Malta Public Transport

Termini u Kundizzjonijiet

MT TCs

Kontenut

 1. Definizzjonijiet
 2. Introduzzjoni
 3. Nollijiet u Biljetti - Flus jew Contactless
 4. Skeda tan-nollijiet, tariffi u kundizzjonijiet tal-card
 5. Tariffa tal-Applikazzjoni ta' tallinja card
 6. Proċess ta’ Applikazzjoni u Tipi ta’ Cards
 7. Informazzjoni fuq il-Klijent
 8. Tivvalida l-card tiegħek fuq il-karozza tal-linja
 9. Capping
 10. Kif jaħdem il-capping?
 11. Skadenza tal-Card
 12. Tittoppja
 13. Bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card
 14. Kreditu ta’ Emerġenza
 15. Card tista' tiġi rrifjutata
 16. Spezzjoni
 17. Sostituzzjoni tal-Cards
 18. Refużjonijiet tal-kreditu
 19. Użu u trasferiment tal-card
 20. Tirrapporta serq jew telfien ta’ card
 21. Blacklisted Cards
 22. Tallinja Online Account
 23. Termini oħra
 24. Auto Top-Up
 25. Explore Plus Meep
 26. L-użu tat-Tallinja Card fuq il-Valletta Ferry Service
 27. Wi-fi b'xejn fuq Tallinja
 28. Service Use Tallinja Bike
 29. Skema b'xejn mill-Gvern
 30. Tallinja On Demand
 31. Tallinja App
 32. Rotta X300
 33. Kompetizzjoni Diċembru 2020: Irbaħ sena ivvjaġġar b'xejn fuq tal-linja
 34. Explore Flex

1. Definizzjonijiet

Adulti’ jirreferi għal detenturi tat-tallinja card ta' bejn is-17 u d-59 sena (it-tnejn inklużi) li ma jaqgħu taħt ebda kategorija speċjali oħra kif definiti f'dawn it-Termini u Kundizzjonijiiet.

'Attivita' jirreferi ghal transazzjoni fuq it-tallinja card, u tista' tinkludi, imma mhux biss, vjagg fuq tal-linja, serizz iehor, top up, jew kwalunkwe attivita ohra fuq tallinja card.

Detenturi tal-Special ID Card’ jirreferi għal persuni li għandom Special ID Card maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità.

Capping’ jirreferi għall-ammont ta' infiq massimu jew limitu f'perjodu speċifiku għal kull kategorija ta' card.

Card’ tirreferi għat-tallinja card.

Tfal’ tirreferi għal detentur ta' bejn l-4 u l-10 snin (it-tnejn inklużi).

Kreditu’ jirreferi għall-ammont ta' kreditu mħallas u disponibbli fit-tallinja card.

Day Fare’ jirreferi għan-noll applikabbli fuq ir-rotot ta' binhar.

Day Route’ jirreferi għar-rotot ta' binhar li ġeneralment joperaw bejn il-05:00 u l-22:59

Kreditu ta' Emerġenza’ jirreferi għall-ħlas awtomatiku ta' noll li jiġri f'każ li utent jipprova juża l-Card b'bilanċ ta' kreditu pożittiv (ta' aktar minn €0.01) iżda li ma jkunx biżżejjed biex iħallas in-noll kollu. Dan il-ħlas jiġi mnaqqas mill-bilanċ tal-card b'mod awtomatiku meta l-card terġa' tiġi ttoppjata. Il-kumpanija tista' tiddeċiedi li timponi penali għal dan l-użu u li timblokka l-utenti f'każ ta' tentattivi ripetuti ta' użu ripetuti tat-tallinja card li ma jkollhiex biżżejjed kreditu.

Residenti f'Għawdex ’ jirreferi għall-utenti li għandhom imniżżel il-gżira ta' Għawdex bħala post ewlieni tar-residenza fuq il-Karta tal-Identità tagħhom.

Karta tal-Identità’ jirreferi għall-Karta tal-Identità kif definita fl-Att dwar Il-Karta tal-Identità u Dokumenti oħra tal-Identità, Kap 258 tal-Liġijiet ta' Malta.

Kartanzjan’ tirreferi għall-utenti li għandhom il-Kartanzjan jew Karta tal-Identità Maltija 60+, jew Residence Document 60+ maħruġa mill-Gvern ta' Malta.

Xahar’ jirreferi għal xahar kalendarju, mill-ewwel sal-aħħar jum ta' kull xahar.

Night Route’ tirreferi għar-rotot ta' billejl li ġeneralment joperaw bejn il-23:00 u l-04:59 tal-ġurnata ta' wara.

Night Fare’ tirreferi għan-nollijiet applikabbli għar-rotot ta' billejl.

Single Journey Fare’ tirreferi għan-noll li jkopri vjaġġ minn kwalunkwe punt tal-pajjiż għal kwalunkwe destinazzjoni, inklużi bidliet fil-linji neċċessarji, li jsir f'perjodu ta' sagħtejn. Single Journey Fare jista' jinkludi wkoll l-użu ta' aktar minn karozza tal-linja waħda jew aktar minn vjaġġ wieħed biex il-passiġġier jasal fid-destinazzjoni finali. Is-Single Journey Fare ma jinkludix il-vjaġġ ta' ritorn fuq l-istess rotta anke jekk dan isir fi żmien sagħtejn.

Student’ tirreferi għall-utenti kollha ta' bejn il-11 u s-16-il sena u passiġġieri oħra ta' bejn is-17 u d-59 sena li huma reġistrati bħala studenti full -time f'kors edukattiv ta' aktar minn tliet (3) xhur f'istitutuzzjoni edukattiva rikonoxxuta u mill-Ministeru responsabbli għall-Edukazzjoni f'Malta.

tallinja card’ tirreferi għall-card tal-plastik intelliġenti li żżomm fiha kreditu tal-ivvjaġġar b'mod elettroniku biex tħallas in-nollijiet.

Topping Up’ jirreferi għall-proċcess li permezz tiegħu l-utent jista' jħallas biex iżid il-kreditu fuq il-card.

Ġimgħa’ tirreferi għal ġimgħa kalendarja, mit-Tnejn sal-Ħadd.


Mur lura għal bidu   

2. Introduzzjoni

 1. It-tallinja card hi card tal-plastik li żżomm fiha kreditu tal-ivvjaġġar b'mod elettroniku biex tħallas in-nollijiet tal-karozzi tal-linja tal-Malta Public Transport f'Malta u Għawdex.
 2. It-tallinja card trid tiġi ttoppjata bil-kreditu tal-ivjaġġar mill-utent u l-prezz tan-noll jiġi mnaqqas mill-kreditu tal-card kull darba li l-utent juża l-card. Meta l-utent jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti jkun qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu biex in-noll jitħallas mill-kreditu tal-card. Jekk ma jkunx hemm kreditu biżżejjed fil-card, il-card ma tistax tintuża iżjed biex isir vjaġġar sakemm ma tiġix ittopjata. Dan huwa suġġett għall-faċilità ta' 'Kreditu ta' Emerġenza'.
 3. It-tallinja card tinkludi:
  • L-isem u l-kunjom tal-utent għal fini ta' identifikazzjoni;
  • Ritratt tal-utent (ma japplikax għal tallinja cards għat-tfal);
  • Numru tal-utent;
  • Barcode;
 4. It-tallinja cards għandhom kuluri differenti skont il-kategorija tal-utent.
 5. Numru ta' nollijiet mraħħsa huma disponibbli għall-kategoriji speċjali li jinkludu Tfal, Studenti, Adulti, persuni li għandhom Kartanzjan / Karta tal-Identità Maltija 60+, Special ID Card maħruġa mil-KNPD, u Residenti f'Għawdex.


Mur lura għal bidu   

3. Nollijiet u Biljetti - Flus jew Contactless

 1. Il-biljett Single Journey Fare hu l-unika biljett li jista' jinxtara bi flus kontanti jew b'pagament contactless direttament mingħand ix-xuffier u jintuża mal-ewwel. Denominazzjonijiet ta €10, €20 u €50 jistgħu jiġu rrifjutati. L-utent għandu jkollu ħlas eżatt għan-noll.
 2. Meta passiġġieri jħalsu bil-contactless, jistgħu jużaw contactless card, (Visa, Mastercard jew Maestro), smart phones, jew smart watches.
 3. Noll tar-rotot ta' binhar Day Fares japplikaw għar-rotot ta' binhar u Noll tar-rotot ta' billejl Night Fares japplikaw għar-rotot ta' billejl.
 4. Single Journey Fares jistgħu jinxtraw għall-prezzijiet t''hawn taħt:
  TipCash ticket
  Single Day Journey sa massimu ta' sagħtejn €2.00
  Single Night Journey sa massimu ta' sagħtejn €3.00

 5. Tfal taħt l-4 snin jivvjaġġaw b'xejn u m''għandhomx bżonn ta'' tallinja card biex jivjaġġaw.
 6. Ebda ħlas addizzjonali ma jista' jiġi mpost biex passiġġieri jużaw strumenti li jgħinuhom fil-mobbilità (li jinkludu, imma mhux limitati, għal wheelchairs, pushchairs u prams, imma li ma jinkludux roti) skont il-policies u l-kundizzjonijiet ta'' ġarr ippubblikati minn żmien għal żmien mill-Malta Public Transport.
 7. Ebda ħlas addizzjonali ma jista' jiġi impost fuq passiġġieri li jkollhom klieb ta' assistenza skont il-policies u l-kundizzjonijiet ta' ġarr ippubblikati minn żmien għal żmien mill-Malta Public Transport..


Mur lura għal bidu   

4. Skeda tan-nollijiet, tariffi u kundizzjonijiet tal-card

 Cards PersonalizzatiCards mhux personalizzati
 AdultStudentConcession & TfalResident Għawdex12 Day Journeys CardExplore Adult/ChildExplorePlus MeepExplore Flex
Nollijiet €0.75 €0.75 €0.25 €0.75 12 Single Day Trips @ €1.25-il wieħed.Vjaġġ bis-servizz ta' billejl, Tallinja Direct u servizzi speċjali jiswa ddoppju ta' dak ta' binhar (jitnaqqasu 2 vjaġġi ta' binhar) Vjaġġar bla limitu fuq ir-rotot kollha ħlief it-Tallinja Direct u Tallinja On Demand Vjaġġar bla limitu fuq ir-rotot kollha inkluż it-Tallinja Direct u Tallinja On Demand €1.85
Capping ta' infiq (esklużi s-servizzi ta' billejl, servizzi speċjali, Tallinja Direct u Tallinja On Demand) €26.00 għal kull xahar kalendarju €21.00 għal kull xahar kalendarju €0.50 kuljum €2.00 kull ġgimgħa (Mit-Tnejn sal- Ħadd) €26.00 għal kull xahar kalendarju (Malta u Għawdex) €10.00 għal kull xahar kalendarju (Għawdex) N/A
Ħlas għall-card €15 f'tariffa amministrattiva u €2.87 għall-posta rreġistrata lokali jew €8 għall-posta internazzjonali. Din it-tariffa amministrattiva mhux rimborsabbli f'kaz li l-applikazzjonijiet huma miċħuda. €15

€21 (Adulti)

€15 (Tfal)

€39 Tinxtara biss b'minimu ta' €6 kreditu jew bundle
Tiskadi Sal-aħħar tal-konċessjoni 31/12/2029 Bl-età sakemm l-istudent jagħlaq 16-il sena, wara kull sena fil-31/08/YYYY billi jiġi ppreżentat id-dokument Għat-tfal sakemm jgħalqu 11-il sena l-oħrajn 31/12/2029 Tiġġedded kull sentejn fuq wara verifikazzjoni tar-residenza Għawdxija fuq il-Karta tal-Identità Bhal ma hemm miktub fuq il-card 7 ijiem mill-ewwel validazzjoni 7 ijiem mill-ewwel validazzjoni  Ma tiskadix
  Tariffa amminitrattiva ta’ €5 tapplika sabiex tinbidel card li skadiet
Refużjoni tal-kreditu li ma ntużax Iva (tal-bilanċ tal-kreditu fuq il-card). Tariffa amministrattiva ta'' €10 hi applikabbli. Ma tingħatax refużjoni
Disponibbli mal-ewwel Le – trid timla l-applikazzjoni. Il-card tasallek bil-posta biss. Iva – għall-użu immedjat.
Ritratt u Isem Meħtieġ (Ebda ritratt ma jkun preżenti fuq tallinja card għat-fal.) Mhux meħtieġ

Klijenti li jmutu

 1. Mhux se jkun hemm miżata amministrattiva għall-għeluq tat-Tallinja Cards ta’ klijenti li gew nieqsa.
 2. Il-bilanċ li jifdal fuq il-kard jintbagħat bi trasferiment bankarju.


Mur lura għal bidu   

5. Tariffa tal-Applikazzjoni ta' tallinja card

 1. Il-klijenti jistgħu jirreġistraw għal tallinja card bl-applikazzjoni li tiswa €15.00. Ma jsir l-ebda rimbursar f'kaz li l-applikazzjoni tiġi miċħuda. Madankollu, il-ħlasijiet tal-posta reġistrata tapplika u tiġi imposta fil-mument tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni.
 2. L-istess tariffa tapplika wkoll meta tiskadi l-card u meta jintlaħaq il-limitu ta' età ta' tallinja card.
 3. F'każ li l-utent jkollu bżonn tallinja card ġdida minħabba li tkun intilfet jew ġarrbet xi ħsara, dawn għandhom ukoll ikunu suġġetti għall-istess tariffi (eskluż it-top up minimu).


Mur lura għal bidu   

6. Proċcess ta' Applikazzjoni u Tipi ta' Cards

 1. Il-konsumaturi jistgħu jirreġistraw għat-tallinja card tagħhom onlajn fuq www.publictransport.com.mt/register-now.
 2. Biex japplika għat-tallinja card, il-konsumatur irid jipprovdi d-dettalji personali tiegħu, li jinkludu n-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni (Karta tal-Identità, Dokument ta' Residenza jew Liċenza tas-Sewqan f'każ li resident Malti, jew Passaport jew Numru tal-Identità Internazzjonali f'każ ta' Resident mhux Malti), u evidenza tal-identità flimkien mal-isem, kunjom, numru tat-telefown tad-dar, numru tal-mowbajl u email, kif ukoll evidenza.
 3. Tfal taħt l-4 snin jivvjaġġaw b'xejn u m'għandhomx bżonn ta' tallinja card biex jivvjaġġaw.
 4. It-tipi ta' cards li ġejjin huma disponnibli:
  • tallinja card għat-tfal ta' bejn l-4 u l-10 snin.
  • tallinja għall-istudenti għall-konsumaturi kollha ta' bejn il-11 u s-16-il sena u konsumaturi oħra ta' bejn is-17 u d-59 sena li qedgħin jattendu kors full time ma' istituzzjoni edukattiva approvata mill-Ministeru responsabbli mill-Edukazzjoni f'Malta. Il-kors għandu jkun itwal minn 3 xhur u l-konsumatur għandu jissottometti evidenza li hu student, li tista'' tinkludi kopja valida tal-Student ID/evidenza tar-reġistrazzjoni għall-kors/kont tal-iskola. Ġenituri jew kustodji legali ta' tfal u studenti bejn l-4 u t-18-il sena jridu jagħtu l-kunsens tagħhom għall-applikazzjoni u jtellgħu/s-sottojimissjonissottomettu ta' ritratti f'isem il-minorenni li jirrapreżentaw. Il-ġenituri jew l-kustodji legali jridu jtellgħu/jissottomettu ritratt tat-tfal tagħhom jew tat-tfal fil-kustodja tagħhom.
  • tallinja card għall-adulti għall-konsumaturi ta' bejn is-17 u d-59 sena li ma jaqgħu taħt ebda katergorija oħra.
  • tallinja card għar-residenti f'Għawdex għall-konsumaturi li għandhom imniżżel il-gżira ta' Għawdex bħala post ewlieni tar-residenza fuq il-Karta tal-Identità tagħhom.
  • Concession tallinja card għall-(i) konsumaturi li għandhom Kartanzjan jew ta' Karta tal-Identità Maltija 60+ li qed jgħixu fil-gżejjer Maltin (ii) u persuni bi problemi ta' mobilità li għandhom l-iSpecial ID Card maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b''Dizabilità (KNPD) u li huma residenti ta' Malta.


Mur lura għal bidu   

7. Informazzjoni fuq il-Klijent

 1. Bil-għan li niffaċilitaw il-proċess tal-applikazzjoni, il-konsumaturi jistgħu jagħzlu li jagħtu l-kunsens espliċitu tagħhom biex isir użu mill-informazzjoni personali u mir-ritratt tagħhom użat fl-aktar Karta tal-Identità riċenti, li jinsabu fin-National Identity Management System (''NIDMS'').
 2. Dan il-kunsens jista' jingħata billi (i) il-konsumaturi li jirreġistraw onlajn jimmarkaw fejn indikat; jew (ii) il-mili tal-timtela formola ta' reġistrazzjoni li tinkludi firma.
 3. Konsumaturi bi Special ID card li japplikaw għall-Concession card jistgħu wkoll jagħtu l-kunsens lill-Malta Public Transport biex jikkonfermaw l-istat tagħhom mal-KNPD billi jissottomettu n-numru tal-iSpecial ID Card tagħhom. Konsumaturi li ma jagħtux il-kunsens biex issir din il-verifika mal-KNPD ikollom bżonn itellgħu jew jissottomettu kopja tal-iSpecial ID Card tagħhom.
 4. Konsumaturi li ma jagħtux il-kunsens tagħhom biex tintuża l-informazzjoni personali tagħhom miżmuma fin-NIDMS jew fid-DLS, kif ukoll barranin li mhumiex f'pussess ta' Karta tal-Identità Maltija, iridu jissottomettu (i) kopja tar-ritratt tagħhom u (ii) evidenza tal-identità u data tat-twelid.


Mur lura għal bidu   

8. Tivvalida l-card tiegħek fuq il-karozza tal-linja

 1. Biex tivvalida l-card, l-utent irid jgħaddiha minn fuq il-magna tal-biljetti fuq quddiem tal-karozza kull darba li jitla'. Meta l-utenti jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna, il-bozza tixgħel aħdar u li tisma' jinstema' ħoss li juri li l-card ġiet validata u aċċettata. Ara li dan jiġri hekk biex il-card tkun validata.
 2. F'każ li l-bozza tixgħel aħmar u tisma' ħoss differenti jkun ifisser li l-card ma ġietx aċċettata għal waħda mir-raġunijiet imsemmija fis-sezzjoni card rifjutata ta' hawn taħt, b'hekk il-konsumatur jkollu jixtri biljetti biex ikompli bil-vjaġġ.
 3. L-utent mhux se jingħata rċevuta (jew biljett tal-karti) meta juża t-tallinja card sakemm ma jkunx hemm problema teknika bil-card, u f'dan il-każ l-utent jista' jiġi mitlub jħallas bi l-flus kontanti u wara jippreżenta l-irċevuta f'wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information, fejn Customer Service Agents jinvestigaw l-inċident u jagħtu refund fejn ikun meħtieġ.
 4. L-Utenti jistgħu jħallsu biss għan-noll ta' passiġġier wieħed f'kull vjaġġ b'tallinja card personalizzata jew Explore card personalizzata. Jekk il-vjaġġ isir fi grupp, kull passiġġier għandu juża tallinja card separata jew metodu ta' ħlas differenti.


Mur lura għal bidu   

 

9. Capping (eskluż is-servizzi ta' billejl)

 1. It-tallinja card tinkludi wkoll capping li tħalli lill-utenti jagħmlu vjaġġi bla limitu f'perjodu speċifiku li jista' jkun ta' ġurnata, ġimgħa (mit-Tnejn sal-Ħadd) jew xahar. Jeżistu tipi differenti ta' capping għal kull kategorija ta' tallinja cards, bħal dik għat-Tfal, għall-Adulti, Concession u għar-residenti f'Għawdex.
 2. Il-capping għandu l-għan li jillimita n-nollijiet imħallsa mill-klijent hu u jivvjaġġa f'perjodu ta' żmien / ħin speċifiku, li jiżgura li l-utenti jiksbu l-irħas noll possibbli billi u ma jonfqux aktar milnn l-ammont indikat f'ġimgħa jew f'xahar. Biex jibbenefika mill-capping l-utent għandu jgħaddi l-card minn fuq il-magna tal-biljetti kull darba li jitla' biex jibbenefika mill-capping. 
 3. Il-capping ma jinkludiex 'night routes', 'special services', 'ferry services' and 'TD routes'.

Mur lura għal bidu  

10. Kif jaħdem il-capping?

 1. Kull darba li l-utenti jużaw it-tallinja card, is-sistema tal-capping iżżomm rekord b'mod awtomatiku ta':
  • Data u ħin meta l-utent jivvalida t-tallinja l-card (dan jiddetermina kemm in-noll kif ukoll il-capping tal-ġurnata);
  • In-nollijiet kollha mħallsa f'ġurnata waħda;
  • In-nollijiet kollha mħallsa bejn kull nhar ta' Tnejn u Ħadd ta' wara;
  • In-nollijiet kollha mħallsa bejn l-ewwel tax-xahar u l-aħħar ġurnata tax-xahar.
 2. Meta l-infieq totali tal-vjaġġi bit-tallinja card jilħaq il-limitu predeterminat, il-capping tiġi applikata għan-nollijiet applikabbli. B'hekk, meta l-utenti jilħqu l-capping predeterminat, ma jitnaqqsu ebda ħlasijiet oħra mill-card.
  Pereżempju: in-noll għal Single Journey bil-Concession card huwa ta' €0.25. Utenti tal-Concession card jistgħu jibbenefikaw minn capping ta' ġurnata ta' €0.50 u capping ta' ġimgħa ta' €2.00, u dan jara li l-utenti ma jħallsux aktar mill-capping predeterminat.
 3. Minkejja l-capping, l-utenti huma obbligati jgħaddu l-card minn fuq il-magna tal-biljetti kull darba li jitilgħu fuq il-karozza tal-linja. Utenti li jonqsu milli jgħaddu l-card minn fuq il-magna tal-biljetti jistgħu jeħlu penali ta' €50.
 4. Capping japplika għall-vjaġġi li ġejjin:
  Capping ta' ġimgħaCapping ta'xahar
  Japplika għall-vjaġġi magħmula fuq rotot ta' binhar, bejn it-Tnejn u l-Ħadd. Vjaġġi magħmula wara li l-capping tal-ġurnata jkun intlaħaq ma jgħoddux għall-capping tal-ġimgħa. Japplika għall-vjaġġi magħmula fuq rotot ta' binhar bejn l-ewwel u l-aħħar ġurnata tax-xahar.


Mur lura għal bidu   

 

11. Skadenza tal-Card

 1. It-tallinja cards jiskadu hekk kif ġej:
  TfalStudentiAdultiConcession CardsResidenti f'Għawdex
  Meta l-utenti jagħlqu 11-il sena. Meta l-utenti jagħlqu 17-il sena jew fi żmien sena minn meta nħarġet il c-card f'każ ta' utenti ta'' bejn is-17 u d-59 sena Meta l-utenti jagħlqu 60 sena

  Concession cards mogħtija lil persuni li għandhom il-Kartanzjan / 60+ Cards ma jiskadux. Concession Cards mogħtija lil persuni li għandhom Special ID Card jiskadu meta tiskadi l-iSpecial ID Card tal-utent.

  Fi żmien sentejn mill-ħrug tal-card, suġġetta għall-verifika tar-residenza tal-utenti f'Għawdex.

 2. Utenti ta' tallinja card li jkunu pprovdew l-indirizz tal-imejl tagħhom meta rrreġistraw se jiġu mfakkra biex iġeddu l-card tagħhom, soġġetti għat-tariffi applikabbliti.


Mur lura għal bidu   

12. Tittoppja

 1. L-utenti jridu jkunu ċerti li t-tallinja card tagħhom ikun fiha dejjem il-kreditu meħtieġ qabel ma jużawha.
 2. L-utenti jistgħu jittopjaw b''wieħed mill-metodi li ġejjin:
  Online L-utenti jridu :

  i.jidħlu fuq l-account tagħhom fuq www.publictransport.com.mt, jagħfsu fuq "Ittoppja l-card tiegħek" u jsegwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin, jew

  ii. billi sempliċementi jdaħħlu l-customer number tagħhom, flimkien mal-ammont li jixtiequ jittoppjaw. L-utenti għandhom jittoppjaw l-account tagħhom billi jagħżlu l-ammont ta' kreditu li jridu fuq it-tallinja card tagħhom flimkien mad-dettalji tad-debit/credit card.

  L-Utenti jistgħu jużaw dan il-metodu wkoll biex jittopjaw tallinja cards ta' utenti oħra.
  Top Up Voucher L-utenti jistgħu jixtru Top Up Voucher mingħand għażla vasta ta' ħwienet mifruxa mal-gżejjer Maltin. Wara, l-utenti jridu jigirfu parti mit-Top Up Voucher fejn jinstab il-kodiċi uniku. L-utenti għandhom iċemplu fuq 2122 2000 u jsegwi l-istruzzjonijiet awtomatiċi biex jagħmlu t-Top Up.
  Il-Vouchers huma disponibbli fil-valur li ġej: €5, €10 u €20.
  Uffiċċji tas-Sales and Information Booths, u Fergħat tal-MaltaPost Utenti jistgħu jagħmlu Ttop Uup tat-tallinja card tagħhom fejn indikat:
  1. Fl-Uffiċċji tas-Sales and Information li bħalissa jistgħu jinstabu il-Belt, fl-Ajruport iInternazzjonali ta' Malta, u fir-Rabat,(Għawdex).
  2. Mill-fergħat postali tal-MaltaPost. L-lista sħiħa tal-fergħat u tal-ħinijiet ta' ftuħ hija disponibbli fuq maltapost.com


Mur lura għal bidu   

 

13. Bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card

 1. Il-konsumaturi jistgħu jiċċekjaw il-bilanċ tal-kreditu tat-tallinja card tagħhom mill-online account, mill-Uffiċċji Sales and Information jew mill-fergħat tal-MaltapPost.
 2. Il-magna tal-biljetti fuq il-karozzi tal-linja turi l-bilanċ tat-tallinja card b'mod awtomatiku kull darba li tintuża.


Mur lura għal bidu   

 

14. Kreditu tal-Emerġenza

 1. Jekk meta f'każ li l-utent jgħaddi t-tallinja card minn fuq il-magna tal-biljetti fuq il-karozza tal-linja, u t-tallinja card jkollha bilanċ ta' kreditu pożittiv (ta' aktar minn €0.01 jew aktar) iżda li ma jkunx biżżejjed biex jitħallas in-noll kollhu, l-utent xorta waħda se jitħalla jitla' fuq il-karozza tal-linja u jingħata vjaġġ wieħed bi Kreditu tal-Emerġenza biex b'hekk ikun jista' jasal fid-destinazzjoni tiegħu. 
 2. L-utent jista' jibbenifika mill-Kreditu tal-Emerġenza darba waħda biss meta dan jittopja.  Wieħed għandu jittopja t-tallinja card fi żmien seba' tijiem u ma jkunx jista' juża t-tallinja card qabel ma' jerġa jittopja. Il-kumpanija tirriżerva d-dritt li twaqqaf it-tallinja card tal-klijent jekk it-top up ma jsirx fi żmien seba' tijiem mill-ġurnata li l-klijent jibbenifika mill-Kreditu tal-Emerġenza. 
 3. L-utent jista' jibbenifika mill-kreditu ta' emerġenza darba biss għal kull top up. L-utent ma jkunx jista' jerġa' juza t-tallinja card tiegħu sakemm jagħmel top up ieħor. Ladarba t-tallinja card tigi ttoppjata, il-kreditu ta' emerġenza jitnaqqas mill-kreditu tal-utenti b'mod awtomatiku. Il-kumpanija tirriżerva id-dritt li żżomm penali nominali f'każ li l-faċilità tal-kreditu ta' emerġenza tkun użata ta' sikwiet mill-istess card. Il-kumpanija tirriżerva ukoll id-dritt li ma tipprovdix aktar dan is-servizz fi kwalunkwe ħin, mingħajr il-ħtieġa ta' ebda avviż.


Mur lura għal bidu   

 

15. Card tista' tiġi rrifjutata 

It-tallinja card tista' tiġi rrifjutata għar-ragunijiet li ġejjin:

 1. Il-card ġarrbet xi ħsara: f'każ li tallinja card ġarrbet xi ħsara l-utent għandu jżur wieħed mill-Uffiċċji tas-Sales and Information tagħna biex jitlob card oħra bi ħlas ta' tariffa amministrattiva ta' €10.00.
 2. F'każ li card tiġi rifjutata minħabba nuqqas ta' kreditu, il-magna tal-biljetti fuq il-karozza tal-linja tixgħel aħmar u turi error message. F'dan il-każ li l-utent irid jixtri biljett mingħand ix-xuffier bi flus kontanti. Ix-xuffier jagħti rċevuta lill-utenti li fiha tkuntinkludi r-raġuni għar-rifjut tal-card. L-utent huwa mħeġġeġ jikkuntattja lill-Customer Care biex jingħata refużjoni.


Mur lura għal bidu   

16. Ispezzjoni

 1. L-utenti jistgħu jiġu obbligati jgħaddu l-card tagħhom mill-portable reader tal-ispettur biex isiru l-verifiċi meħtieġa. Jekk l-utent jinqabad b'card mhux ivvalidata, tiġi imposta fuqu penali ta' €50 li għandha titħallas fi flus kontanti lill-ispettur immedjatament.
 2. Kemm dawk li għandhom it-tallinja cards kif ukoll dawk li xtraw biljetti bi flus kontanti huma obbligati li jipprovdu l-card tagħhom jew il-biljett kull meta jintalab mill-ispettur. Il-passiġieri li ma jkollhomx il-card ivvalidata tagħhom jew li m'għandhomx biljett validu jintalbu jħallsu penali ta' €50 fi flus kontanti lill-ispettur immedjatament.
 3. F'kaz li utent jonqos milli jħallas il-penali imposti lilu, tiġi kkonfiskata l-card f'każ ta' card mhux ivvalidata, tiġi kkonfiskata l-card jekk l-utent jagħmel użu minn card ta' persuna oħra, jew tissejjaħ il-Puluzija sabiex tittieħed l-azzjoni kriminali meħtieġa. Il-kumpanija tista' wkoll tirrifjuta kwalunkwe talba tal-utent u b'hekk tirrifjuta milli toħroġlu tallinja card ppersonalizzata oħra.


Mur lura għal bidu   

 

17. Sostituzzjoni tal-Cards

 1. Jekk tallinja card iġġarrab xi ħsara jew tintilef, l-utent jista' jitlob card oħra minn kwalunkwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna bi ħlas ta' €15.00 f'tariffa amministrattiva.
 2.  Jekk tallinja card tiskadi, minħabba li l-utent ma jkunx iktar eliġibbli għal dik it-tip ta’ card, l-utent jista' jitlob card oħra minn kwalunkwe Uffiċċju tas-Sales and Information tagħna bi ħlas ta' €5.00 f'tariffa amministrattiva.

 3. Meta wieħed jibdel card ta' bla ritratt għal waħda bir-ritratt irid iħallas €10.00.
 4. L-utenti jgawdi minn sena garanzija fuq it-tallinja card, li matulha l-utenti hu intitolat għal card ġdida b'xejn , f'każ li l-ħsara ma tkunx saret minħabba użu skorrett jew traskurat tal-utent.
 5. Kwalunkwe kreditu disponnibli fil-card mitlufa jew bil-ħsara għandu jiġi trasferit fil-card il-ġdida tal-utenti.
 6. Cards mhux personalizzati, bħal t-12-day Journey Cards u l-Explore Cards, ma jistgħux jiġui sostitwiti u l-utenti ma jistgħux jingħataw refużjonijiet għal cards mitlufin mhux personalizzati mitlufin.


Mur lura għal bidu   

 

18. Refużjonijiet tal-kreditu

 1. L-utenti jistgħu jitolbu għal refużjoni tal-kreditu li ghandhom fuq it-tallinja card personalizzata.
 2. Ir-refuzjoni ikun tal-kreditu kollu fuq il-card personalizzata hlief ghal spejjez amministrattivi. Ma jkunx hemm refuzjoni parzjali tal-kreditu. Tickets, bundles u passes fuq il-card personalizzata ma jkunux rifuzi la in parte u lanqas fl-intier taghhom.
 3. Biex issir refuzjoni, l-utenti ghandhom jimleq formola onlajn fuq dan is-sit.
 4. Sabiex tigi ipprocessata refuzjonijiet hemm hlas amministrattiv ta' €10 liema hlad jitnaqqas direttament mil-kreditu. Fil-kas fejn il-kreditu huwa inqas minn €10, ma tistax isir refuzjoni.
 5. Ir-refuzjoni tithallas fil-kont tal-bank tal-utent u l-ispejjez amministrattivi jitnaqqsu mill-ammont. L-ispejjez bankarji f'kaz ta' lokali jew SEPA huma inkluzi fil-hlas ta' €10.
 6. Il-kumpanija taghmel l-almu taghha biex tipprocessa r-refuzjoni fi zmien ta' bejn 8 u 10 gimghat.  
 7. Meta l-utent japplika ghar-refuzjoni ghandha issir indikazzjoni jekk tridx li tinghalaq il-card. F'dan il-kaz, il-card trid tigi sottomessa f-wiehed mill-hwienet taghna. Jekk l-utent jiddeciedi li jzomm il-card, ma jistax ihalli l-kreditu jinzel taht €0.00.
 8. M'hemmz refuzjoni ta' cards li mhumiex personalizzati.


Mur lura għal bidu   

 

19. Użu u trasferiment tal-card

 1. Tallinja cards personalizzati u mhux personalizzati ma jistgħux jiġu trasferiti minn persuna għal oħra u jistgħu jiġu użati biss mill-persuna identifikata fuq il-card.
 2. L-utenti mhumiex intitolati għal refużjoni ta' bilanċ ta' cards mhux personalizzati, kemm f'kontanti kif ukoll bi tpartit ma' servizzi oħra.


Mur lura għal bidu   

 

20. Tirrapporta serq jew telfien ta' card

 1. Hi responsabbiltà tal-utent li jirrapporta telfien jew serq ta' card misruqa jew mitlufa.
 2. Inċidenti simili jridu jiġu rrapportati minnfih biex jiġi evitat l-użu ħażin tat-tallinja card u tal-kreditu tal-card.abbinat magħha.
 3. Jekk titlef it-tallinja card tiegħek, tinsteraqlek jew ikollha xi ħsara, tista’ tagħmel talba għal card oħra:

  Għażla 1 - Żur wieħed mill-Uffiċċji tal-Bejgħ u Informazzjoni tagħna fil-Valletta Terminus jew fis-sala tal-Ajruport tal-Wasla u tinħariġlek it-Tallinja Card mill-ġdid bi ħlas ta’ €15.00. Il-bilanċ fuq it-Tallinja Card Mitlufa/Misruqa, jiġi trasferit fit-Tallinja Card il-ġdida.

  Għażla 2 - Tista' tagħżel li tirċievi t-Tallinja Card ġdida bil-posta bi ħlas ta' €15.00 flimkien ma' €2.87 (spiża ta’ posta reġistrata). Jekk tagħżel din l-għażla, il-ħlas ta’ biljetti abbord ma jingħatawx lura.

 4. Jekk tallinja card tinstab fil-pussess ta' persuna oħra li mhix id-detentriċi tal-card, u dik il-card tkun ġiet ivvalidata u ma tkunx rapportata bħala mitlufa/misruqa fi żmien 24 siegħa, tingħatatiġi applikata penali ta' €50 fuq ilid-detentur tal-card.
 5. Rapport dwar card mitlufa/misruqa għandu jsir billi ċċempel fuq 21 22 2000.
 6. La darba it-tallinja card tkun irraportata bħala mitlufa jew misruqa, din tiġi blacklisted u ma tistax tintuża; anke jekk tinstagħab wara li tkun blacklisted.


Mur lura għal bidu   

 

21. Blacklisted Cards

Tallinja Cards ikunu blacklisted meta:

  1. it-tallinja card tkun ġiet irappurtata misruqa u tinħareġ tallinja card ġdida minflokha;
  2. card oħra tkun inħarġet minħabba li l-ewwel waħda tkun ġarrbet xi ħsara, u f'dan il-każ l-ewwel card tiġi blacklisted.;
  3. id-detentur tal-card għandu numru ta' cards f'ismu, u f'dan il-każ il-cards mhux attivi jiġu blacklisted u l-card attiva hija l-unika waħda li għandha tintuża;

Cards Ikkonfiskati:

   1. Jekk spettur jitla' fuq il-karozzai tal-linja u jikkonfiska tallinja card għal xi raġuni, l-istess card tkun tista' tinġabar l-għada mill-Uffiċċju tas-Sales and Information tal-Belt bi ħlas ta' penali ta'' €50. Il-card għandha tinġabar mis-sid li għandu jippreżenta dokument tal-identità.
   2. Jekk id-detentur ta'' tallinja card irid jikkontesta l-penali, għandu jibgħat imejl jew ittra fuq enquiries@publictransport.com.mt fejn jispjega r-raġuni, wara li jkun ħallas il-penali.

Malta Public Transport tista' wkoll tiddeċiedi li tpoġġi fi blacklist lil kwalunkwe persuna li kellha l-card tagħha konfiskata. Dan ikun ifisser li din il-persuna ma tkunx tista' tapplika għal kwalunkwe tallinja card personalizzata sakemm joħroġ avviż ieħor, liema avviż huwa għad-diskrezzjoni unika tal-kumpanija.

Meta card tkun blacklisted, ma tistax tintuża taħt l-ebda ċirkustanzi.


Mur lura għal bidu   

22. Tallinja Online Account

 1. L-utent huwa responsabbli li jżomm il -kunfidenzjalità tad-dettalji tal-login tiegħu (username u password) biex jipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-account tiegħu.
 2. L-utent jaċċetta r-responsabbiltà għall-attivitajiet kollha li jsiru bit-tallinja online account tiegħu. L-utent għandu jinfourmana jekk id-dettalji tal-login tiegħu qiegħdin jew jistgħu jkunu użati b'mod mhux awtorizzat.


Mur lura għal bidu   

 

23. Termini oħra

 1. L-informazzjoni kollha trasferita u sottomessa mill-utenti għall-iskopijiet tat-tallinja card se tiġi pproċessata, maħżuna u miżmuma f'konformità sħiħa mal-Privacy Policy tal-kumpanija u l-Att Dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, Kap 440 tal-Liġijiet ta' Malta.
 2. Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet huma regolati u interpretati skont il-Liġijiet ta' Malta.
 3. Kull disputa, talba jew azzjoni li toħroġ minn dawn it-Termini u Kundizzjonijiet tkun soġġetta għall-ġurisdizzjoni tat-Tribunali u tal-Qrati kompetenti ta' Malta.

Mur lura għal bidu  

24. Skema li tagħti vjaġġar b'xejn lill-klijenti li jagħlqu 18-il sena fl-2017 għal 12-il xahar minn għeluq it-18-il sena

1. Introduzzjoni

L-iskema ta’ 18-il sena (“l-iskema”) hija inizjattiva li ħabbar il-Gvern ta’ Malta u hija waħda mill-miżuri tal-baġit għall-2017.

Permezz ta’ din l-iskema l-klijenti li se jgħalqu tmintax matul l-2017 se jibbenifikaw minn sena ta’ vjaġġar b’xejn bit-trasport pubbliku offrut minn Malta Public Transport.

Il-Klijenti se jingħataw lura l-kreditu tal-ivjaġġar użat matul ix-xahar ta’ qabel.

Kull individwu waħdu mhux se jibbenifika minn aktar minn €312 fi kreditu.

Il-Gvern alloka fond ta’ €500,000 għal din l-iskema.

L-iskema tista’ titwaqqaf b’mod permanenti jekk il-klijent jaqbez il-limitu ta’€312 jew jekk il-fond ta’ €500,000 ikun  ikkunsmat kollhu qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ allokazzjoni.

2. Eligibiltà

2.1. Kull persuna li tgħalaq 18-il sena bejn l-1 ta’ Jannar 2107 u l-31 Diċembru 2017 (iż-żewġ ġranet inklużi) huwa eleġibbli għall-iskema.

2.2. Il-Klijenti għandu jkollu tallinja card personalizzata li tinkludi waħda minn dawn li ġej: Student, Adult, Gozo jew Concession Card sabiex ikun jista’ jibbenifika minn l-iskema. Persuni li m’għandhomx tallinja card personalizzata u normalment jixtru biljett minn fuq il-karozza tal-linja ma jistgħux jibbenefikaw minn din l-iskema.

2.3. Benefiċjari ta’ din l-iskema se jivjaġġaw b’xejn permezz tas-servizz tat-trasport pubbliku li jibda mill-jum ta’ għeluq it-18-il sena u jispiċċa waqt is-sena li fiha jgħalqu 18, jum 364 fil-ħin 23.59.59.

2.4. Ir-rotot kollha jikkwalifikaw għal din l-iskema, dawn jinkludu (imma mhux limitati għal) rotot ta’ matul il-jum, dawk ta’ matul il-lejl, rotot speċjali u rotot msejjħa tallinja direct.

2.5. Klijenti ġodda (li m’għandhomx tallinja card) xorta jistgħu jibbenefikaw mill-iskema iżda l-ewwel għandhom jireġistraw għal tallinja card ġdida billi jagħmlu l-istess proċess ta’ meta isir registrazzjoni normali. Dan iwassal biex kull klijient ġdid jibbenifika minn din l-iskema. Mhu se jingħata l-ebda flus lura bejn id-data ta’ għeluq snin il-klijent u meta l-klijent jirċevi t-tallinja card.

2.6. Ir-registrazzjonijiet li jsir f’wieħed mill-Uffiċji tagħna ma tatirax il-fee ta’ €10.00. Il-fee ta’ €10.00 li tapplika awtomatikament meta tapplika onlajn se jkun se tingħata lura lill-klijenti bħala kreditu ta’ vjaġġar fuq il-card tagħhom. Il-fee tal-posta u t-top up minimu jibqa japplika.

3. Applikazzjoni għall-iskema

3.1. Il-klijenti eleġibbli li għandhom tallinja card jibdew jibbenifkaw awtomatikament minn din l-iskema b’effett mill-jum għeluq it-tmintax-il sena. Il-jum li jkun sottomess mill-klijent meta japplika għat-tallinja card.

4. Kreditu lura tal-ivjaġġar

4.1. Il-klijent se jingħata l-flus lura fi kreditu għal dak li jkun nefaq matul ix-xahar ta’ qabel. Dan jingħata lura fl-ewwel 7 ġranet fuq il-kalendarju tax-xahar li jkun imis.

4.2. F’dan ir-rigward, il-klijent jingħata l-flus lura fi kreditu minn jum għeluq snin il-persuna sal-aħħar tal-istess xahar partikolari.

4.3. Fir-rigward tal-aħħar flus li jingħataw f’din l-iskema, il-klijent jingħata l-kreditu mill-bidu tax-xahar sat-18-il sena, jum 364 fil-ħin 23.59.59.

4.4. Il-Klijent jingħata lura l-kreditu fuq vjaġġi li jkunu tħallsu. Transfers ta’ vjaġġi li jkunu saru waqt il-perjodu tal-capping jew vjaġġar b’xejn ieħor ma jiġix imħallas lura.

4.5. Il-Klijeny huwa responsabbli li jisgura li l-card tiegħu għandha fondi biżejjed biex wieħed jivjaġġa biha.

5. Meta tiskadi

5.1. L-iskema tiskadi awatomatikament fl-aħħar tat-tminax-il sena, fil-jum 364 fil-23.59.59 kif spejgat fi klawżola 5.3. hawn taħt.

5.2. Wara li tiskadi l-iskema, kull vjaġġ li sar se jitħallas skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu tat-tallinja card. Il-Klijent se jkun magħruf b’SMS li se jintbgħat lin-numru tal-mowbajl reġistrat (jekk dan in-numru jkun sottomess) u b’Email (jekk l-email ikun sottomess).

5.3. L-iskema tista titwaqqaf f’waħda minn dawn il-każ:

1. Il-Klijenti jonfoq iżjed minn €312.

2. Il-fond ta’ €500,000 allokati mill-Gvern ikun inħella.

6. Ħlasijiet oħrajn li jingħataw lura

6.1. Il-Klijent li jista’ jitlob il-ħlas lura meta t-tallinja card tiegħu jkollha xi ħaġa ħażina li ma tħallihx jibbenefika mill-iskema u, b’riżultat, il-klijent ikollu jixtri biljett minn fuq il-karozza tal-linja jew jixtru tallinja card mhux personalizzata. Dawn il-biljetti jew il-cards mhux personalizzati jingħataw lura f’card li tibdel lil waħda ta’ qabel. Il-ħlas lura jingħata bħala kreditu fuq it-tallinja card. Ma jingħataw l-ebda flus kontanti. F’każi bħal dawn, ma jingħata l-ebda kumpens.

6.2. Il-Klijent ma jistax jitlob il-ħlas lura fuq biljetti jew tallinja cards mhux personalizzati f’dawn il-każi li ġejjien:

Jekk it-tallinja card tikawżala xi tip ta’ ħsara minħabba użu ħażin jew jekk din tintilef jew tinsteraq. 

Jekk il-klijent għandu tallinja card tal-istudenti u attiva l-Pass tal-€55 tal-istudenti fiż-żmien li jkun applika għall-iskema U ma jkunx eleġibbli aktar għall-card tal-istudenti wara li tiskadi l-iskema, il-klijent mhux eleġibbli li jingħata flus lura fuq bażi pro-rata fuq in-numru ta’ġranet li jkun għadt fadalu sakemm tiskadi l-Pass tal-€55.

Jekk klijent għandu tallinja card tal-istudenti li għandha il-Pass tal-€55 tal-istudenti attivata, il-bilanċ fuq il-ġranet li jkun għadt fadal minnha sakemm tiskadi l-istess pass jintilef u l-flus tiegħux ma jingħatawx lura.

Jekk l-iskema titwaqqaf b’mod prematur.

7. Oħra

7.1. Malta Public Transport mhiex responsabbli għal SMSes li ma jaslux u/jew Emails għand il-klijent, liema SMSes u Emails ikollhom infomrazzjoni importanti fuq l-iskema.


Mur lura għal bidu   

 

25. Explore Plus Meep

1. Ħarsa ġenerali lejn ExplorePlus Meep 

1.1. Deskrizzjoni

L-ExplorePlus Meep Card hija karta tal-ivvjaġġar ġdida li tinbiegħ mill-Malta Public Transport ("MPT") u l-bejjiegħa awtorizzati. Il-karta għandha l-benefiċċji li ġejjin:

Ivvjaġġar illimitat għal Ġimgħa waħda fuq kwalunkwe servizz offrut minn Malta Public Transport inkluż servizzi ta ’ġurnata, servizzi ta’ billejl, u servizzi speċjali. “Ġimgħa” waħda hija definita bħala erbgħa u għoxrin (24) siegħa b’seba’ (7) ijiem daqs il-mija u tmienja u sittin (168) siegħa.

 

2. Jew

i) Ivvjaġġar illimitat għal ġurnata waħda (1) kalendarju fi kwalunkwe servizz ta 'xarabank' Hop On Hop Off 'imħaddem minn CitySightseeing Malta (din teskludi Għawdex), speċifikament iż-żewġ (2) rotot definiti bħala' Rotta tat-Tramuntana 'u' Rotta Nofsinhar'

Jew

ii) Tour Wieħed (1) "Best of Gozo & Comino" operat mill- ‘Captain Morgan Cruises’. Dan is-servizz għandu jopera mill-1 ta' Diċembru 2019 sal-31 ta' Marzu 2020, kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa, u l-Ġimgħa.

 

Aktar informazzjoni tista' tinstab fuq http://www.captainmorgan.com.mt/goz 

Matul l-istaġun tas-sajf, il-mawra "Best of Gozo” ser ikun "Cruise Comino and Blue Lagoon", li se jibda kuljum fl-10.00. 

3. Żewġ (2) vjaġġi fuq is-Servizzi tal-Ferry speċifikament mill-erba’ rotot ipprovduti kif ġej:

1) Sliema - Valletta

2) Valletta - Sliema

3) Bormla - Valletta

4) Valletta - Bormla.

 

Biljett separat għall-Lift tal-Barrakka se jingħata lil kull min jivvjaġġa fuq il-Bormla - Valletta Ferry only.

4. 2 vjaġġi b’xejn fuq Tallinja Bike, tar-rota eletrika fil-Belt Valletta.

5. Skont fuq ioScoot, is-servizz tal-muturi bejn San Ġiljan u l-Belt Valletta.

6. Id-detenturi tal-ExplorePlus Meep Card għandhom ukoll użu illimitat (fil-perjodu tal-validità tal-karta) fuq Tallinja On Demand, is-servizz ta' rikambju ta' rikba fuq talba. 

L-ExplorePlus Meep Card tista' tintuża matul il-ġurnata, bil-lejl u fuq kwalunkwe servizzi speċjali. Ara l- “Perjodu ta’ Validità” hawn taħt għal iktar termini.

 

1.2. Il-Prezz

 

Il-Prezz ta’ l-ExplorePlus Meep Card huwa ta’ €39.00 bit-taxxi nklużi. L-ebda skont għat-tfal ma japplika.

1.3. Ma għandhomx jiġu applikati konċessjonijiet. Għal raġunijiet ta' ċarezza, mhux se jkun hemm konċessjonijiet jew skontijiet għat-tfal, detenturi ta' badge blu jew 60+ detenturi tal-karta tal-identità. 


2. Użu ta' ExplorePlus Meep Card

2.1. Validazzjoni tal-Vjaġġ

Il-klijent irid jivvalida l-karta fil-bidu ta' kull vjaġġ. Il-validazzjoni tkun kif ġej:

1. Tallinja kollha operati mill-MPT - L-ExplorePlus Meep Card għandha tiġi vvalidata fuq il-magna tal-biljetti li hija installata b'mod permanenti fuq il-bus MPT kollha.

2. “Hop On Hop Off” imħaddma minn CitySightseeing Malta - Il-karta trid tkun ivvalidata fuq talba minn uffiċjal CitySightseeing.

3. Ferries imħaddma mill-‘Captain Morgan Cruises’ - Il-karta trid tkun validata fuq talba minn uffiċjal tal-Kaptan Morgan.

4. Ferries imħaddma mill-Valletta Ferry Services - Il-karta trid tkun validata fil-magna (i) portabbli assenjata lill-Valletta Ferry Services.

5. Tallinja On Demand - Il-barcode tal-karta għandu jiddaħħal fil-kodiċi tal-vawċer fuq l-app tallinja meta tibbukkja vjaġġ Tallinja On Demand. Il-biljett irid ukoll jintwera lix-xufier meta jitilgħu fix-xarabank.

6. Tallinja Bike - Biex tapplika għall-vjaġġi bla ħlas tiegħek, meta tkun imħeġġeġ, daħħal in-numru tal-barcode tiegħek meta tikri r-rota fl-istazzjon tar-rota.

7. Vjaġġi fuq ir-Rotta X300 (Tallinja Directo Route), huma bla ħlas.

8. ioScoot - Daħħal in-numru tal-kodiċi tal-bar tiegħek fl-app Meep meta tirriżerva l-vjaġġ tiegħek.

Il-valutazzjoni biex tivvalida l-karta tissuġġetta lill-utent tal-karta għal penali ta' €50.00 irrispettivament mill-operatur.

2.2. Perjodu ta 'validità

L-użu tal-ExplorePlus Meep Card huwa validu għal ġimgħa (1). Il-ġimgħa (1) tibda taħdem mal-ewwel validazzjoni tal-biljett ta' xi servizzi msemmija hawn fuq kif deskritt hawn fuq. Ġimgħa hija ugwali għal erbgħa u għoxrin (24) siegħa b’seba’ (7) ijiem daqs 168 siegħa. Il-karta għandha tiskadi mija u tmienja u sittin (168) siegħa wara l-ewwel validazzjoni, irrispettivament minn jekk is-servizzi kollha kinux jew le użat mid-detentur tal-biljett.

Il-perjodu ta' validità tas-servizz CitySightseeing Malta Hop On Hop Off u s-servizz tal-‘Captain Morgan Comino Cruises’ jibda mill-ħin li l-karta tkun validata fuq ix-xarabank jew il-lanċa sat-23:59:59 ta' dak l-istess jum. 

Il-Valletta Ferry - Is-servizz huwa validu għal żewġ (2) vjaġġi. Għalhekk, jekk il-Kard (1) ta’ ġimgħa tiskadi fl-istess jum kalendarju meta l-klijent jagħmel użu mis-servizz Hop On Hop Off għall-ewwel darba, il-klijent ser ikun intitolat li juża l-istess servizz Hop On Hop biss sal-ħin tal-iskadenza tal-ġimgħa. Kull servizz mhux użat (jiġifieri, l-użu tas-servizz Hop On Hop Off, il-Cruise Comino jew vjaġġi fuq il-Valletta Ferry Service), jew parti minnhom, tintilef ladarba l-Kard (1) ta’ ġimgħa tiskadi.

2.3. Rifużjonijiet

Il-klijent ma jistax jitlob rifużjoni għal kwalunkwe servizz mhux użat, jew parti minnu pprovdut bħala parti mill-ExplorePlus Meep Card

2.4. Il-Kondizzjonijiet ta' Ġarr

Il-Kondizzjonijiet ta' Ġarr li jirregolaw l-użu tas-servizzi rispettivi inklużi s-servizzi ta' Malta Public Transport, CitySightseeing Malta, Captain Morgan Cruises u Valletta Ferry Services għandhom japplikaw għas-servizzi individwali kollha pprovduti skont l- ExplorePlus Meep. Kull operatur ta' servizz ta' trasport rispettiv għandu jibqa' responsabbli għas-saħħa u s-sigurtà tal-passiġġieri li jużaw is-servizz tagħhom. Dawn it-termini u kondizzjonijiet għandhom ikunu rregolati u interpretati f'konformità mal-Liġi Maltija, u kwalunkwe talba, kawża jew tilwima li tirriżulta minn dawn it-termini u kondizzjonijiet għandhom ikunu bla ħsara għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-Qrati jew Tribunali Maltin kompetenti.

 Mur lura għal bidu   

 

26. L-użu tat-Tallinja Card fuq il- Valletta Ferry Service

 1. Il-klijent għandu jivvalida l-card fil-bidu ta' kull vjaġġ. Multa ta' € 50.00 tapplika kull meta l-passiġier jonqos milli jivvalida l-card tiegħu.
 2. Il-biljetti tar-ritorn offrut mill-Valletta Ferry Services ma japplikax għad-detenturi tat-tallinja cards.
 3. "Trip" jew "Journey" fuq il-lanċa huma definiti bħala vjaġġ wieħed f'direzzjoni waħda. Dan ifisser li l-klijent ikun meħtieġ iħallas in-nol ta' kwalunkwe vjaġġ ieħor anke jekk dan iseħħ f’perijodu ta' sagħtejn.
 4. Meta jkun hemm trasferiment bejn is-servizz tal-karozza tal-linja u s-servizz tal-lanċa, il-klijenti għandhom jivvalidaw il-biljett tagħhom mill-ġdid u jħallsu n-nol applikabbli.
 5. Il-pass ta’ tliet xhur għall-iStudenti, li jista’ jitħallas bit-tallinja card għall-iStudenti, mhuwiex validu fuq il-lanċa. Id-detenturi ta’ dan il- pass għandhom iħallsu n-nol applikabbli.
 6. It-‘12 Single Day Journeys’ card ma tistax tintuża għas-servizz tat-talinja ferry.
 7. Il-capping applikabbli meta t-tallinja cards jintużaw fuq il-karozza tal-linja ma jgħoddx fuq il-laneċ tal-Valleta Ferry Services. Għalhekk id-detenturi tat-tallinja card xorta jridu jħallsu għal kull vjaġġ fuq il-lanċa anke jekk ikunu laħqu l-capping tal-jum, tal-ġimgħa jew tax- xahar.
 8. M'għandhomx isiru refużjonijiet fuq ħlas, kreditu mnaqqas jew penali mitluba.


Mur lura għal bidu   

27. Wifi B'xejn fuq Tallinja

Dan huwa servizz Wifi tal-internet Hotspot (is- “Servizz”) provdut minn Malta Public Transport (“MPT”) għall-użu mill-klijenti (“Utent”) tal-MPT. L-utenti kollha huma meħtieġa jidħlu waħedhom indipendentament.

1. Il-ftehim tagħna

1.1. Dan il-ftehim japplika minn meta naċċettaw it-talba tiegħek għas-Servizz. Jekk jogħġbok aqra t-termini bir-reqqa qabel ma tativa is-Servizz magħna.

1.2. Jekk ma taqbilx mat-termini tal-ftehim, tużax is-Servizz.

1.3. Nistgħu nimmodifikaw it-termini u l-Kundizzjonijiet fi kwalunkwe ħin. Skond il-klawżola

1.4. Biex tuża s-Servizz tagħna inti għandek taċċetta l-ftehim kurrenti f'dak il-ħin.

2. Provvista ta' servizzi

2.1. Int responsabbli biex tipprovdi t-tagħmir meħtieġ biex taċċessa u tuża s-Servizz (''Apparat''). Int responsabbli biex tiżgura l-kompatibilità ta’ l-Apparat tiegħek mas-Servizz. Id-disponibbiltà u l-prestazzjoni tas-Servizz huma suġġetti għal kull memorja, ħażna u limitazzjonijiet oħra tal-Apparat.  

2.2. Servizz huwa disponibbli għall-Apparat tiegħek biss meta jkun fil-firxa tal-Punt ta' Aċċess Wi-Fi tagħna.  

2.3. Is-servizzi kollha huma pprovduti fuq bażi “kif inhu”. Aħna ma niġġustifikawx li s-Servizz huwa bla ħtija jew li jkun tajjeb għal xi skop partikolari, jew li s-sistema tagħna hija sigura. Inti tassumi r-responsabbiltà u r-riskji kollha għall-użu tas-Servizz.  

2.4. Aħna dejjem nippruvaw nagħmlu s-Servizz disponibbli, iżda jista' jkun interrott, limitat jew imnaqqas minħabba xogħol ta' manutenzjoni u tiswija, trasmissjoni jew limitazzjonijiet/fallimenti ta' tagħmir, fallimenti ta' kollokazzjoni jew minħabba emerġenza. Aħna mhux responsabbli għal data, messaġġi jew paġni li tista' titlef jew li jiġu indirizzati ħażin minħabba interruzzjonijiet jew kwistjonijiet ta' prestazzjoni mas-Servizz.

2.5. Aħna nirriżervaw id-dritt li immedjatament u mingħajr avviż, nissospendu l-aċċess għas-Servizz jekk nissuspettaw li qed tittrasmetti virus (jew kwalunkwe programm ieħor li jimmanipula li kapaċi jimmodifika programmi oħra u jirreplika ruħu).  

2.6. Il-veloċità tan-netwerk mhix indikazzjoni tal-veloċità li biha l-Apparat tiegħek konness mas-Servizz jibgħat jew jirċievi data. Il-veloċità attwali tan-netwerk tvarja skont il-konfigurazzjoni tat-tagħmir, il-kompressjoni u l-konġestjoni tan-netwerk. L-eżattezza u l-puntwalità tad-dejta mibgħuta jew riċevuta mhumiex garantiti u inti taċċetta li jista' jkun hemm dewmien jew ommissjonijiet.  

2.7. Aħna ma niġġustifikawx li xi netwerk privat virtwali partikolari jkun kompatibbli mas-Servizz.  

2.8. Aħna mhux se nipprovdulek xi softwer b'konnessjoni mas-Servizz. Jekk tuża pakketti, applikazzjonijiet jew konfigurazzjonijiet tas-softwer allura inti taċċetta r-riskju ta' kwalunkwe nuqqas tas-Servizz li jirriżulta mill-użu ta' pakketti, applikazzjonijiet jew konfigurazzjonijiet tas-software bħal dawn.

3. Użu tas-Servizz

3.1.1. Is-Servizz isir disponibbli basta:  

(a) Inti ma tużax is-Servizz għal xi ħaġa illegali, immorali jew mhux xierqa;

(b) M'għandekx tuża s-Servizz biex tagħmel komunikazzjonijiet offensivi jew ta' fastidju fi kwalunkwe forma. Dan l-użu jinkludi l-istazzjonar, it-trażmissjoni, it-tlugħ, it-tniżżil jew l-iffaċilitar ta' kwalunkwe kontenut li huwa illegali, malafamanti, li jhedded, inkonvenjent, oxxen, mibegħda, abbużiv, ta' ħsara, ksur ta' privatezza, jew li huwa mod ieħor oġġezzjonabbli;

(c) Inti ma tużax is-Servizz biex tagħmel ħsara jew tipprova tagħmel ħsara lill-minuri b'xi mod;

(d) Ma taġixxix u lanqas ma tippermetti li l-oħrajn jaġixxu b'tali mod li l-operazzjoni tas-Servizz jew tas-sistemi tagħna tkun ipperikolata jew imxekkla;

(e) Ma tużax imġiba abbużiva jew ta' theddida lejn utenti oħra tas-Servizz, membri tal-istaff tagħna jew kwalunkwe persuna fil-viċinanza ta' Punt ta' Aċċess Wi-Fi;

(f) Inti ma tużax is-Servizz biex taċċessa jew tuża kontenut b'tali mod li tikser id-drittijiet ta' ħaddieħor;

(g) Is-Servizz jintuża skont kwalunkwe politika ta' partijiet terzi għal użu aċċettabbli jew kwalunkwe standard tal-internet rilevanti (fejn applikabbli).

 

3.2. Inti taqbel li ma tbiegħx mill-ġdid jew ixxandar mill-ġdid l-ebda aspett tas-Servizz, kemm jekk għall-profitt u kemm jekk le. Inti taċċetta li d-dritt tiegħek li tuża s-Servizz huwa għall-użu personali tiegħek biss u li m'għandekx tkun intitolat li tittrasferixxi d-dritt tiegħek li tuża s-Servizz lil kwalunkwe persuna oħra jew tħalli lil xi persuna oħra tagħmel użu mid-dritt provdut lilek b'konnessjoni mas-Servizz.

 

3.3. Inti taqbel ukoll li ma timmodifikax l-Apparat jew tuża s-Servizz għal xi skop frawdolenti, jew b'tali mod li toħloq ħsara jew riskju għan-negozju tagħna, ir-reputazzjoni, l-impjegati, l-abbonati, il-faċilitajiet, partijiet terzi jew għall-pubbliku ġeneralment.

 

3.4. M'għandek l-ebda drittijiet ta' proprjetà jew ta' sjieda għal kwalunkwe username jew password jew għal indirizz IP speċifiku, jew indirizz elettroniku assenjat lilek jew lill-Apparat tiegħek. Nistgħu nibdlu tali indirizzi fi kwalunkwe ħin jew inattivaw jew nissospendu s-Servizz għal kwalunkwe indirizz mingħajr avviż minn qabel jekk nissuspettaw xi użu illegali jew qarrieqi tas-servizzi.

3.5. Eżempji ta' Użi illegali:

Dawn li ġejjin huma eżempji rappreżentattivi biss u ma jinkludux lista komprensiva ta' użi illegali:

(a) Spamming u invażjoni tal-privatezza - Trasmissjoni ta' messaġġi mhux mitluba u/jew kummerċjali fuq l-Internet billi tuża s-Servizz jew tuża s-Servizz għal attivitajiet li jinvadu l-privatezza ta' ħaddieħor.

(b) Vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali - Involuti f'kull attività li tikser jew tapproprja ħażin id-drittijiet tal-propjetà intellettwali ta' oħrajn, inklużi brevetti, drittijiet tal-awtur, marki kummerċjali, marki ta' servizz, sigrieti kummerċjali, jew kwalunkwe dritt ieħor ta' proprjetà ta' kwalunkwe parti terza.

(c) Aċċess illegali jew mingħajr awtorizzazzjoni ta' kompjuters, kontijiet, tagħmir jew netwerks li jappartjenu lil parti oħra, jew li jippruvaw jippenetraw/jevitaw miżuri ta' sigurtà ta' sistema oħra. Dan jinkludi kwalunkwe attività li tista' tintuża bħala prekursur għal tentattiv ta' penetrazzjoni tas-sistema, inklużi, iżda mhux limitati għal, skans tal-port, skans stealth, jew attività oħra li tiġbor informazzjoni.

(d) It-trasferiment ta' teknoloġija, software, jew materjali oħra bi ksur tal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli dwar l-esportazzjoni.

(e) Vjolazzjonijiet tal-Kontroll ta' l-Esportazzjoni (f) Uża s-Servizz bi ksur tal-liġi u r-regolament applikabbli, inkluża, iżda mhux limitata għal, reklamar, trasmissjoni, jew b'xi mod ieħor tagħmel disponibbli skemi Ponzi, skemi piramidi, tiċċarġja b'mod frodulenti karti ta' kreditu, software pirateriku, jew tagħmel offerti qarrieqa biex tbigħ jew tixtri prodotti, oġġetti, jew servizzi. (g) theddid li jitfa' l-użu;

(h) Distribuzzjoni ta' materjali pornografiċi lil minorenni; u

(i) Il-pornografija tat-tfal.

3.6. Eżempji ta' Użi Mhux aċċettabbli

Dawn li ġejjin huma eżempji rappreżentattivi u ma jinkludux lista komprensiva ta' użi mhux aċċettabbli:

(a) Operazzjonijiet ta' frekwenza għolja, bħal trasferimenti kbar ta' fajls u qsim ta 'midja ma' programmi peer-to-peer (i.e.torrents)

(b) Diskors jew materjali oxxeni jew indiċenti

(ċ) Lingwa malafamanti jew abbużiva

(d) Meta tuża s-Servizz biex tittrasmetti, tibgħat, ittella, jew b'xi mod ieħor tagħmel disponibbli materjal jew lingwa diffamatorji, ta' fastidju, li jabbużaw, jew li thedded li tinkoraġġixxi ħsara fil-ġisem, qerda ta' propjetà jew fastidju ieħor.

(e) Tiffaċilita ksur ta' dawn it-Termini ta' Użu u l-Hacking

(f) Tqassim ta' viruses ta' l-Internet, virus Trojani, jew attivitajiet distruttivi oħra

(g) Tqassam ta' informazzjoni rigward il-ħolqien u l-bgħit ta' viruses ta' l-Internet, virus, virus Trojani, għargħar ta' pinging, black mail jew attakki ta' ċaħda ta' servizz.

(h) Ukoll, attivitajiet li jfixklu l-użu ta’ jew jinterferixxu mal-abbiltà ta' oħrajn li jużaw b'mod effettiv l-għoqda jew kwalunkwe netwerk, sistema, servizz jew tagħmir konness.

(i) Ir-reklamar, it-trasmissjoni, jew b'xi mod ieħor jagħmlu disponibbli kwalunkwe prodott, prodott jew servizz tas-softwer maħsub biex jikser dawn it-Termini ta' Użu, li jinkludi l-iffaċilitar tal-mezzi għall-ispam, il-bidu ta' pinging, għargħar, bombi bil-posta, ċaħda Attakki ta' servizzi, u piraterija ta' softwer.

(j) Il-bejgħ, it-trasferiment, jew il-kiri tas-Servizz lil klijenti, klijenti jew partijiet terzi oħra, jew direttament jew bħala parti minn servizz jew prodott maħluq għall-bejgħ mill-ġdid.

(k) Tfittxija ta' informazzjoni dwar passwords jew data li jappartjenu lil utent ieħor.

(l) Tagħmel kopji mhux awtorizzati ta' software proprjetarju, jew toffri kopji mhux awtorizzati ta' software proprjetarju lil oħrajn.

(m) Jinterċetta jew jeżamina l-kontenut ta' messaġġi, fajls jew komunikazzjonijiet fi tranżitu fuq netwerk ta' dejta.  

3.7. L-MPT tirriżerva d-dritt li timblokka, tillimita jew tirrestrinġi kontenut li jista' jweġġa' s-sensibilità ta' l-UTENTI, pereżempju, iżda mhux limitat għal:

(a) Pornografija

(b) Vjolenza

(ċ) Drogi

(d) Ir-razziżmu u l-ksenofobija

 

3.8. L-Utent jirrikonoxxi u jaċċetta li t-traffiku tan-netwerk tas-Servizz jista' jkun soġġett għal monitoraġġ mill-MPT għal finijiet rigward:

(a) L-użu korrett tas-Servizz u ż-żamma tal-prestazzjonijiet tan-netwerk f'livell adegwat;

(b) Żomm is-Servizzi tagħna siguri u tevita l-frodi;

(c) Tivverifika l-konformità mat-termini u kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tas-Servizz tagħna;

(d) Ipprovdi partijiet terzi b'informazzjoni statistika dwar l-utenti tagħna (iżda dawk il-partijiet terzi ma jkunu jistgħu jidentifikaw l-ebda utent individwali minn dik l-informazzjoni);

(e) Ibgħat komunikazzjonijiet kummerċjali ta' prodotti u servizzi, fejn int tkun qablet speċifikament ma' dan (tista' tirrifjuta komunikazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni kull darba li tuża s-Servizz tagħna).

4. Ċaħda ta' kontenut

4.1. L-MPT ma tikkontrollax u lanqas ma hija responsabbli bl-ebda mod, data jew kontenut li taċċessa jew tirċievi permezz tas-Servizz. L-Internet fih materjali mhux editjati, li wħud minnhom jistgħu jiġu espliċiti sesswalment jew offensivi. Billi l-MPT tuża sforzi biex tillimita dak il-kontenut MPT m'għandha l-ebda kontroll fuqha u ma taċċetta l-ebda responsabbiltà għal materjali bħal dawn.

 

4.2. MPT mhuwiex pubblikatur ta' kontenut ta' partijiet terzi li jista' jiġi aċċessat permezz tas-Servizz u mhuwiex responsabbli għal xi opinjonijiet, pariri, dikjarazzjonijiet, servizzi jew informazzjoni oħra pprovduta minn partijiet terzi u aċċessibbli permezz tas-Servizz. Inti responsabbli biex tevalwa dak il-kontenut.

 

4.3. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tevalwa l-valur u l-integrità tal-oġġetti u s-servizzi offruti minn partijiet terzi aċċessibbli permezz tas-servizz. L-MPT ma tkunx parti jew bl-ebda mod ma tkun responsabbli għal kwalunkwe transazzjoni li tikkonċerna oġġetti u servizzi ta' partijiet terzi. Inti responsabbli għall-kunsensi kollha, royalties u ħlasijiet relatati ma' bejjiegħa ta' partijiet terzi li s-siti, prodotti jew servizzi li taċċessa, tixtri jew tuża permezz tas-Servizz.

 

4.4. MPT ma jiggarantixxix l-eżattezza, il-kompletezza jew l-utilità ta' informazzjoni li tinkiseb permezz tas-Servizz.

 

4.5. Jekk tagħżel li tuża s-Servizz biex taċċessa siti web jew kontenut ipprovdut minn partijiet terzi jew tixtri prodotti minn partijiet terzi, allura l-informazzjoni personali tiegħek tista' tkun disponibbli għall-fornitur ta' parti terza. Il-mod kif partijiet terzi jimmaniġġjaw u jużaw l-informazzjoni personali tiegħek relatata mal-użu tas-servizzi tagħhom hija rregolata mill-polza tagħhom u l-MPT ma għandha l-ebda responsabbiltà għall-poloz tagħhom jew il-konformità ta' partijiet terzi magħhom.

 

4.6. MPT qed jipprovdi dan is-Servizz lill-klijenti mingħajr ħlas u huwa maħsub biex jappoġġja attivitajiet ġenerali ta' browsing fuq il-web. Minħabba l-wisa' tal-banda limitata u biex tkun żgurata esperjenza konsistenti għall-klijenti kollha, il-Wi-Fi tagħna ma jappoġġjax azzjonijiet ta' wisa' għoli bħal streaming tal-mużika, streaming tal-vidjo jew it-tniżżil ta' fajls kbar.

5. Użu Ġust

5.1. Biex niżguraw il-provvista ta' kwalità ta' Servizz lill-klijenti kollha tagħna u biex niżguraw li l-imġieba ta' uħud ma tiżvantaġġjax il-maġġoranza tal-klijenti tagħna, inti taqbel li timxi ma' kwalunkwe polza ta' użu ġust li nistgħu napplikaw.

6. Sigurtà

6.1. Inti responsabbli għall-attivitajiet kollha li jseħħu taħt l-aċċettazzjoni tiegħek. Kwalunkwe ksur ta' sigurtà għandu jkun mgħarraf lilna immedjatament. Għandna d-dritt li nneħħu n-navigazzjoni tiegħek fi kwalunkwe ħin jekk fl-opinjoni tagħna inti naqsu milli tikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet.  


7. Politika tal-Privatezza

7.1. Id-dejta personali sottomessa minnek fil-proċess ta’ reġistrazzjoni u ċerta informazzjoni oħra dwarek hija soġġetta għall-Politika ta’ Privatezza tagħna.

7.2. L-informazzjoni dwar l-użu tas-Servizz tista' tinqasam ma' Transport Malta, l-Awtorità għat-Trasport f'Malta, għal għanijiet statistiċi biss.


8. Ċaħda ta' Garanziji

8.1. Is-servizz huwa pprovdut fuq bażi "kif inhu" u mingħajr garanziji ta' ebda tip, espressa jew impliċita, inklużi, iżda mhux limitati għal, garanziji ta' titolu, kummerċjabilità, nuqqas ta' ksur, jew idoneità għal skop partikolari li huma espressament iddikjarati. Inti tassumi r-responsabbiltà u r-riskji kollha għall-użu tas-servizz. MPT ma tawtorizza lil ħadd biex jagħmel garanzija ta' kull xorta f'isimna u m'għandekx toqgħod fuq dik id-dikjarazzjoni. La aħna u lanqas l-uffiċjali tagħna, diretturi, impjegati, maniġers, aġenti, negozjanti, fornituri, ġenituri, sussidjarji jew affiljati jiggarantixxu li l-informazzjoni, prodotti, proċessi, u/jew servizzi disponibbli permezz tas-servizz se jkunu bla interruzzjoni, dejjem disponibbli, eżatti, kompluti, utli, funzjonali jew ħielsa mill-iżbalji.


9. Limitazzjoni tar-Responsabbiltà

9.1. Anki jekk l-MPT tkun ġiet avżata dwar il-possibbiltà ta' danni, aħna ma nkunux responsabbli lilek jew lil xi parti terza għal xi ħsarat li jirriżultaw mill-użu tas-servizz, inkluż mingħajr limitazzjoni: danni eżemplari, inċidentali, speċjali jew konsegwenzjali, telf ta' privatezza jew danni tas-sigurtà; korrimenti personali jew danni għall-proprjetà; jew kwalunkwe ħsara li tkun ġejja minn interruzzjoni jew nuqqas ta' servizz, profitti mitlufa, telf ta' negozju, telf ta' data, telf minħabba aċċess mhux awtorizzat jew minħabba viruses jew komponenti oħra ta' ħsara, spiża ta' prodotti u servizzi ta' sostituzzjoni, l-inkapaċità li tuża s-servizz, il-kontenut ta' kwalunkwe trasmissjoni ta' dejta, komunikazzjoni jew messaġġ trażmessa jew riċevuta mill-apparat tiegħek, aċċess għall-web dinjija, l-interċettazzjoni jew telf ta' kwalunkwe data jew trasmissjoni, jew telf li jirriżulta minn kwalunkwe merkanzija jew servizzi mixtrija jew messaġġi jew dejta riċevuta jew tranżazzjonijiet li jsiru permezz tas-servizz.


10. Eżenzjoni mill-Azzjoni Klassi

10.1. Sew jekk fil-qorti, qorti ta' talbiet żgħar, jew arbitraġġ, int u aħna nistgħu nressqu talbiet kontra xulxin f'kapaċità individwali u mhux bħala rappreżentant tal-klassi jew membru tal-klassi fi azzjoni ta' klassi jew rappreżentant.

11. Tmiem

11.1. Nistgħu nikkanċellaw dan il-ftehim immedjatament jekk tkisser kundizzjoni importanti ta' dan il-ftehim jew numru ta' kundizzjonijiet inqas importanti kif determinat mill-MPT.

12. Ġenerali

12.1. Inti taqbel li tikkumpensa magħna kontra kwalunkwe pretensjoni, talbiet, azzjonijiet passivi, spejjeż jew danni li jirriżultaw mill-użu tiegħek tas-Servizz inkluż kwalunkwe materjal li taċċessa jew tagħmel disponibbli billi tuża s-Servizz, jew ksur tal-ftehim, inkluż iżda mhux limitat għall-użu tas-Servizz minnek (jew permess minnek) li jinvolvi materjal jew attivitajiet offensivi jew illegali li jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tal-awtur. Barra minn hekk inti taqbel li tħallas il-ħlasijiet legali raġonevoli tagħna u spejjeż tal-esperti li jirriżultaw minn kwalunkwe azzjoni jew pretensjoni hawn taħt. 12.2. Jekk taf b'xi użu mhux awtorizzat jew qarrieqi tas-Servizz, għandek tinnotifikah minnufih.

12.3. Inti ma tistax tittrasferixxi jew tipprova tittrasferixxi xi drittijiet u responsabbiltajiet tiegħek taħt dan il-ftehim mingħajr il-kunsens tagħna. Nistgħu nittrasferixxu d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tagħna lil kwalunkwe parti terza mingħajr il-permess tiegħek.

12.4. Il-liġijiet applikabbli għall-interpretazzjoni ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet għandhom ikunu l-liġijiet ta' Malta.

12.5. Dan il-ftehim ma għandu jagħti l-ebda benefiċċju lil parti terza

12.6. Jekk kwalunkwe dispożizzjoni ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet għandha tkun illegali, bla effett, jew għal kwalunkwe raġuni ma tistax tiġi infurzata, allura dik id-dispożizzjoni għandha titqies li tista' tinqata' minn dan il-ftehim u m'għandhiex taffettwa l-validità u l-infurzar ta' kwalunkwe disposizzjoni li jifdal.

12.7. Aħna nirriżervaw id-dritt li temenda dawn it-termini u kundizzjonijiet f'kull ħin.

Mur lura għal bidu   

28. Service Use Tallinja Bike

Definizzjonijiet

F'dawn it-Termini u Kundizzjonijiet:

Bike - Bike (Rota) hija l-vettura li qed tiġi offruta għall-kera minn Tallinja Bike bi ħlas;

Utent - Huwa l-individwu li jikri r-Rota;

MTPC - MPT Commercial Limited huwa l-operatur tas-servizz ta' kiri ta' Bike;

Karta Personalizzata Tallinja (Tallinja Card)- Karta tal-ivvjaġġar li ġġib ir-ritratt u l-isem tad-detentur li tintuża biex tivvjaġġa fuq il-karozzi tal-linja operati minn Malta Public Transport Services (Operations) Limited.

MPT - Malta Public Transport Services (Operations) Limited hija l-operatur tas-servizz tat-trasport pubbliku f’Malta u Għawdex.

Kreditu għall-Ivvjaġġar - Kreditu mgħobbi fuq Karta Tallinja permezz ta’ Topping Up u li huwa meħtieġ għall-ivvjaġġar fuq il-karozzi tal-linja operati minn Malta Public Transport Service (Operations) Limited.

Karta Mhux Personalizzata - Karta tal-Ivjaġġar li hija disponibbli għax-xiri fuq il-bank għal użu immedjat fuq waħda mill-karozzi tal-linja operati minn Malta Public Transport Services (Operations) Limited. Għall-iskop tas-Servizz Tallinja Bike, il-Karti Mhux Personalizzati fl-ambitu ta ’dawn it-Termini u Kundizzjonijiet jinkludu l-Explore Card tal-Adulti, u l-Explore Plus Card. L-Esplora Karta tat-Tfal u t-12-il Jum tal-Vjaġġi Uniku tal-Karta ma jaqgħux fl-ambitu ta’ dawn it-Termini u Kundizzjonijiet.

1. Kiri Ġenerali u Utent ta' Tallinja Bike Service

L-MPTC jaqbel espressament li jikri, u l-Utent jaċċetta espressament li jieħu, il-kiri tal-Bike suġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet stipulati hawnhekk. L-MPTC u l-Utent huma l-uniċi partijiet għal dan il-Ftehim. L-Utent huwa l-uniku kerrej u huwa uniku responsabbli għall-konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet kollha li jinsabu hawnhekk.

L-Utent jiċċertifika li huwa/hija familjari ma' l-użu tal-Bike, u huwa raġonevolment kompetenti u fiżikament tajjeb biex isuq ir-Rota. Billi jagħżel li jsuq rota, l-Utent jassumi r-responsabbiltajiet u r-riskji kollha għal kwalunkwe ferita jew kundizzjoni medika.

L-Utent jaqbel li t-Tallinja Bike u kwalunkwe tagħmir marbut magħha, f'kull ħin, jibqgħu l-proprjetà esklussiva ta' MPTC. L-utent ma jagħmel l-ebda modifika fir-Rota fl-ebda ħin.

L-Utent jaqbel u jirrikonoxxi li l-Bikes huma disponibbli 24 siegħa kuljum, 7 ijiem/ġimgħa, 365 jum fis-sena, ħlief fil-każ ta' avvenimenti deskritti fit-taqsima 4.6. Il-bikes għandhom jinkrew fil-limiti massimi taż-żmien tal-kiri stabbiliti hawn taħt. Bikes huma limitati u d-disponibbiltà ta' Bike f'kull Stazzjon qatt ma hija garantita.

L-Utent jaqbel li juża, jopera u/jew isuq ir-Rota fil-Belt Valletta u fiż-żona immedjatament barra l-Bieb tal-Belt inkluż il-Valletta Bus Terminus, il-Pjazza Tritoni u Il-Biskuttin. L-Utent, taħt l-ebda ċirkostanza, ma jneħħi r-Rota mill-Belt Valletta li tinkludi l-Valletta Bus Terminus.

L-Utent jaqbel li jsegwi l-liġijiet kollha dwar l-użu, l-irkib u/jew it-tħaddim tar-Rota, inklużi l-liġijiet, ir-regoli u r-regolamenti kollha tal-Istat Malti dwar ir-roti.

L-Utent jaqbel li hu/hi ma jużax ir-rota għat-tiġrijiet, irkib bir-rota tal-muntanji, stunt jew irkib tat-turk. L-Utent jaqbel li hu/hi mhux se jopera u/jew juża r-Rota fuq toroq mhux asfaltati, permezz tal-ilma, jew fi kwalunkwe post li huwa pprojbit, illegali u/jew inkonvenjent għal oħrajn. L-Utent jaqbel li hu/hi mhux se jikri jew isellef ir-Rota lil terza persuna la b'xejn jew b'kumpens, u lanqas jużaha bi ksur ta' kwalunkwe liġi, ordinanza jew regolament.
L-Utent għandu jirraporta kwalunkwe inċident, ħabta, ħsara, korriment personali, serq jew telf tal-Bike lil MPT Commercial Ltd immedjatament jew malajr kemm jista' jkun. Jekk l-inċident jinvolvi ħabta, korriment personali, ħsara fil-proprjetà, u/jew serq tar-rota, l-Utent għandu jirreġistra fl-eqreb Għassa tal-Pulizija fi żmien 24 siegħa. L-Utent jaqbel li huwa/hija responsabbli għal kull użu ħażin, konsegwenzi, talbiet, kawżi ta' azzjoni, telf, passiv, danni, korrimenti, spejjeż, pieni, drittijiet legali, sentenzi, kawżi jew ħlasijiet ta' kull tip jew kull natura relatata ma’ Bike (Rota) misruqa jew mitlufa. L-Utent jaqbel li jirritorna l-Bike lil MPTC fil-waħda mill-Istazzjonijiet tal-Bike mħaddma minn Tallinja Bike. Ir-Rota għandha tintbagħat lura fl-istess kundizzjoni bħal meta kienet mikrija. L-Utent ma jkunx responsabbli għal użu normali. L-Utent jaqbel li jiżgura li r-Rota ma titħalliex qatt mingħajr sorveljanza meta ma tkunx imwaħħla sew fi Stazzjon. MPTC ma tkun responsabbli għal ebda Bike mitlufa, misruqa, meqruda u/jew bil-ħsara taħt l-ebda ċirkostanza. L-Utent jaqbel li d-depożitu tiegħu/tagħha jiġi akkużat għall-qerda jew it-telf ta' Bike u għal kwalunkwe ħsara. L-Utent għandu jirrapporta kwalunkwe ħsara.


Jekk l-Utent jonqos milli josserva xi obbligu tiegħu hawn taħt, inkella jikser it-Termini jew mingħajr preġudizzju għal xi dritt ieħor tal-MPTC għandu jkun intitolat li jtemm dan il-ftehim u jimblokka l-utent minn aktar kiri u użu. Jekk kwalunkwe dispożizzjoni ta' dawn it-Termini u Kundizzjonijiet għandha tkun illegali, bla effett, jew għal kwalunkwe raġuni li ma tistax tiġi infurzata, allura dik id-dispożizzjoni għandha titqies li tista' tinqata' minn dan il-ftehim u m'għandhiex taffettwa l-validità u l-infurzar ta' kwalunkwe disposizzjoni li jifdal.

Aħna nirriżervaw id-dritt li temenda dawn it-termini u kundizzjonijiet f'kull ħin.


2. Ħlas u Drittijiet

Biex tuża s-servizz tar-rota Tallinja, l-Utent l-ewwel irid joħloq kont tal-Bike Tallinja. L-utent jista' wkoll jgħaqqad kont online eżistenti ta' Tallinja miżmum ma' Malta Public Transport Services (Operations Limited). L-Utent jinteraġixxi mas-sistema permezz tal-iskrin totem installat fl-Istazzjon tal-Bike Tallinja. L-informazzjoni personali tkun meħtieġa biex twaqqaf il-kont, din l-informazzjoni mhix ser tixxerred jew tintuża għal kwalunkwe skop ieħor ħlief għal dak tar-reġistrazzjoni. Id-dejta se tinqasam ma' Malta Public Transport Services (Operations) Limited bl-iskop li tipprovdi s-servizz Tallinja Bike. L-Utent ser ikollu wkoll ikollu d-dettalji tal-karta ta' kreditu/debitu tiegħu. Dawk li m'għandhomx Karta Tallinja personalizzata (Tallinja Card) huma meħtieġa jidħlu fid-dettalji tal-karta ta' kreditu/debitu tagħhom għall-iskop tal-kontijiet għas-servizz. Utenti li għandhom fil-pussess tagħhom karta tal-Tallinja personalizzata (Tallinja Card) u għandhom biżżejjed Kreditu tal-Ivjaġġar fil-kont ta' Tallinja tagħhom, xorta se jkollhom bżonn iddaħħlu d-dettalji tal-karta ta' kreditu/debitu tagħhom għall-identifikazzjoni korretta tad-detentur tal-karta ta' kreditu/debitu. L-Utent jista' jagħżel li jħallas għas-servizz tal-Bike Tallinja billi juża l-Kreditu tal-Ivjaġġar mgħobbi fit-Tallinja Personalizzata tal-Utent. L-MPTC ma għandu jaħżen fl-ebda mument id-dettalji tal-karta ta' kreditu/debitu tal-utent, dawk id-dettalji jinħażnu b'mod sikur minn Deloitte Digital bħala l-fornitur tal-portal tal-ħlas tagħna.

Wara l-għoti tad-dejta personali kollha rilevanti, l-MPTC għandu d-dritt li jaċċetta jew jirrifjuta l-applikazzjoni.

Ħlasijiet ta' Kiri ta' Rota għal Utenti ta' "Ħlas għal Użu" huma: €3 għal vjaġġi bejn 0-30 minuta; €1 għal vjaġġi bejn 30-60 minuta u; €2 għal vjaġġi aktar minn 60 minuta. "Utenti ta' Ħlas għal Użu" li għandhom Karta Mhux Personalizzata jistgħu jibbenefikaw minn servizz skontat wara li tmissu il-karta fuq l-iskrin tat-totem. Jekk tiġi ppreżentata l-Karta Mhux Personalizzata, l-ewwel żewġ vjaġġi bejn 0-30 minuta jkunu bla ħlas, vjaġġi addizzjonali bejn 0-30 minuta imbagħad jitħallsu għal €2.00. Għal vjaġġi bejn 30 - 60 minuta u għal vjaġġi ta' aktar minn 60 minuta, japplikaw il-ħlasijiet standard għal “Hallas ma l- Użu”

L-Imposti għall-Kiri tar-Rota għad-detenturi tal-karta Personalizzati ta' Tallinja huma 0.75ċ għal vjaġġi bejn 0 - 30 minuta; €1.00 għal vjaġġi bejn 30 - 60 minuta u; €2.00 għal vjaġġi aktar minn 60 minuta.


2.1 Ħin massimu ta' kiri u Imposti

Il-ħin massimu tal-kiri huwa ta' 24 siegħa. L-Utent jaqbel li l-Utent jirritorna l-Bike (Rota) lil stazzjon magħżul fi żmien 24 siegħa minn meta beda l-kiri tal-Bike. L-utent jista’ mbagħad jikri mill-ġdid, madankollu jekk ir-Rota ma tingħatax lura fi żmien 24 siegħa mill-perjodu tal-kiri Malta Public Transport se tirraporta r-rota bħala misruqa u tipproċedi bil-ħlas tad-depożitu kif xieraq. L-Utent irid idaħħal numru ta' karta ta' kreditu/debitu validu u data ta' skadenza qabel ma jikri Bike (Rota). Se jkun hemm stiva temporanja ta' fondi fuq il-karta ta' kreditu ta' l-Utent għal kull vjaġġ li jittieħed. L-Utent jirrappreżenta u jiggarantixxi lil Malta Public Transport li l-Utent huwa awtorizzat li juża kwalunkwe karta li l-Utent jipprovdi lil Malta Public Transport. L-Utent jawtorizza Malta Public Transport biex jitlob il-ħlas tal-biljett għad-drittijiet kollha li jsiru mill-Utent. Jekk l-Utent jikkontesta kwalunkwe ħlas fuq il-kont ta' karta ta' kreditu jew debitu, allura l-Utent għandu jikkuntattja lil Malta Public Transport fi żmien 10 ijiem ta' xogħol minn meta jiġi ċċarġjat il-karta ta' kreditu jew debitu tal-Utent, jipprovdi lil Malta Public Transport kull informazzjoni dwar il-vjaġġ li hija meħtieġa biex tidentifika l-ħlas ikkontestat, bħad-data tal-vjaġġ u l-ħin approssimattiv tal-bidu u t-tmiem. L-utent jaqbel li jinforma minnufih lil Malta Public Transport bil-bidliet kollha relatati mal-biljett.

3. Termini ta' Użu Addizzjonali

Kontroll tas-Sigurtà. Qabel kull użu ta' Bike, l-Utent għandu jwettaq spezzjoni bażika tas-sigurtà tal-vettura, li tinkludi l-ispezzjoni li ġej:

(i) pressjoni xierqa tat-tajer;

(ii) is-sewwa tar-roti;

(iii) tħaddim sikur tal-brejkijiet u tad-dwal kollha; (iv) twaħħil xieraq tas-sedil, pedali, u basket;

(v) kondizzjoni tajba tal-qafas; u

(vi) kwalunkwe sinjal ta' ħsara, użu mhux tas-soltu jew eċċessiv, jew problema oħra mekkanika jew ħtieġa ta' manutenzjoni. L-Utent jaqbel li ma jsuqx ir-Rota jekk hemm xi kwistjonijiet notevoli, u li jinnotifika immedjatament is-servizz tal-konsumatur.  


Jekk Bike ma tiġix mibgħuta lura fi żmien 24 siegħa konsekuttiva, allura r-Rota titqies mitlufa jew misruqa, il-karta ta' kreditu/debitu ta' l-Utent tista' tiġi ċċarġjata miżata ekwivalenti għal kera ta' jum sħiħ għal kull jum sakemm ir-Ritorn jiġi rritornat, u rapport tal-pulizija jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet lokali. Id-data ġġenerata mill-kompjuter tas-Servizz hija evidenza konklużiva tal-perjodu ta' l-użu ta' Bike minn Utent. L-utent għandu jirrapporta l-għibien jew is-serq tal-Bike immedjatament jew malajr kemm jista' jkun. L-Utent għandu jirrapporta l-għajbien jew is-serq lill-MPTC fi żmien 24 siegħa. L-MPTC se tikkunsidra rappurtar f'waqtu ta' Bike misruqa jew mitlufa meta tevalwa kwalunkwe spiża marbuta mar-responsabbiltà tal-Utent għar-Rota. L-MPTC jirrakkomanda li l-Utenti kollha jilbsu elmu imdaħħal, imwaħħal u mwaħħal sewwa skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur. L-Utent jista’ jixtri elmu mill-Uffiċċju tal-Bejgħ ta’ Malta Public Transport li jinsab fil-Valletta Bus Terminus għall-ispiża ta’ €30. L-Utent jaqbel li l-ebda mill-MPTC u l-Partijiet Relatati tiegħu ma huma responsabbli għal kwalunkwe ħsara mġarrba mill-Utent waqt li jkun qed juża s-Servizz, kemm jekk l-Utent ikun liebes elmu fil-ħin tal-ħsara. L-Utent jista' jkollu bżonn jieħu miżuri jew prekawzjonijiet ta' sikurezza addizzjonali mhux indirizzati speċifikament f'dan il-Ftehim.


L-Utent jaqbel li l-MPTC ma jipprovdix jew iżomm postijiet biex isuqu Bikes. Toroq, passaġġi għar-roti u rotot għar-roti jistgħu jsiru perikolużi minħabba temp, traffiku jew perikli oħra. L-MPTC jagħmel kull sforz biex jipprovdi s-Servizz 365 ġurnata fis-sena, iżda ma jiggarantixxix li s-Servizz ikun disponibbli f'kull ħin, minħabba li avvenimenti ta' forza maġġuri jew ċirkostanzi oħra jistgħu jwaqqfu lil Malta Public Transport milli tipprovdi s-Servizz. L-aċċess għas-Servizz huwa kkundizzjonat ukoll fuq id-disponibbiltà ta' Bikes f'kull Stazzjon. L-MPTC ma jirrappreżentax jew jiġġustifika d-disponibbiltà ta' kwalunkwe Servizz jew id-disponibbiltà ta' kwalunkwe Bike f'kull Stazzjon. L-Utent jaqbel li l-MPTC jista' jitlob lill-Utent jirritorna Bike f'kull ħin.

Atti Projbiti

L-Utent ma għandux:

Jirkeb Bike (Rota) waqt li ġġorr kwalunkwe bagalja, backpack, borża, jew oġġett ieħor jekk itellef il-kapaċità tal-Utent li jħaddem Bike b'mod sikur.

Uża kwalunkwe telefon ċellulari, apparat ta' messaġġi, plejer tal-mużika li jinġarr, jew apparat ieħor li jista' jaljena lill-Utent milli jħaddem Bike b'mod sikur;

Ħaddem Bike waqt li tkun taħt l-influwenza ta' kwalunkwe alkoħol, drogi, kwalunkwe medikazzjoni jew sustanza oħra li tista' tfixkel il-kapaċità tal-Utent li jħaddem Bike b'mod sikur;

Irkib b' "idejn ħielsa" mobbli;

Itellax it-tieni persuna fuq ir-rota;

Qattar jew illokkja rota fi kwalunkwe post barra minn Stazzjon;

Tikser kwalunkwe liġi applikabbli, inklużi dawk għall-utenti tar-roti;

Armi l-mod jew ibiddel Bike b'xi mod. (Din ir-regola ma tapplikax għall-użu tal-karatteristika tal-aġġustament tal-għoli tas-sedil fuq Bikes);

Ħaddem Bike f'kundizzjonijiet ta 'temp perikoluż (maltempati bir-ragħad, xita eċċessiva, eċċ.) Li jagħmluha iktar perikoluża li tħaddem Bike. L-Utent huwa avżat biex jaġġusta l-imġieba ta 'rkib u l-ibbrejkjar tal-Utent skont il-kundizzjonijiet tat-temp;  

Ħalli oħrajn jużaw Bike li l-Utent neħħa minn stazzjon tar-Rota. L-Utent jifhem li meta l-Utent ineħħi r-rota minn stazzjon tar-rota, dan għandu jintuża biss mill-Utent;

Kunfidenzjalità tad-Dejta

Id-dejta personali mibgħuta minnek fil-proċess ta' reġistrazzjoni u ċerta informazzjoni oħra dwarek hija suġġetta għall-Polza ta' Privatezza tagħna, li hija disponibbli fuq din il-link

https://www.publictransport.com.mt/mt/privacy-policy;

L-Utent huwa obbligat li jinforma lill-MPTC minnufih b'kull bidla fl-informazzjoni personali tiegħu.

 

Mur lura għal bidu   

29. Skema tal-Gvern għall-Ivvjaġġar B’Xejn

1. Introduzzjoni

L- "Iskema ta' Vjaġġar B'xejn tal-Gvern" (l- "Iskema") hija inizjattiva mnedija mill-Gvern ta' Malta u hija waħda mill-miżuri tal-baġit tal-Gvern għall-2021. Permezz tal-Iskema dawk il-klijenti li għandhom 14-il sena matul l-2021, klijenti ta' bejn l-14 u l-20 matul l-2021, id-detenturi tal-Karta ta' l-Istudenti Tallinja (Tallinja Student Card) ta' 21 sena' l fuq, Detenturi tal-Karta tal-Konċessjoni Tallinja (Tallinja Concession Card) ta' 70 sena' l fuq, u dawk b'diżabilità tal-Konċessjoni Tallinja Card għandhom jibbenefikaw minn vjaġġ b'xejn fuq is-servizz tat-trasport pubbliku offrut minn Malta Public Transport matul l-2021. Il-klijenti se jiġu rimborżati għall-kreditu tal-ivvjaġġar użat fix-xahar ta' qabel. Kull individwu ma jistax jibbenefika minn aktar minn:

a. €312 f'rifużjonijiet ta' kreditu fil-każ ta' detenturi ta' kards ta' l-Istudenti u l-Adulti eliġibbli għal din l-iskema; (Tallinja Card & Tallinja Student Card) u

b. €105 fil-każ ta’ detenturi tal-kard tal-Konċessjoni eliġibbli għal din l-iskema. Il-Klijent ma jibqax eliġibbli għall-Iskema ladarba l-infiq totali tal-klijent individwali jilħaq €312, fil-każ tad-detenturi tal-kard tal-Istudenti u l-Adulti, u €105 fil-każ tad-detenturi tal-Karta tal-Konċessjoni, jew jagħlaq 21 fl-2021 sakemm il-klijent ma jkollux Karta tal-Istudenti Tallinja.


2. Eliġibbiltà

2.1. Id-detenturi ta' Karta Tallinja se jkunu eliġibbli għall-iskema:

a. Klijenti li għandhom 14, 15, 16, 17, 18 u 19-il sena.

b. Klijenti li ser jagħlqu l-14-il sena fl-2021 - L-eliġibbiltà tibda mill-14-il sena f'għeluqhom u għandha tkompli għal perjodu ta' 12-il xahar minn meta jagħlqu 14.

ċ. Klijenti li għandhom 20 sena - L-eliġibbiltà tintemm fil-21 sena fl-2021.

d. Klijenti li għandhom Karta ta' Studenti ta' Tallinja ta' 21 sena' l fuq.

e. Klijenti li għandhom 70 sena jew aktar.

f. Klijenti li huma detenturi ta' Karta ta' Diżabilità tal-UE bil-marka "MT" maħruġa mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD).

2.2. Klijenti eliġibbli għandhom ikunu fil-pussess ta’ waħda minn dawn il-karti tallinja personalizzati: Student, Adult, Għawdex jew Karta ta’ Konċessjoni biex jibbenefikaw mill-iskema. Għal raġunijiet ta' ċarezza, id-detenturi ta' karta mhux personalizzata (Esplor Card l-Adulti, Esplora Card t-Tfal u 12-il Jum Vjaġġi Uniku) u d-detenturi ta' biljett ta' flus ma jibbenefikawx mill-Iskema.

2.3. Il-benefiċjarji ta' l-Iskema jivvjaġġaw fis-servizz tat-trasport pubbliku b'xejn jekk ikollhom Karta ta' l-Istudenti Tallinja, jew dakinhar ta' l-14 ta' għeluq is-sena tagħhom (dawk li diġà għandhom 14 jibdew jibbenefikaw mill-1 ta' Jannar 2021) u jispiċċaw fl-20 < Sena tat-twelid, 364 jum fis-23.59.59 sigħat, jew jekk ikollhom Karta tal-Konċessjoni Tallinja u huma b'diżabilità jew 'il fuq minn 75 sena.

2.4. It-tipi kollha ta’ rotot jikkwalifikaw għall-Iskema inklużi rotot ta’ ġurnata, rotot bil-lejl u rotot speċjali imma jeskludu kull tip ta' servizz ieħor.

2.5. Klijenti ġodda, dawk li għadhom mhux fil-pussess ta' karta tallinja, għadhom jistgħu jibbenefikaw mill-Iskema iżda l-ewwel għandhom jirreġistraw għal karta tallinja ġdida billi jsegwu l-istess proċess bħal għar-reġistrazzjoni normali. Il-klijent il-ġdid huwa intitolat biss biex jivvjaġġa b’xejn ladarba jkollu l-pussess tal-karta tallinja l-ġdida. L-Allowance trid issir għall-konsenja tal-karta tallinja fil-każ ta' applikazzjonijiet għal karta tallinja ġdida minn detenturi ta' kard mhux tallinja. L-ebda rifużjonijiet fi flus jew kreditu ma jistgħu jiġu mitluba għall-perjodu bejn l-14-il jum tal-klijent u d-data tal-wasla tal-karta tallinja.

2.6. Reġistrazzjonijiet magħmula f'wieħed mill-Uffiċċji tal-Bejgħ se jattiraw il-ħlas standard ta' amministrazzjoni ta' €10.00. Għandhom japplikaw ukoll il-ħlas tal-pustaġġ, il-ħlas minimu u l-miżata standard tal-amministrazzjoni mar-reġistrazzjoni. It-tariffa standard ta' l-amministrazzjoni ta' €10 ma tiġix rimborżata skond il-klawsola 4.1 hawn taħt.

3. Applikazzjoni għal Skema

3.1. Il-klijenti eliġibbli li għandhom fil-pussess tagħhom karta tallinja awtomatikament jibdew jibbenefikaw mill-Iskema jekk ikollhom: diġà għandhom Student Tallinja Card; jew b'effett mill-14-il jum ta' għeluq tagħhom; jew mill-1 ta' Jannar 2021 jekk għandhom diġà 14-il sena iżda għandhom inqas minn 21 sena (sakemm ma għandhomx karta tallinja ta' Student); jew b'effett mill-75 anniversarju tagħhom; jew mill-1 ta' Jannar 2020 jekk hemm detenturi tal-Karta tal-UE b'Diżabilità bil-marka "MT" maħruġa mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (CRPD). L-għeluq ta’ snin li se jiġi applikat huwa dak fid-database ta’ Malta Public Transport li ġie sottomess mill-klijent fuq applikazzjoni għall-karta tallinja. 

4. Rimbors tal-kreditu kkunsmat waqt l-ivvjaġġar

4.1.Il-miżata ta' reġistrazzjoni ta' €15 mħallsa mill-klijenti li fl-2021 talbu karta tallinja għall-ewwel darba, ma jiġux rimborżati.

4.2. Il-konsumatur jingħata lura l-kreditu kkunsmat matul ix-xahar ta' qabel. Il-kreditu kkunsmat se jiġi rimborżat fuq il-karta tal-klijent fl-ewwel 7 ijiem kalendarji tax-xahar ta' wara.

4.3. Fir-rigward tal-ewwel rifużjoni bħal din fil-każ li l-klijent ikun qed jagħlaq 14 jew 70 fl-2021, il-karta tal-klijent se tingħata lura l-infiq minn għeluq sninu sal-aħħar jum tax-xahar. Fil-każ ta' dawk li għandhom 14-il sena, dan ikompli sal-20 sena tat-twelid, 364 jum fis-23.59.59 siegħa.

4.4. Fir-rigward ta' l-aħħar rifużjoni bħal din ta' l-Iskema fil-każ ta' tfal ta' 20 sena, il-karta tal-klijent għandha tingħata lura l-kreditu mill-bidu tax-xahar sal-20 sena tat-twelid, 364 jum fis-23.59.59 siegħa, li ir-rifużjoni għandha ssir sa l-ewwel 7 ijiem tax-xahar ta' wara.

4.5. Il-klijent ser jiġi rimborżat biss għal vjaġġi taxxabbli. Trasferimenti jew vjaġġi magħmula waqt il-limitu u vjaġġi oħra b'xejn ma jiġux rimborżati.

4.6. Il-klijent huwa responsabbli biex jiżgura li l-karta jkollha fondi biżżejjed biex tivvjaġġa.


5. Skadenza

5.1. L-Iskema awtomatikament tintemm fil-jum qabel il-klijent jagħlaq 21 sena sakemm ma jintemmx qabel iż-żmien kif spjegat fil-Klawsola 5.3. hawn taħt.

5.2. Wara l-iskadenza tal-Iskema, kwalunkwe vjaġġ magħmul mill-klijent ser jiġi ċċarġjat skont it-termini u l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tal-karta tallinja.

5.3. L-Iskema tista' tintemm qabel iż-żmien f'wieħed mill-każijiet li ġejjin:

a. Il-klijent jonfoq €312 fil-każ tad-detenturi tal-kard tal-Istudenti u l-Adulti, jew €105 fil-każ tad-detenturi tal-kards tal-Konċessjoni.

b. Il-klijent huwa meqjus li qed jagħmel tranżazzjonijiet frodulenti bil-karta tallinja tiegħu/tagħha.


6. Rifużjonijiet oħra

6.1. Il-klijent jista' jitlob rifużjoni jekk il-karta tallinja tiżviluppa ħsara li jimpedixxi lill-klijent milli jibbenefika mill-Iskema u, bħala riżultat, il-klijent irid jixtri biljetti ta' flus fuq ix-xarabank. Biljetti bħal dawn għandhom jiġu rimborżati bis-sħiħ wara s-sostituzzjoni bla ħlas tal-karta tallinja difettuża. Ir-rifużjonijiet jiġu kkreditati lill-karta tallinja tal-klijent. L-ebda rifużjonijiet fi flus. F'dawn il-każijiet, l-ebda kumpens ieħor ma jingħata.

6.2. Il-klijent ma jistax jitlob rifużjoni għal kwalunkwe biljett ta' flus mixtri fil-każijiet li ġejjin: 1. Jekk il-karta tallinja tiżviluppa difett minħabba li l-użu ħażin tal-karta tintilef jew il-karta tkun misruqa jew il-karta tkun laħqet it-tip tagħha u l-karta ma ġietx aġġornata jew il-klijent ikun inkella ma tħallix jibbenefika mill-Iskema .

2. Jekk il-klijent huwa detentur ta' Tallinja Card Student li għandu attiv ta' €55 Student Pass fil-ħin tal-applikazzjoni għall-Iskema U l-klijent ma jibqax eliġibbli għal karta ta' student wara li jiskadi l-Iskema, il-klijent huwa m'għandux dritt għal rifużjoni fuq bażi pro-rata bbażata fuq in-numru ta' jiem li fadal sa kemm jiskadi l-Pass tal-Istudenti.

3. Jekk klijent huwa detentur ta' karta tallinja ta' Student li għandha attiva ta' €55 Pass tal-Istudenti, il-bilanċ tal-ġurnata li fadal sa l-iskadenza tal-pass jintilef u ma jiġix rifuż.

4. Jekk l-Iskema tintemm qabel iż-żmien. Sabiex tapplika għal rifużjoni, il-biljett tal-flus mixtri fuq ix-xarabank għandu jew jitħalla f'wieħed mill-Uffiċċji tal-Bejgħ tagħna f'Victus Terminus, Buġibba Terminus, Malta International Airport Arrivals Hall, Valletta Terminus jew Sliema Ferries Sales Office jew inkella mibgħut lil:

Customer Care Dept.

Malta Public Transport Services (Operations) Ltd.,

Mdina Road,

Qormi

Mur lura għal bidu   

30. Tallinja On Demand

Definizzjonijiet

1. Kuritur - Kuritur huwa żona li tkun bejn żewġ lokalitajiet li fihom jopera s-servizz Tallinja On Demand. Din il-qasam se tinkludi numru ta' Bus Stops li minnhom jopera s-servizz Tallinja On Demand. L-istess bħar-rotot TD, Tallinja On Demand mhux se jopera mill-Armi tax-Xarabank kollha installati fiż-żona.

2. Klijent - L-individwu jagħmel użu mis-servizz Tallinja On Demand u l-app smartphone Tallinja.

3. Malta Public Transport, il-Kumpanija - Malta Public Transport Services (Operations) Limited.

4. Ibbukkjar - Ir-riserva ta' vjaġġ Tallinja On Demand.

5. Vjaġġ - Il-vjaġġ minn Stop Bus għal ieħor Bus Stop bl-użu tas-servizz Tallinja On Demand.

6. Aqbad - L-att li jippermetti lill-Klijent jitla' fuq vettura li tifforma parti mis-servizz Tallinja On Demand.

7. Drop Off - L-att li jippermetti lill-Klijent li jiżbarka minn vettura li tifforma parti mis-servizz Tallinja On Demand.

8. Sedil - Siġġu fuq waħda mill-karozzi tal-linja tas-servizz Tallinja On Demand.

9. Xarabank - vettura tat-trasport pubbliku mħaddma minn Malta Public Transport


Introduzzjoni

1. Il-Klijenti li jużaw is-servizz Tallinja On Demand qed jaċċettaw dawn it-Termini u Kundizzjonijiet fl-intier tagħhom. Jekk il-Klijent ma jaqbilx ma' xi waħda minn dawn it-Termini u Kundizzjonijiet, il-Klijent ma għandux juża s-Servizz.

2. L-użu tas-servizz Tallinja On Demand huwa soġġett ukoll għall-Kondizzjonijiet ta' Ġarr murija ġewwa l-vetturi Tallinja On Demand u t-Termini u Kundizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Karta Tallinja.

3. Malta Public Transport tirriżerva d-dritt li tbiddel dawn it-termini u kondizzjonijiet minn żmien għal żmien mingħajr avviż minn qabel. Il-Klijent huwa obbligat li jaqra dawn it-termini u kundizzjonijiet qabel ma juża s-servizz Tallinja On Demand.

Servizz

1. Tallinja On Demand huwa servizz ta’ trasport pubbliku skedat mħaddem minn Malta Public Transport li jippermetti lill-Klijenti biex jibbukkjaw vjaġġ tul Kuritur. Ix-xarabanks li joperaw fuq is-servizzi Tallinja On Demand se jkunu speċifikament identifikati bħala tali u għandhom Jtellgħu u jniżżlu passiġġieri differenti fuq waqfiet differenti ta' xarabanks matul il-Kuritur. Għalhekk is-servizz mhuwiex esklussiv għal kwalunkwe passiġġier.

2. Is-servizz Tallinja On Demand se jopera mit-Tnejn sal-Ħadd bejn il-5.30am u l-10.30pm.

3. Il-klijenti jistgħu jagħżlu li jinġabru u jitħallew f'kull waqfa tax-xarabank li hija magħżula bħala stop bus Tallinja On Demand ġewwa l-Kuritur, f'data speċifika, u fi ħdan medda ta' żmien speċifika. Dan jista' jsir bl-użu tal-app smartphone Tallinja, jew billi ċċempel iċ-ċentru tat-telefonati, jew billi tħallas bil-karta tallinja personalizzata tagħhom fuq ix-Xarabank. F'każijiet fejn klijent jixtieq jitla' minn bus stop mingħajr ma jkun irriżerva ma' l-app jew iċ-ċentru tat-telefonata, ix-xufier ikun jista 'biss iħalluh jitla' abbord jekk:
• ix-xufier waqaf fuq dik il-‘Bus Stop’ tax-xarabank biex jaqbad jew iħalli lil klijent li diġà għamel prenotazzjoni;

• il-waqfiet tal-linja minn fejn il-klijent qed jitlob li jinġabar u jitwaqqaf, huma waqfiet tal-linja li huma speċifikati bħala li jinsabu fil-Kuritur ta' dak is-servizz Tallinja On Demand;

• ix-xufier diġà jkollu pick up jew waqfa fuq il-bus stop fejn il-klijent jitlob li jitwaqqaf;

• hemm siġġu disponibbli fuq dik ix-Xarabank li ma tkunx ġiet irriżervata mill-punt fejn il-klijent jitla' abbord sakemm hu jitlob li jitkeċċa; u

• li l-klijent iħallas in-noll sħiħ billi juża l-karta tallinja personalizzata tiegħu.

4. Klijenti li jeħtieġu għajnuna biex jitilgħu fuq ix-xarabank bħal, pereżempju, klijenti li jagħmlu użu minn siġġu tar-roti, għandhom dejjem jibbukjaw il-vjaġġ Tallinja On Demand bil-quddiem.

5. Kull Xarabank huwa liċenzjat biex iġorr 16-il passiġġier minbarra x-xufier, jew 14-il passiġġier u 1 spazju wieħed tas-siġġu tar-roti flimkien max-xufier. Għalkemm il-vettura tippermetti 6 passiġġieri bil-wieqfa, l-ebda passiġġier ma jitħalla joqgħod bil-wieqfa waqt vjaġġ għas-Servizzi Tallinja On Demand.

6. Sakemm ma jkunx iddikjarat b'mod espliċitu fit-Termini u l-Kondizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-servizz Tallinja On Demand, il-Kondizzjonijiet tal-Ivjaġġar applikabbli għas-servizz standard tat-Trasport Pubbliku ta' Malta japplikaw ukoll għas-servizz Tallinja On Demand. Dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, limitazzjoni tar-responsabbiltà tagħna, l-imġiba tal-passiġġieri, u l-bqija. Il-Kondizzjonijiet tal-Ivjaġġar jistgħu jidhru hawnhekk: https://www.publictransport.com.mt/en/travel-conditions.


Reġistrazzjoni għas-Servizz

1. Il-klijenti li se jibbukkjaw vjaġġ Tallinja On Demand bl-użu tal-app smartphone Tallinja l-ewwel iridu jimlew reġistrazzjoni waħda għas-servizz Tallinja On Demand billi jimlew il-formola ta’ reġistrazzjoni disponibbli fuq l-app smartphone Tallinja. L-informazzjoni pprovduta mar-reġistrazzjoni tinkludi, iżda mhix limitata għal, l-isem tal-Klijent, kunjom, ID jew numru tal-passaport, numru tat-telefon ċellulari, indirizz elettroniku, u d-data tat-twelid. Il-klijenti għandhom bżonn jagħżlu l-metodu ta' pagament awtomatiku tagħhom, sabiex jagħmlu ħlasijiet bil-kreditu Tallinja Card tagħhom jew permezz tal-karta ta' kreditu jew debitu tagħhom. Jekk l-informazzjoni pprovduta ma tkunx eżatta jew falza, Malta Public Transport tirriżerva d-dritt li tikkanċella l-imsemmija reġistrazzjoni.

2. Klijenti li mhux ser jirreġistraw vjaġġ Tallinja On Demand bil-quddiem u għalhekk se jħallsu b'karta personalizzata Tallinja abbord il-vettura mhux ser ikunu meħtieġa li jirreġistraw għas-servizz.

3. Ir-Reġistrazzjoni Tallinja On Demand hija personali għall-Klijent u ma tistax tinqasam ma' individwi oħra.

4. Ir-Reġistrazzjoni Tallinja On Demand hija biss għas-servizz Tallinja On Demand. Il-Kont onlajn tal-Tallinja Card u r-Reġistrazzjoni Tallinja On Demand huma żewġ sistemi separati u ma għandhom l-ebda komuni.


Tariffi u Ħlas għas-Servizz

1. In-noll għal vjaġġ Tallinja On Demand huwa ta' €3.00 għall-passiġġieri kollha. Jistgħu jiġu offruti skonti lill-klijenti li jħallsu bil-kreditu tagħhom fuq il-Karta Tallinja tagħhom jew meta jużaw l-app Tallinja. L-ebda skont ma japplika għal dawk li jużaw il-Karta Tallinja personalizzata tagħhom fuq ix-xarabank.

2. Il-klijenti li jdaħħlu n-numru tal-bar code ta' Explore Card tat-Tfal validi, Explore Card għall-Adulti, jew ExplorePlus Meep Card fil-qasam tal-Voucher fl-iskrin Booking se jibbenefikaw minn skont ta' 10%. In-nol f'dan il-każ huwa ta' €2.70. Dan l-iskont ma jistax jiġi kkombinat ma' kwalunkwe offerta oħra u ma jistax jiġi applikat għal tariffa skontata.

3. M'hemm l-ebda konċessjoni għal tfal, anzjani, persuni b'xi forma ta' diżabilità jew kwalunkwe segment ieħor tal-konsumatur.

4. Il-klijenti għandhom iħallsu bil-karta bankarja tagħhom (karta ta' kreditu jew debitu) meta jabbużaw minn qabel il-vjaġġ bl-użu tal-app smartphone Tallinja jew bil-kreditu tal-ivvjaġġar fuq il-karta Tallinja tagħhom meta jħallsu bil-karta Tallinja tagħhom abbord ix-xarabank. Il-klijenti għandhom jassiguraw li jkollhom fondi suffiċjenti fuq il-karta bankarja tagħhom jew fuq il-karta Tallinja inkella l-metodu ta' ħlas jiġi awtomatikament irrifjutat. Ara l-Ibbukkjar ta’ Vjaġġ ta’ hawn taħt għal aktar informazzjoni dwar kif tibbukkja u tħallas għal vjaġġ bl-użu tal-app smartphone Tallinja.

5. Ebda vjaġġ ma jista' jitħallas fi flus.


Ibbukkjar ta' Vjaġġ  

1. Vjaġġ jista' jiġi bbukkjat bl-użu tal-app smartphone Tallinja jew permezz ta' Ċentru ta' Sejħiet biss. Mhuwiex possibbli li tibbukkja vjaġġ bl-ebda mezz ieħor. Iċ-Ċentru tas-Sejħiet se jkun miftuħ bejn is-7.00am u s-7.00pm.  

2. Sabiex tibbukkja vjaġġ, il-Klijent għandu imiss l-ikona Tallinja On Demand fuq l-iskrin prinċipali tal-app Tallinja.  

3. Jekk il-Klijent se jkun qed jagħżel l-ikona Tallinja On Demand għall-ewwel darba, se tintwera skrin b'forma ta' reġistrazzjoni. Il-Klijent għandu jdaħħal l-informazzjoni kif mitlub u kif spjegat fit-taqsima Reġistrazzjoni għal Servizz hawn fuq.  

4. Ladarba r-reġistrazzjoni tkun kompluta, se tintwera skrin ġdid. Din l-iskrin hija l-iskrin tal-Ibbukkjar Tallinja On Demand. F'dan l-iskrin, il-Klijent għandu:

a) Agħżel Post ta' Pick-Up u Drop Off mill-oqsma mogħtija,

b) Agħżel in-numru ta' nies li se jkunu inklużi fil-prenotazzjoni kurrenti,

c) Indika jekk hemmx bżonn ta' spazju addizzjonali għal

d) Agħżel id-data għal meta s-servizz ikun meħtieġ mil-lista li tinżel,

e) Agħżel il-medda ta' żmien għal meta jkun meħtieġ is-servizz,

f) Daħħal numru tal-karta Tallinja jew numri oħra tal-vawċer biex tibbenefika minn kwalunkwe skont (matul il-perjodi promozzjonali biss), u

g) Miss fuq “Li jmiss”  

5. Il-Klijent se jiġi ppreżentat bi skrin ġdid li jelenka sommarju tad-dettalji tal-vjaġġ inkluż il-Pick-Up u Drop Off Bus Stop, il-ħin eżatt ta' pick-up u l-ħin stmat tal-wasla. L-iskrin se jinkludi wkoll in-noll totali li jkun dovut mill-Klijent għal din il-prenotazzjoni.


6. Ladarba l-klijent ikun sodisfatt bil-pick-up u drop off tal-postijiet, il-Klijent għandu jagħżel "Ikkonferma" biex jipproċedi fi żmien 40 sekonda.  

7. Il-Klijent jista' jikkanċella l-prenotazzjoni mingħajr ħlas addizzjonali billi tmiss il-buttuna "Lura" fi żmien 40 sekonda.  

8. Il-Klijent għandu jippreżenta din ir-riferenza ta' prenotazzjoni lis-sewwieq biex jitla' fuq ix-xarabank.  

9. Il-Klijent jista' jara l-prenotazzjonijiet tal-passat u tal-preżent billi jagħżel Tallinja On Demand fil-menu u jagħżel il-link tat-Vjaġġi Tallinja On Demand.  

10. Il-Klijent jirċievi notifiki dwar is-servizz fuq l-ismartphone tagħhom 10 minuti u 2 minuti qabel il-ġbir tal-ġbir. Notifiki simili jiġu pprovduti bl-SMS għal dawk li jibbukkjaw permezz taċ-Ċentru tas-Sejħiet.  

11. Minħabba n-natura ta' dan is-servizz, jista' jkun hemm tibdil fil-ħin skedat għall-ġbir fil-medda ta' żmien li tkun intagħżlet. Jekk dan ikun il-każ, il-klijent jiġi notifikat b’tali bidla permezz tal-app smartphone. Il-klijenti huma mħeġġa jivverifikaw il-ħin tal-pick-up bl-użu tal-app smartphone mill-inqas 10 minuti qabel it-pick picking.  

12. Il-ħin stmat tal-wasla provdut fl-istadju tal-prenotazzjoni huwa indikattiv u jiddependi minn bosta fatturi li mhumiex fil-kontroll tal-Malta Public Transport, u għalhekk Malta Public Transport ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe dewmien.  

13. Is-servizzi Tallinja On Demand jaħdmu b'tali mod li jimmassimizzaw l-użu tax-Xarabank filwaqt li fl-istess ħin joffru lill-klijenti mod aktar mgħaġġel li jaslu minn post għall-ieħor b'xarabank u jiggarantixxu siġġu lil dawn il-klijenti. Biex tagħmel dan, ix-xufier jista' jkun mitlub jieħu rotot differenti fit-triq lejn id-destinazzjoni biex jittellgħu u jwaqqgħu passiġġieri oħra minn waqfiet differenti tal-linja ġewwa l-Kuritur.

Tħassir ta' Servizz

1. Malta Public Transport tirriżerva d-dritt li tikkanċella s-servizz mingħajr ġustifikazzjoni. F'dawn il-każijiet, Malta Public Transport tirrifondi l-ħlas sħiħ. L-ebda talba għal kumpens ma tista' ssir mill-Klijent għal kwalunkwe tħassir ta' servizz.

2. Il-Klijent jista’ jikkanċella vjaġġ jekk dan ikun dovut f’mhux inqas minn sagħtejn u sekonda mill-ħin tal-kanċellazzjoni. F'tali każijiet, il-Klijent jista' jiġi inkarigat b'piena ta' 50% tan-noll. Il-Klijent ma jistax iħassar vjaġġ jekk dan ikun dovut fi żmien sagħtejn mill-ħin tal-kanċellazzjoni.


No-Show

1. Hija r-responsabbiltà tal-klijent li jiżgura li dawn ikunu fuq il-bus stop fil-ħin peress li x-xufier ma jkunx jista' jistenna għall-passiġġieri minħabba passiġġieri oħra fuq ix-xarabank. L-ebda rifużjonijiet ma jingħataw jekk il-passiġġier jitlef il-vjaġġ ibbukkjat. Malta Public Transport tirriżerva d-dritt li titlob lill-Klijent piena ta' mhux aktar minn € 50 jekk il-Klijent ma jkunx preżenti fil-Bus Stop indikat u fid-data/ħin indikati ta' Pick Up. Il-Kumpanija tirriżerva d-dritt li tikkanċella l-kont tal-Klijent wara każijiet ripetuti ta' "Ebda Show".


Tallinja On Demand Service Trial

1. Is-servizz Tallinja On Demand se jibda jaħdem inizjalment bħala prova sa avviż ieħor. Il-prova hija importanti peress li matul dan il-perjodu l-Kumpanija se tkun qed tiġbor feedback mill-Klijenti tagħha biex tkompli ttejjeb is-servizz. Varjazzjonijiet fil-kwalità tas-servizz jistgħu jiġu esperjenzati bħala riżultat ta' bidliet operazzjonali. Il-Kumpanija tiskuża ruħha għal kwalunkwe inkonvenjent li dawn il-bidliet jistgħu jikkawżaw.  

Oħrajn

1. Il-Kumpanija tista' tuża l-informazzjoni miġbura mis-servizz Tallinja On Demand inkluż, iżda mhux limitata għal, Informazzjoni dwar ir-Reġistrazzjoni, Informazzjoni ta' Ibbukkjar, u Dettalji dwar il-Vjaġġ għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni u statistiċi. Il-Kumpanija ma taqsam l-ebda informazzjoni ma 'partijiet terzi.

2. Trasferimenti (bidla minn rotta għal oħra fi żmien tieqa ta' sagħtejn mix-xiri tal-biljett fl-ewwel vjaġġ jew validazzjoni ta' karta Tallinja fl-ewwel vjaġġ mingħajr ma tħallas tariffa addizzjonali) bejn rotta oħra ta' Malta Public Transport (inkluża iżda mhumiex limitati għal Rotot ta' Matul il-Jum, Rotot bil-Lejl, Rotot Speċjali, u Rotot Diretti ta' Tallinja) u vjaġġ Tallinja On Demand u viċi versa mhumiex permessi. Għalhekk, Klijent għandu dejjem iħallas għall-vjaġġ Tallinja On Demand.

3. Il-Kumpanija se toffri servizz Wi-Fi b'xejn abbord il-vetturi kollha Tallinja On Demand. It-termini u l-kundizzjonijiet standard tas-servizz tal-Wi-Fi Ħieles japplikaw.

4. Vettura speċifika tintuża għal dan is-servizz.


Drittijiet ta' l-Awtur u Propjetà Intellettwali

1. Il-proprjetà tal-proprjetà intellettwali tal-App tappartjeni lil Malta Public Transport.

2. Kull użu mhux awtorizzat li jkun f’kunflitt mat-Termini u l-Kundizzjonijiet msemmija hawn fuq huwa pprojbit. Individwi misjuba li jagħmlu użu mhux awtorizzat tal-App u s-servizz Tallinja On Demand se jiġu mħarrka.

31. Tallinja App

It-termini u l-kundizzjonijiet ta' Tallinja App jistgħu jigu aċċessati billi isegwu din il-'link':

https://www.publictransport.com.mt/en/tallinja-app-terms-and-conditions

32. Rotta X300

1. Introduzzjoni

"X300" (ir- "Rotta") hija 'Tallinja Direct Route' biex taqdi lill-passiġġieri li jmorru l-Università ta' Malta, il-Junior College u l-Belt Valletta.

Din ir-Rotta titlaq miċ-Ċirkewwa wara kull wasla tal - Gozo Ferry, u tieqaf tal-Qroqq u tal-Kulleġġ qabel ma tasal fit-terminus fil-Belt.

2. Eliġibbilta'

Dan is-servizz huwa disponibbli għall-passiġġieri kollha tagħna.

3. Tariffi

Cash and Contactless Card - €3.00

Valid Student and Gozo Tallinja Cards - €0.75

Valid Adult, Concession and Child Tallinja Cards - €1.50

Valid ExplorePlus Meep Cards - B'xejn

12 Single Day Journey Cards - 2 Journeys (ekwivalenti ta' €2.50)

Explore Adult and Explore Child - Ma tapplikax

4. Kundizzjonijiet Oħra

4.1 Ma tistax tittrasferixxi b'xejn (sakemm ma tużax l-ExplorePlus Meep Card) minn rotta f'Għawdex għar-Rotta X300 jew mir-Rotta X300 għal kwalunkwe rotta oħra f'Malta. Dan ifisser li jekk ħallast nol ta' € 0.75 f'Għawdex, trid terġa' tħallas in-nol fuq ir-Rotta X300 (it-tariffa skont kif jew b'liema kard tkun qed tħallas). L-istess japplika għar-rotot f'Malta.

5. Ħinijiet

Ir-Rotta X300 titlaq miċ-Ċirkewwa u l-Belt Valletta f'ħinijiet speċifiċi matul il-ġurnata, skont x'ħin jasal il-vapur iċ-Ċirkewwa jew jitlaq miċ-Ċirkewwa. Dawn huma ħinijiet indikattivi, u jiddependu fuq is-servizz tal-Gozo Channel:

Ħin tat-tluq miċ-Ċirkewwa Ħin tat-tluq mill- Belt Valletta
06:35 15:00
07:05 15:45
07:35 16:15
08:05 16:45
08:50 17:15

6. Oħrajn

It-Termini u l-Kundizzjonijiet l-oħra kollha relatati mat-tip ta’ pagament japplikaw skont it-Termini u l-Kundizzjonijiet normali tagħna.

33. Kompetizzjoni Diċembru 2020: Irbaħ sena ivvjaġġar b'xejn fuq tal-linja

Meta tibda - 3 ta' Diċembru 2020

Tagħlaq - 15 ta' Diċembru 2020 fil - 11.59 pm

Kif tipparteċipa Il-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni hija valida biss fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ Tallinja: https://www.facebook.com/tallinja. Sabiex tipparteċipa, trid twieġeb il-mistoqsija "x'inhu l-isem tal-bus card tagħna?" fit-taqsima tal-kummenti tal-'post' ippubblikata fuq il-paġna ta' talinja fuq Facebook. Kummenti biss mibgħuta taħt din il-'post' ser jiġu kkunsidrati bħala daħliet validi.

Il-premju - Persuna waħda ser tirbaħ sena ivvjaġġar b'xejn fuq tal-linja. Ir-rebbieħ jintgħażel b'mod każwali mit-tweġibiet korretti fit-taqsima tal-kummenti tal-'post' tal-kompetizzjoni. Il-premju jkun fil-forma ta’ kreditu, li jingħata lura kull xahar fuq it-Tallinja card personalizzata. Il-premju ma jistax jingħata bħala flus kontanti u mhux trasferibbli għal klijenti oħra. Jekk ir-rebbieħ diġà jibbenefika mill-iskema tal-ivvjaġġar bla ħlas tal-Gvern (ikklikkja hawn għat-T&Ks), jintgħażel rebbieħ ieħor. Ir-rebbieħ ser jiġi nnotifikat permezz ta' Facebook messenger. Jekk ir-rebbieħ ma jweġibx fi żmien 48 siegħa, jintgħażel rebbieħ ieħor.

RestrizzjonijietKulħadd jista' jipparteċipa f'din il-kompetizzjoni.

34. Explore Flex

1. Ħarsa ġenerali lill-Explore Flex Card

1.1   Deskrizzjoni

It-Tallinja Explore Flex Card (“Il-Card”) huwa prodott mibjugħ mill-Uffiċji tal-Biljetti ta’ Malta Public Transport (“MPT”) u mill-magni/gabbani li joffru cards ta’ dan it-tip. Il-card:

 1. Iżomm kreditu li jkun jista’ jintuża fuq servizzi ta’ trasport varji.
 2. Hija card anonima, u għalhekk ma teħtieġx reġistrazzjoni b’ritratt.
 3. Tista’ tkun integrata mal-kont Tallinja tal-klijent permezz tat-Tallinja App.
 4. Il-kreditu jista’ jiġi miżjud kull ħin minn fuq it-Tallinja App permezz ta’ karta tal-bank, jew Uffiċċju tal-Biljetti tagħna.
 5. Tista’ tintuża biex jinxtara kwalunkwe pakkett ta’ vjaġġi u servizzi disponibbli fuq it-Tallinja App.
 6. Tista’ tintuża bħala pagament fuq il-karozzi tal-linja tal-Malta Public Transport, u/jew forom ta’ trasport ieħor li minn żmien għal żmien jkunu daħlu fi qbil kollaborattiv ma’ Tallinja Technology Limited u/jew Malta Public Transport Services Operations Limited.
 7. Il-kreditu massimu li kull karta / kont ta’ l-Explore Flex li individwu jista' jkollu huwa ta' €100, li jeskludi l-valur ta' kwalunkwe pakketti mixtrija.

1.2   Prezz għax-Xiri

Il-Card tista’ tinxtara mill-magni tal-cards tagħna inkella mill-Uffiċċji tal-Biljetti għal prezz minimu ta’ €6.

1.2.1        L-ammont ta’ €6 ikun forma ta’ kreditu fuq il-card u jista’ jintuża għal servizzi speċifiċi ta’ pay-as-you-go kif indikat f’sezzjoni 2 hawn taħt, jew biex jinxtraw prodotti ta’ servizzi minn fuq it-Tallinja App meta jkunu disponibbli.

1.2.2        Il-klijenti jistgħu ukoll jixtru l-card bi kreditu addizzjonali skont il-ħtiġijiet ta’ vjaġġar tagħhom inkella jixtru prodotti oħra meta jkunu disponibbli.

 2. Użu tal- Explore Flex card

It-Tallinja Explore Flex Card tista’ tintuża fuq numru ta’ servizzi ta’ trasport li jinkludu, iżda mhumiex limiti għal, karozzi tal-linja ta’ Malta Public Transport u ċerti servizzi ta’ lanċa. Meta tintuża l-card, ir-rati pay-as-you-go għad-diversi servizzi jiġu mnaqqsa hekk:

 • Vjaġġi ta' binhar - €1.85
 • Vjaġġi ta' bilejl: €2.85
 • Vjaġġi b’Tallinja Direct: €2.85
 • Vjaġġi b’Tallinja On Demand: €2.50
 • Servizzi speċjali (bil-karozza tal-linja): €2.85
 • Servizz ta’ lanċa operat minn Marsamxetto Steamferry Services Limited: €1.30 (direzzjoni waħda)

Minn żmien għal żmien MPT u/jew Tallinja Technology Limited tniedi pakketti ta’ servizzi li joffru valur lil dawk li jużaw is-servizzi ta’ spiss. Dawn il-pakketti jagħtu lill-vjaġġaturi regolari valur aħjar meta jużaw l-istess servizzi b’mod frekwenti.

MPT u/jew Tallinja Technology Limited iniedu wkoll offerti speċjali li jkunu disponibbli esklussivament fuq l-Explore Flex Card u jkunu jisgħu jinxtraw permezz tat-Tallinja App.

Dawn il-pakketti u offerti speċjali jiġu bit-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom. 

2.1   Konvalidazzjoni tal-vjaġġ

Il-klijenti għandhom jikkonvalidaw il-cards tagħhom fil-bidu ta’ kull vjaġġ, sew jekk operat minn Malta Public Transport, jew Marsamxetto Steamferry Services Limited. Il-konvalidazzjoni ssir b’dan il-mod:

 1. Karozzi tal-linja operati minn Malta Public Transport  - L-Explore Flex Card trid tiġi kkonvalidata fuq il-magni tal-biljetti installata b’mod permanenti fuq il-vetturi kollha ta’ MPT.
 2. Laneċ operati minn Marsamxetto Steamferry Services Limited – il-card trid tiġi kkonvalidata mal-magni apposta fuq il-lanceċ inkella skont kif indikat mill-membri tal-ekwipaġġ.

Jekk il-card ma’ tiġix ikkonvalidata, il-passiġġieri jiġu mmultati penali ta’ €50.00 irrispettivament mill-operatur.

2.2   Perjodu ta’ validità

Il-card, jew il-kreditu fuq il-kont tal-card, ma jiskadix u jista’ jiġi użat immedjatament minn mindu jinxtara.

2.2.1        Jekk il card ma tintużax għal perjodu ta’ 180 ġurnata konsekuttivi, jittieħed ħlas ta’ amministrazzjoni ta’ €5 direttament mill-kont. Il-card xorta tibqa’ valida u tista’ tintuża normalment.

2.2.2        Jekk il-card ma tintużax għal perjodu ta’ 180 ġurnata konsekuttiva iżda ma jkunx fiha biżżejjed kreditu biex jittieħed il-ħlas ta’ amministrazzjoni, kwalunkwe ammont li jkun hemm fil-kont jiġi ffriżat u l-card ma tkunx tista’ terġa’ tintuża. Jekk il-card tkun integrata mal-kont Tallinja fuq it-Tallinja App, din tkun trid tiġi kkanċellata u terġa’ tinxtara card mill-ġdid biex il-klijenti jkunu jistgħu jużaw is-servizzi assoċjati.

2.2.3        Meta jinxtara pakkett ta’ servizzi, jkunu japplikaw ir-regoli speċifiċi għalih. Kull pakkett għandu l-ispeċifikazzjoni tiegħu u d-data ta’ validità (iċċekkja t-termini u l-kundizzjonijiet għal kull pakkett biex tiddetermina id-data ta’ skadenza tiegħu).

Jekk il-card tiġi diżattivata (wara 180 ġurnata mingħajr użu u inqas minn €5 kreditu fuq il-kont) iżda jkun hemm pakkett ta’ servizzi li jkun għadu ma ntużax (bħal f’każ ta’ pakkett li m’għandhomx data ta’ skadenza imma minflok joffru numru ta’ vjaġġi), dan il-pakkett jiskadi mal-mument li l-card tiġi diżattivata.

2.3   Rimbors

Peress li l-Explore Flex Card hija Card anonima, il-klijent ma jistax jitlob rifużjoni għal xi kreditu jew bundle (jew parti minnu) mhux użati.

2.4 Cards mitlufa

Ma jiġi kkunsidrat jew mogħti l-ebda rimbors f’każ li tintilef Explore Flex Card ladarba l-cards huma anonimi.

Jekk tkun diġà daħħalt l-Explore Flex Card fil-kont tat-Tallinja App tiegħek, tista’ tħassar din il-card u ddaħħal card oħra.

2.5 Kundizzjonijiet tal-Użu

Il-Kundizzjonijiet tal-Użu u Termini u kundizzjonijiet oħra li jirregolaw l-użu tas-servizzi rispettivi inklużi dawk ta’ Malta Public Transport, and Valletta Ferry Services ikunu japplikaw għas-servizzi individwali provduti permezz tal-Explore Flex Card. L-operaturi tas-servizzi rispettivi jibqgħu responsabbli mis-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi li jużaw is-servizzi tagħhom.

Dawn it-termini u kundizzjonijiet huma regolati u interpretati skont il-Liġijiet ta’ Malta, u kull talba, kawża, jew tilwima li tqum minn dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tkun suġġetta għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-Qrati jew Tribunali kompetenti Maltin.

3. Reġistrazzjoni tal-Explore Flex Card fuq it-Tallinja App

Biex tgawdi mill-vantaġġi u l-konvenjenza kollha tal-Explore Flex Card, għandek tniżżel it-Tallinja App li hija disponibbli b’xejn kemm fuq l-Apple Store kif ukoll fuq Google Play Store. Wara li toħloq kont online, tista’ ddaħħal id-dettalji tal-card biex imbagħad din tiġi reġistrata fil-kont tiegħek fuq it-Tallinja App.

Ladarda tkun irreġistrajt, tista’ tixtri kreditu ġdid u pakketti ta’ servizzi skont il-ħtiġijiet tiegħek.

Aktar Termini u Kundizzjonijiet li jirregolaw it-Tallinja App jistgħu jinkisbu minn hawn.

Mur lura għal bidu