Malta Public Transport

Ordna Explore Card

Għażel kard u l'ammont

Nirrakkomandaw li tagħmlu l-ordnijiet tagħkom minn tal-inqas ġimgħatejn qabel id-data tat-tluq tiegħek.

ExplorePlus Card

7 days of unlimited travel

Discover the Maltese islands with the ExplorePlus travel card, which gives you added value on your holiday. This new card gives you 7 days of unlimited travel on public transport, including direct services from the airport and to various beaches; 2 trips on the Valletta ferry; and a full-day tour on the hop-on, hop-off buses visiting Malta’s landmarks, or one trip (including drinks) to Gozo & Comino by boat.

€39.00

ammont:

spiża totali tal-kard:

0
Explore Card for Adults

Explore Card for Adults

7 jiem vjaggar bla limitu

B’ivvjaggar bla limitu, is-7-Day Explore Card toffri l-aqwa valur ghal kull min jixtieq jesplora l-gzejjer taghna. Tista’ tmur fis-siti kollha ta’ interess f’Malta, fi kwalunkwe parti ta’ Malta u Ghawdex. Tista’ titla’ u tinzel xhin trid, kemm-il darba trid, u fi kwalunkwe hin. Din il-card hi valida ghall-ivvjaggar b’servizz ta’ binhar u ta’ billejl. Ghalhekk jekk trid tqatta’ ftit tal-hin fuq il-bajja, izzur Hagar Qim, jew tmur xi festa tar-rahal, din il-card se toffrilek vjaggar illimitat, f’kull hin tal-gurnata.Din il-card hi valida ghal sebat ijiem ta’ vjaggar minghajr limitu li jibdew mill-ewwel jum u hin li tivvalida din il-card fuq il-karozza tal-linja. Hemm card ghall-adulti u ohra ghat-tfal. Il-card ma tistax tissellef lil persuni ohra.

ammont:

spiża totali tal-kard:

0
Explore Card for Children

Explore Card for Children

7 jiem vjaggar bla limitu

B’ivvjaggar bla limitu, is-7-Day Explore Card toffri l-aqwa valur ghal kull min jixtieq jesplora l-gzejjer taghna. Tista’ tmur fis-siti kollha ta’ interess f’Malta, fi kwalunkwe parti ta’ Malta u Ghawdex. Tista’ titla’ u tinzel xhin trid, kemm-il darba trid, u fi kwalunkwe hin. Din il-card hi valida ghall-ivvjaggar b’servizz ta’ binhar u ta’ billejl. Ghalhekk jekk trid tqatta’ ftit tal-hin fuq il-bajja, izzur Hagar Qim, jew tmur xi festa tar-rahal, din il-card se toffrilek vjaggar illimitat, f’kull hin tal-gurnata.Din il-card hi valida ghal sebat ijiem ta’ vjaggar minghajr limitu li jibdew mill-ewwel jum u hin li tivvalida din il-card fuq il-karozza tal-linja. Hemm card ghall-adulti u ohra ghat-tfal. Il-card ma tistax tissellef lil persuni ohra.

ammont:

spiża totali tal-kard:

0
12 Single Day Journeys Card

12 Single Day Journeys Card

12 Single Day Journeys

It-12 Journey Card taghna hu mod iehor facli u vantagguz biex tivvjagga madwar Malta u Ghawdex. Perfetta ghal dawk kollha li juzaw il-karozzi tal-linja kull tant zmien, din il-card tista’ tissellef lil persuni ohra u hi valida ghal sena. Qed tippjana jum il-bahar mal-familja? Ixtri 12 Single Day Journeys card taghna u tinghata 12-il vjaggi x’tuza mal-familja kollha. Ghandek bzonn tivvjagga bejn laqgha u ohra, jew ghal xi laqgha? Dan hi l-card li ghandek bzonn. Zommha qrib u aqbez fuq l-ewwel karozza tal-linja.Tista’ wkoll tuza din il-card ghas-servizz ta’ billejl. Tista’ tuzaha ghal 12-il darba fi Vjagg Wiehed b’servizz ta’ binhar jew 6 darbiet fi Vjagg Wiehed b’servizz ta’ billejl, jew tahlita tat-tnejn.

ammont:

spiża totali tal-kard:

0

Free postage on online sales for the months of November and December

Spiża Totali: €0