Ottubru 2022

Kull min ghandu Tallinja Card personalizzata, jista' jivvjagga b'xejn fuq ir-rotot ta' binhar, rotot ta' billejl u rotot specjali. Ir-rotot diretti (Tallinja Direct - TD) mhumiex b'xejn u xorta irid jithallas noll.

Irreġistra għat-tallinja card tiegħek billi tagħfas hawn.